Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Matkustaminen on parin viime vuoden aikana kallistunut noin 30 prosenttia

Matkailun kuumentunut kysyntä johti viime vuonna huimiin hinnankorotuksiin. Economy-luokan lentolipun hinta nousi globaalisti keskimäärin yli 54 prosenttia ja hotellihuoneen hinta 24 prosenttia, ilmenee CWT:n ja GBTA:n Business Travel Forecastissa. Myös American Express GBT:n raportissa todetaan, että liikematkustuksen elpyminen on edelleen jäljessä vapaa-ajan matkojen elpymisestä. Tässä artikkelissa käymme läpi molempia tutkimuksia ja ennusteita.

CWT:n ja American Express GBT:n tekemien ennusteiden mukaan hintojen odotetaan tänä ja ensi vuonna edelleen nousevan, mutta huomattavasti maltillisemmin kuin vuonna 2022 nähty poikkeuksellisen jyrkkä nousu. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ennustaa, että maailmantalouden kasvu on keskimäärin vain 3 prosenttia seuraavien viiden vuoden aikana, mikä on alhaisin keskipitkän aikavälin ennuste yli 30 vuoteen. Kasvun hidastuminen hillitsee hintojen nousua, mutta sitkeä inflaatio, korkojen nousu, öljyn hinnan nousu ja taloudelliset epävarmuustekijät vaikuttavat edelleen hintakehitykseen.
“Kysynnän ja tarjonnan yhteensovittaminen nosti viime vuonna matkojen hinnat odotettua korkeammiksi”, sanoo CWT:n toimitusjohtaja Patrick Andersen. “Tulevaisuudessa hinnat näyttävät tasaantuvan, ja hintojen nousu on ennustettu olevan paljon maltillisempaa seuraavien 12-18 kuukauden aikana. Matkustamisen uusi hintataso on nyt kuitenkin määritelty.”

Vapaa-ajan matkojen kysyntä lisää hintapaineita

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Vaikka liikematkustus ei ole vielä palautunut pandemiaa edeltäviin lukuihin, kysyntä on kuitenkin vahvaa, kun yritykset pyrkivät edistämään kauppaa ja rakentamaan suhteitaan uudelleen pandemian jälkeen. GBTAn tekemän kyselyn mukaan liikematkojen kysyntä Euroopassa on noin 65 % verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan.
CWT:n Pohjoismaiden myyntijohtaja Jari Oinosen mukaan Suomessa ja Pohjoismaissa ollaan noin 25 % jäljessä vuodesta 2019. ”Pohjoismaat ovat itse asiassa olleet hieman paremmassa kehityksessä kuin Keski-Eurooppa”.
Raporttien mukaan kysymys kuuluukin, pysyykö vapaa-ajanmatkailu vahvana tulevana vuonna, kun otetaan huomioon vallitsevat taloudelliset vastatuulet. Kuluttajien rahankäytön jatkuva siirtyminen elämyksiin kulutustuotteiden sijaan lisää vapaa-ajan matkailun kysyntää, mikä lisää hintojen nousupaineita.
Mutta jos inflaatio ja talouden vastatuulet supistavat vapaa-ajanmatkojen maailmanlaajuista kysyntää, johtaako tämä hintojen tasaantumiseen? Raporttien mukaan nyt on kuitenkin määritelty matkustuksen uusi hintataso.
IMF:n mukaan maailmanlaajuisen inflaation ennustetaan hidastuvan vuosien 2023/2024 loppupuolella, mutta se pysyy edelleen korkeana.

Energian hinta ja työvoimapula

Lentopetrolin hinta oli huipussaan vuonna 2022, yli kaksi kertaa korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019. Polttoaineiden hinnat ovat tänä vuonna olleet laskusuunnassa, mutta korkeat energialaskut ovat kuitenkin syöneet lentoyhtiöiden, hotellien ja maaliikenteen tarjoajien tulosta. Lentoyhtiöiden tavoitteena on lisätä uusiutuvan polttoaineen, SAF:n, käyttöä, mutta tavoitetta hidastaa sen rajoitettu saatavuus ja perinteistä polttoainetta huomattavasti korkeampi hinta.
Myös globaali työvoimapula vaivaa markkinoita ja nostaa palkkoja, ja siten myös matkustamisen hintaa.

