Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Opinnäytetyö: Lentoyhtiöiden matkustamohenkilökunnan työntekijäkokemus huonontunut vain hieman

Matkustamohenkilökunnan työntekijäkokemusta Covid-19-pandemian aikana tutkittiin kansainvälisellä tasolla keväällä 2021 valmistuneessa opinnäytetyössä.

Tulokset osoittivat, että lentoyhtiöiden henkilöstöön kohdistuvista säästötoimista huolimatta matkustamohenkilökunnan työntekijäkokemus haastavassa maailmantilanteessa on huonontunut vain hieman.

Opinnäytetyössä selvitettiin matkustamohenkilökunnan työntekijäkokemuksia 19:n eri lentoyhtiön työntekijältä Suomesta Australiaan.
Tutkimus toteutettiin kyselynä sosiaalisessa mediassa matkustamohenkilökunnalle suunnatuissa, yksityishenkilöiden ylläpitämissä ryhmissä. Kyselyyn vastasi 150 henkilöä kuudelta mantereelta. Kyselyyn vastanneiden kesken oli suuria eroja, mutta lopputuloksena oli, että vain noin viidesosan työntekijäkokemus oli huonontunut pandemiasta johtuneiden henkilöstöön kohdistuvien säästötoimien takia. Tuloksista oli pääteltävissä, että työntekijäkokemus on kärsinyt suhteellisen vähän pandemian aikana.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Suurin osa niistä matkustamohenkilökunnan jäsenistä, jotka olivat kokeneet lentoyhtiöiden toimet epäoikeudenmukaisiksi, olivat olleet tyytymättömiä työnantajaansa jo ennen pandemiaa.
Osa tilanteeseen tyytymättömistä myös epäili, että lentoyhtiöt ovat saattaneet käyttää pandemia-aikaa hyväkseen pienentääkseen henkilöstökuluja pysyvästi. Syitä työntekijäkokemuksen huonontumiseen oli useita.
Äärimmäisenä esimerkkinä olivat vastaajat, jotka olivat saaneet tiedon työsuhteensa päättymisestä mediasta, eivätkä työnantajaltaan. Valtaosa vastanneista kuitenkin koki säästötoimet pakollisena pahana ja sanoi ymmärtävänsä, että vaikeina aikoina on tehtävä vaikeita päätöksiä.

Kolmasosa vastanneista koki, että heitä työllistävän lentoyhtiön toimissa koronaviruksen leviämisen estämiseksi olisi parantamisen varaa.
Syiksi he mainitsivat lennot, jotka ovat koko pandemian ajan olleet niin täynnä, että etäisyyksiä matkustajien välillä on ollut mahdoton ylläpitää, sekä lentokoneiden puutteellisen siivouksen. He olivat myös sitä mieltä, että lentoyhtiöt eivät ole tarjonneet henkilökunnalle tarpeeksi suojavarusteita.

Matkustamohenkilökunnalta kysyttiin myös mielipidettä ilmailualan tulevaisuudennäkymistä. Heidän odotuksensa tulevaisuudesta pandemian jälkeen olivat melko synkät. Melkein kolme neljäsosaa vastaajista epäili paluun “vanhaan normaaliin” olevan hidas ja haastava, ja että lentohenkilökunnan työolot tulisivat mahdollisesti kärsimään.

Kymmenesosa kyselyyn vastanneista kuitenkin näki auringon pilvien takana. He uskoivat, että kun rajoituksia vähennetään, seuraa matkailubuumi, koska ihmiset ovat joutuneet olemaan neljän seinän sisällä jo yli vuoden.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Lähde: Haaga-Helia

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.