Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

PAM ja MaRa eri linjoilla hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelualan palkoista

PAM tiedottaa asiasta näin:

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja työnantajia edustava Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa neuvottelivat viime viikolla tiivisti, mutta eivät löytäneet yhteisymmärrystä palkkojen korotustasosta määräaikaan mennessä. Koska palkkaratkaisua ei syntynyt, hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelualan työehtosopimukset päättyvät ilman irtisanomista 31.10.2022 vuosi sitten tehdyn sopimusratkaisun mukaisesti.

”Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että marraskuun alusta alkaen niin hiihtokeskusalan kuin ohjelmapalvelualankin työehtosopimukset ovat sopimuksettomassa tilassa”, sanoo PAMin sopimusasiantuntija Sirpa Moilanen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Hän harmittelee työnantajan haluttomuutta maksaa työntekijöille heille kuuluvaa palkankorotusta.
”PAMin tavoitteena oli saavuttaa neuvotteluissa palkkaratkaisu, jonka avulla turvattaisiin työntekijöiden ostovoima ja alan vetovoima. Mielestäni se on varsin kohtuullinen tavoite”.

Syksyn 2021 työehtosopimusratkaisuissa oli sovittu, että vuoden 2023 palkkaratkaisusta neuvotellaan liittojen välillä erikseen. Palkkaratkaisusta oli määrä päästä sopimukseen 23.10.2022 mennessä.

Neuvotteluosapuolet aloittavat työehtosopimuksia koskevat uudet neuvottelut marraskuussa. Sopimuksettoman tilan aikana ei ole voimassa työrauhavelvoitetta ja työtaistelut ovat mahdollisia, jos neuvotteluissa ei edistytä ja tilanne pitkittyy. Sopimuksettoman tilan aikana sovelletaan vanhan työehtosopimuksen määräyksiä siihen asti, kunnes uusi työehtosopimus on solmittu.

Hiihtokeskusalan työehtosopimusta sovelletaan hiihtokeskusalalla toimivien yritysten palveluksessa oleviin työaikalain alaisiin toimihenkilöihin ja työntekijöihin, kuten mm. rinnetyöntekijöihin, lipunmyynti- ja välinevuokraamotyöntekijöihin, huoltotoimi- ja kenttähenkilöstöön sekä hiihdonopettajiin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Ohjelmapalvelualan työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 600 työntekijää eri ohjelmapalvelualan yrityksissä esimerkiksi safarioppaina. Työehtosopimus ei koske esimerkiksi muusikkojen yms. esiintyvien taiteilijoiden välitystä mm. ravintoloihin.

MARAn tiedote asiasta:

Osapuolten näkemykset ratkaisun tasosta ja mallista olivat huomattavan kaukana toisistaan, eikä ratkaisua syntynyt neuvotteluille asetetussa määräajassa. Molempien alojen sopimuskaudet päättyvät tuloksettomien neuvottelujen takia 31.10. Kunta-ala on sotkenut myös yksityisten toimialojen työehtosopimusneuvottelut. Yksityiset toimialat, joilla ei ole veronmaksajien rahoitusta turvanaan, eivät voi sopia palkkojen korotuksista, jotka ylittävät yritysten talouden kantokyvyn.

Hiihtokeskusten ja ohjelmapalvelualan yritysten, kuten koira- ja moottorikelkkasafareiden, viime syksyn työehtosopimusten mukaan toisen sopimusvuoden palkkaratkaisusta olisi tullut saavuttaa yhteisymmärrys 23.10.2022 mennessä. Näin ei tapahtunut.

Tulevan talvikauden varaukset näyttävät tässä vaiheessa kohtuullisilta, mutta ilmassa on myös useita epävarmuustekijöitä. Yritysten sähkökustannukset sekä muut energia- ja kuljetuskustannukset ovat kasvaneet rajusti. Venäläisiä matkailijoita ei ole tulevalla talvikaudella eikä pitkään aikaan tulevaisuudessa. Myös kiinalaisia ja japanialaisia matkailijoita on selvästi vähemmän kuin ennen pandemiaa. Kotimaisten matkailijoiden varausjänne on lyhentynyt. On vielä epävarmaa, miten kotimaisten asiakkaiden kohonneet kustannukset vaikuttavat talvimatkailuun kotimaassa.

– Pyrimme saamaan aikaiseksi ratkaisun, joka turvaisi työrauhan yritysten hyvin epävarmoissa olosuhteissa alkavalle sesongille. Ammattiliitolta ei kuitenkaan löytynyt kykyä tehdä tällaista ratkaisua, MaRan työmarkkinajohtaja Olli Varmo sanoo.

Kunta-alan ylisuuret palkkojen korotukset ovat sotkeneet myös yksityisten alojen työehtosopimusneuvottelut ja saattaneet yksityisten alojen työntekijäliitot vaikeaan asemaan.

– Lähes kaikki hiihtokeskus- ja ohjelmapalveluyritykset ovat yrittäjien tai yrittäjäperheiden omistamia. Niillä ei ole käytössään veronmaksajien rahoja toisin kuin kunnilla. On täysin mahdoton yhtälö, että kovassa kansainvälisessä kilpailussa olevat hiihtokeskus- ja ohjelmapalvelualat pystyisivät maksamaan lähellekään samansuuruisia korotuksia kuin kunta-ala, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa.

Venäjän sota ja siitä aiheutunut sähkön, muun energian, elintarvikkeiden ja liikkumisen voimakas kallistuminen sekä korkojen nousu ovat heikentäneet koronarajoituksista toipumassa olevien yritysten taloutta merkittävästi. Ne ovat heikentäneet myös työntekijöiden taloutta ja asiakkaiden ostovoimaa. Kuluttajien luottamusindikaattori onkin alhaisemmalla tasolla kuin koskaan mittaushistorian aikana. Myös kotimaan lomamatkojen ostonäkymät ovat heikentyneet.

– Inflaatio iskee erittäin ikävästi yrityksiin, työntekijöihin ja asiakkaisiin. Ei voida kuitenkaan ajatella, että yritykset korvaisivat työntekijöille hintojen nousun, koska ne ovat itsekin erittäin ahtaalla kohonneiden kustannusten takia. Tässä tilanteessa tulisi tehdä sellaiset työehtosopimusratkaisut, jotka nostavat alan työntekijöiden ostovoimaa kohtuullisesti ja turvaavat yritysten toiminnan kilpailukyvyn kovassa kansainvälisessä kilpailussa, Lappi sanoo.

 

Lähde: PAM ja MARA

 

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.