Bleisure matkat lisääntyneet

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

CWT/GBTA:n raportissa todetaan, että monet liikematkustajat vierailevat useammassa kohteessa yhden matkan aikana. Usean kohteen matkat ovat lisääntyneet 10 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltävään aikaan. Matkojen yhdistäminen auttaa vähentämään päästöjä, säästämään rahaa ja minimoimaan työntekijöiden matka-aikaa.
”Tätä näkyy jonkin verran myös Suomessa. Kun matkalle lähdetään, muutaman kohteen yhdistämisellä säästetään niin aikaa kuin rahaa.  Kustannustehokkuutta haetaan koko ajan”, sanoo Oinonen.
Myös yhdistetyt vapaa-ajan ja työmatkat ovat lisääntyneet, sillä se antaa ostajille mahdollisuuden joustavampaan ajoitukseen, mikä auttaa alentamaan matkojen hintoja. GBTA:n kyselytutkimuksen mukaan kaksi viidestä travel managerista ilmoitti, että työntekijöiden kiinnostus yhdistelmämatkoja kohtaan on lisääntynyt. Myös ylempi johto suhtautuu avoimemmin bleisure-matkoihin. Tämä on seurausta pandemian tuomasta työkulttuurin muutoksesta, mutta myös siitä, miten matkustaminen liittyy hyvinvointiin, työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin, erityisesti nuorempien matkustajien osalta.

Lentojen kysyntä elpynyt

Lentojen kysyntä on elpynyt voimakkaasti. IATA:n mukaan matkustajamäärät lähestyvät nopeasti pandemiaa edeltävää tasoa, ja lentoyhtiöt odottavat kuljettavan tänä vuonna maailmanlaajuisesti 4,35 miljardia matkustajaa, mikä on jo lähellä 2019 vuoden 4,54 miljardia matkustajaa.
Lentoyhtiöiden tarjoaman kapasiteetin kanssa on edelleen haasteita, jotka nostavat kustannuksia. ”Varaukset tulee tehdä nyt todella hyvissä ajoin, jos haluaa saada kohtuuhintaisen lennon. Pari viikkoa ei enää riitä. Moniin esimerkiksi Keski-Euroopan isoihin kaupunkeihin, joihin lennetään sekä bisneksen että vapaa-ajan vuoksi, lentojen saatavuus on todella tiukassa”, sanoo Oinonen.
Vapaa-ajan matkojen kysynnän lisääntyminen tarkoittaa, että lentoyhtiöt voivat myydä lentoja korkeampaan hintaan. Samaan aikaan monilla yritysostajilla on nyt vähemmän vaikutusvaltaa neuvotella lentoyhtiöiden kanssa, koska niiden matkustusvolyymit ovat alle pandemiaa edeltäneen tason. Hintojen kasvu on tällä hetkellä hidastumassa, mutta ne ovat edelleen korkeat.

Lentohinnat

CWT:n ja Global Business Travel Associationin tutkimuksen mukaan lentolippujen hinnat nousivat Euroopassa viime vuonna keskimäärin 32 prosenttia vuodesta 2021. Premium-luokan lippujen hinnat nousivat sen sijaan huikeat 63 %. Tänä vuonna hintojen ennustetaan nousevan maltillisemmin, 2,9 prosenttia ja ensi vuonna 2,2 prosenttia.
Yhdysvalloissa liikematkoille varattujen lentolippujen keskimääräinen hinta nousi viime vuonna ennätyksellisesti.  Keskimääräinen lipusta maksettu hinta nousi 72,2 % vuoteen 2021 verrattuna. Tänä vuonna hintojen nousu on vaatimattomampaa, noin 3,8 prosenttia ja ensi vuonna noin 1,8 prosenttia.
Suurinta nousu oli kuitenkin Aasian ja Tyynenmeren alueella, huimat 148,7 %.
Myös Suomen markkinoilla nähtiin viime syksynä ja alkuvuonna voimakkaita hintojen muutoksia. Saatavuus on ollut ongelma, joka on nostanut hintoja.
Esimerkiksi Helsinki-Tukholma -reitillä vuonna 2021 liikematkustajat maksoivat lentolipusta keskimäärin alle 200 euroa, jonka jälkeen hinnat lähtivät voimakkaaseen nousuun, käyden vuoden 2022 muutamana kvartaalina jopa yli 600 eurossa. Tällä hetkellä lipun keskihinta on 421 euroa, joten hinta on yli tuplaantunut vuoteen 2021. Helsinki-Lontoo -reitillä nähtiin myös hintapiikki vuoden 2022 toisella ja kolmannella kvartaalilla. Tänä vuonna Helsinki-Lontoon keskihinta on laskenut vuoden alun noin 700 eurosta 554 euroon, eli ollaan jälleen parin vuoden takaisessa hintatasossa. Hintojen heilahteluun on edelleen syytä varautua, Oinonen muistuttaa.

