Mitä japanilaiset toivovat vaihtolentoasemalta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun matkailun liikkeenjohdon opiskelija Aleksi Rantala tutki opinnäytetyössään japanilaisten vaihtolentomatkustajien ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona Finavialle. Tutkimuksen tulokset tuovat lentoasemien lisäksi uutta oivallusta myös laajemmalle matkailusektorille Suomessa.

Helsinki-Vantaan lentokentällä japanilaisten lentomatkustajien osuus on sangen merkittävä. Japanilaisten määrä kaikista matkustajista on vuoden 2019 tilastojen mukaan ollut 4% ja muun kuin Euroopan matkustajamääristä osuus on ollut 22%.

Viime aikoina Ukrainan sota ja koronapandemia ovat vaikuttanut japanilaisten lentomatkustajien määrään, ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi onkin tärkeä selvittää, miten japanilaisia voisi paremmin houkutella matkustamaan Suomeen ja Suomen kautta.

 

Tutkimuksessa tehtiin Japanissa asuville japanilaisille laaja kysely (n=546), jossa selvitettiin heille tärkeitä lentoaseman piirteitä. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan, mihin asioihin erityisesti vaihtolentoaseman kannattaa panostaa, jotta japanilaisia lentomatkustajia saataisiin houkuteltua käyttämään kyseistä asemaa enemmän.

Japanilaisten mielestä nopeat vaihtoajat, taattu lento vaihtolentoasemalta ja japanin kieli ovat tärkeimpiä tekijöitä vaihtolentoasemaa valittaessa. Jokseenkin houkuttelevia tekijöitä olivat ympäristöystävällisyyteen panostava ja pohjoismaisia tuotteita sekä palveluita tarjoava vaihtolentoasema. Hieman yllättäen vähiten japanilaisia kiinnostaa vaihtolentoasema, joka tarjoaa sosiaaliseen mediaan jaettavaa sisältöä tukevia palveluita ja mahdollisuuksia luksustuotteiden shoppailuun.

Kyselyn vastausten perusteella saatiin paljon tietoa siitä, mihin lentoasemien kannattaa panostaa, jos japanilaisten vaihtolentomatkustajien asiakaskuntaa halutaan laajentaa. Etenkin varma lennolle pääsy, japaninkieliset palvelut ja nopeat vaihtoajat ovat varteenotettavia tekijöitä japanilaisia ajateltaessa. Lisäarvoa japanilaisille vaihtolentomatkustajille tuovat myös ympäristöystävällisyys ja pohjoismaiset tuotteet sekä palvelut.

Tutkimuksen tulokset tarjoavat laajemmalle Suomen matkailusektorille uutta tietoa japanilaisille matkailijoille tärkeistä tekijöistä palveluita luodessa. Tulokset tarjoavat varsinkin lentoaseman toimijoille oivan tilaisuuden kehittää palveluitaan japanilaisille enemmän sopiviksi. Toisaalta tutkimuksessa nousi tärkeiksi tekijöiksi muutkin kuin japanin kieli, ja nämä mainitut tekijät palvelevat muitakin kuin japanilaisia asiakkaita. Näiden keinojen avulla voidaan tulevaisuudessa taata kaikille matkailijoille erinomainen palvelukokemus.

Opinnäytetyö on konaisuudessaan luettavissa täältä.


Aleksi Rantala

 

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X