Miten suomalaiset matkustavat kotimaassa?

TAK Research käynnisti viime kesänä tutkimuksen, missä seurataan suomalaisten matkailua kotimaassa: miksi, missä ja miten kotimaassa matkustetaan, kuinka pitkään eri kohteissa viivytään, missä yövytään sekä kuinka paljon ja mihin käytetään rahaa matkan aikana.

Matkailijoilta tiedustellaan lisäksi mm. ikää, ammattiryhmää sekä asuinpaikkaa matkailijoiden profiloimiseksi. Tutkimukseen vastaa kuukausittain noin 1000 yli 15-vuotiasta suomalaista, joten otoskoko on noin 12  000 vastaajaa vuosittain

Miksi matkustetaan?

Yleisin syy matkustaa kotimaassa on tuttavavierailu. Suomalaiset tekivät heinäkuun 2020 ja kesäkuun 2021 välisenä aikana runsaat 13 miljoonaa kotimaan matkaa, joiden syynä oli vierailu tuttavien tai sukulaisten luona. Tuttavavierailuita tehdään melko tasaisesti eri kuukausina (0,8 – 1,3 miljoonaa matkaa / kk).
Sen sijaan lomamatkat painottuvat kesäkuukausiin, jolloin lomamatka on ylivoimaisesti merkittävin syy matkustaa kotimaassa. Yli puolet kesäkuukausina (kesä-elokuu) tehdyistä kotimaan matkoista on lomamatkoja. Suomalaiset tekevät kesäkuukausina noin 2 miljoonaa kotimaan lomamatkaa kuukaudessa. Lomamatkoja tehtiin kesä-elokuussa 2021 noin yhdeksän prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana kesällä 2020.

Miten matkustetaan?

Kolme neljästä kotimaan matkasta tehtiin henkilöautolla. Junalla tehtiin 11 prosenttia ja linja-autolla 7 prosenttia matkoista.
Kulkuneuvo, jolla matkailijat tulevat matkakohteeseen vaihtelee tosin matkakohteittain. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulle saapuneista matkailijoista lähes neljännes saapui junalla.

Yöpyminen

Valtaosa (68 %) matkoista oli päivämatkoja. Toisin sanoen matkan pääkohteessa ei yövytty, vaan viivyttiin enintään päivän ajan.
Jos kohteessa yövyttiin, yleisin yöpymispaikka oli sukulaisten tai tuttavien koti. Noin 13 prosenttia kaikista matkailijoista yöpyi tuttavien tai sukulaisten luona. Hotelleissa yöpyi joka kymmenes matkailija.

Ketkä matkustavat

Nuoret ovat korona-aikana olleet selvästi aktiivisempia matkustajia kuin vanhempiin ikäryhmiin kuuluvat. 15-24 -vuotiaat nuoret tekivät kuukaudessa keskimäärin 0,83 kotimaan matkaa, kun yli 64-vuotiaat ovat tehneet keskimäärin 0,52 matkaa kuukaudessa.
Eri ammattiryhmistä johtavassa asemassa työskentelevät ovat tehneet keskimäärin 0,87 matkaa kuukaudessa.

Kiinnostuksen kohteet ja rahankäyttö

 Eri matkailijaryhmiä houkuttelevat erilaiset asiat matkakohteessa. Esimerkiksi Helsingissä vierailleista 15-25 -vuotiaat matkailijat nimeävät useimmin Kiasman ja Linnanmäen huvipuiston Helsingin kiinnostavimmaksi kohteeksi, kun taas esimerkiksi 45-54 -vuotiaiden keskuudessa Suomenlinna ja yli 64-vuotiaiden keskuudessa Ateneum on kiinnostavin kohde kaupungissa.
Matkailijan profiili ja kiinnostuksen kohteet vaikuttavat myös hänen rahankulutukseensa. Matkailijoiden välillä onkin suuria eroja sen suhteen, kuinka paljon he käyttävät rahaa matkallaan. Esimerkiksi johtavassa asemassa olevat käyttivät lähes kolme kertaa enemmän rahaa kotimaan matkalla kuin eläkeläiset keskimäärin.

 

Lähde: TAK Research
Kuva: Visit Finland

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X