Hotellit

Lentohintojen tavoin myös hotellien yöhinnat nousivat viime vuonna 29,8 prosenttia. Varausasteet ovat olleet korkeat, mutta niin ovat olleet myös työvoima-, energia- sekä ruoka- ja juomakustannukset. Suurimmat hinnannousut rekisteröitiin Lontoossa, Miamissa ja Singaporessa.
Hinnannousut ovat tasoittuneet tänä vuonna, ollen globaalisti noin neljän prosentin luokkaa. Vaikka hintojen nousu on hidastunut, ensi vuodeksi ennustetaan vielä 3,6 prosentin korotuksia.
Hintoja nostaa myös se, että hotelleja on viime vuosina rakennettu vähemmän kuin aiemmin, mikä vähentää tarjontaa.
Raporteissa arvioidaan, että huoneiden kysyntä ylittää pandemiaa edeltäneen tason todennäköisesti myöhemmin tänä vuonna.

Autovuokraamot

Autovuokraamojen tarjonta on ollut suppeaa, koska vuokraamot myivät ajoneuvoja pandemian aikana kysynnän romahtaessa. Kun liiketoiminta palasi, ajoneuvoja ei korvattu nopeassa tahdissa toimitusketjun ongelmien vuoksi, jotka johtuivat suurelta osin ajoneuvojen puolijohteiden maailmanlaajuisesta puutteesta, joka puolestaan johti ajoneuvojen hintojen nousuun. Nämä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että hinnat nousivat 9,8 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2022, ja tänä vuonna ennustetaan vielä 6,7 prosentin nousua. Hintojen kasvun odotetaan hidastuvan 2,1 prosenttiin vuonna 2024.
Autovuokraamot investoivat nyt sähköautoihin, ja esimerkiksi Hertz on kertonut hankkivansa laivastoonsa 100 000 Teslaa ja Europcar on nostamassa sähköautojen ja hybridien määrän ensi vuonna 20 prosenttiin.
Suomen Liikematkayhdistys ry:n toiminnanjohtajan Sari Viljamaan mukaan myös raideliikenteen osuuden voidaan odottavan kasvavan liikematkustuksessa sen ympäristöystävällisyyden vuoksi. ”Kysyntään ja tarjontaan perustuva dynaaminen hinnoittelu tuo kuitenkin yrityksille haasteita niin juna- kuin lentomatkustuksenkin osalta hintojen muuttuessa päivittäin, ellei jopa tunneittain.”

Kokoukset ja tapahtumat

Kokous- ja tapahtuma-ala on elpynyt nopeammin kuin monet olivat odottaneet. Asiakashankinta ja asiakassuhteiden ylläpitäminen ovat keskeisiä liiketoiminnan tavoitteita, joita ei ole helppo toteuttaa virtuaalisesti.
Myös kannustematkojen kysyntä on ollut poikkeuksellisen suurta, kun yritykset pyrkivät motivoimaan ja palkitsemaan virtuaaliväsyneitä työntekijöitä. CWT Meetings & Events on havainnut, että nämä matkat ovat entistä pidempiä ja niitä järjestetään entistä useammin.
American Express GBT: raportissa todetaan, että vahvat kumppanuudet ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Vallalla on myyjän markkinat, ja se jatkuu todennäköisesti vuoteen 2024 asti, sillä tilojen, lentojen ja ravintola- ja ravintola-alan tuotteiden saatavuuden odotetaan pysyvän rajallisena, palvelutuottajien kärsiessä työvoimapulasta, jatkuvista toimitusongelmista ja inflaatiosta.
Myös kokous- ja tapahtumapuolella hinnat ovat nousseet ja tulevat nousemaan maailmanlaajuisesti, 1,5 prosenttia pienimuotoisten kokousten osalta ja 3 prosenttia konferenssien ja messujen osalta.
Yritykset kiinnittävät yhä enemmän huomiota kestävän kehityksen mukaisesti sertifioitujen matkojen ja tapahtumapaikkojen valitsemiseen, sillä yritysten strategiat edellyttävät päästöjen minimointia. ”Pyrkimys on hyvä, mutta se miten itse varaustilanteessa sitten toimitaan, saattaa olla toinen asia”, sanoo Oinonen.

 

Leena Aalto
Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.