Pientä elpymistä ilmassa

Finnair kuljetti elokuussa 266 500 matkustajaa eli 38,1 % enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa.
Elokuun matkustajamäärä oli 24,6 % enemmän kuin heinäkuussa.  

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien useiden valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen kaikkiin matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin, mikä näkyi erityisesti Pohjois-Amerikan sekä Aasian luvuissa.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi elokuussa 63,3 % vertailukaudesta ja 17,0 % edeltäneestä kuukaudesta. 

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 127 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 9,5 % enemmän verrattuna vuoden 2020 elokuuhun ja 19,8 % enemmän kuin heinäkuussa 2021. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2020 elokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 64,6 % vertailukaudesta ja 15,9 % edeltäneestä kuukaudesta.

Matkustajakäyttöaste kasvoi 0,3 %-yksikköä vertailukaudesta 42,0 %:iin, mutta laski 0,4 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 7,4 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 100,0 %, koska vertailukaudella sinne ei ollut lentoja. Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 28,8 % ja kotimaanliikenteen 0,4 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat vertailukaudesta 12,9 % Aasian-liikenteessä, mutta kasvoivat 100,0 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 53,6 % Euroopan-liikenteessä ja 14,4 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 19,7 %, mutta sitä tukivat vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 28,3 %, Euroopan-liikenteen 63,0 % ja kotimaanliikenteen 71,6 %.  

Matkustajamäärät laskivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 11,5 %, mutta kasvoivat Pohjois-Amerikan-liikenteessä 100,0 %, Euroopan-liikenteessä 43,7 % ja kotimaanliikenteessä 5,5 %.

Finnairin lennoista 90,7 % (96,0 %) saapui elokuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2021

elokuu

muutos %

vuoden 2021 alusta

muutos %

Koko liikenne yhteensä

Matkustajat 1 000

266,5

38,1

1 031,2

-66,6

Tarjotut henkilökilometrit milj,

1 103,8

63,3

4 666,6

-58,3

Myydyt henkilökilometrit milj,

463,9

64,6

1 605,1

-79,0

Matkustajakäyttöaste %

42,0

0,3p

34,4

-33,8p

Rahti ja posti tn

6 557,1

61,9

53 784,6

11,7

Tarjotut tonnikilometrit

194,1

53,6

1 229,1

-36,0

Myydyt tonnikilometrit

90,1

67,9

540,7

-45,7

Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000

7,9

-11,5

38,3

-92,0

Tarjotut henkilökilometrit milj,

298,8

7,4

2 000,7

-61,5

Myydyt henkilökilometrit milj,

59,0

-12,9

288,4

-92,2

Matkustajakäyttöaste %

19,7

-4,6p

14,4

-56,5p

Euroopan reittiliikenne

Matkustajat 1 000

197,6

43,7

657,0

-64,1

Tarjotut henkilökilometrit milj,

458,2

28,8

1 687,7

-62,2

Myydyt henkilökilometrit milj,

288,4

53,6

935,2

-67,5

Matkustajakäyttöaste %

63,0

10,2p

55,4

-9,1p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000

11,8

100,0

24,1

-70,7

Tarjotut henkilökilometrit milj,

304,6

100,0

654,6

-22,9

Myydyt henkilökilometrit milj,

86,2

100,0

175,4

-72,9

Matkustajakäyttöaste %

28,3

N/A

26,8

-49,4p

Kotimaan reittiliikenne

Matkustajat 1 000

49,2

5,5

311,8

-55,2

Tarjotut henkilökilometrit milj,

42,2

0,4

323,6

-52,0

Myydyt henkilökilometrit milj,

30,2

14,4

206,1

-49,8

Matkustajakäyttöaste %

71,6

8,8p

63,7

2,8p

Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn

220,6

-37,2

1 495,8

-81,2

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn

1 706,3

100,0

4 051,0

59,4

– Aasian rahtiliikenne tn

2 998,4

34,5

20 621,9

-16,6

– Kotimaan rahtiliikenne tn

28,2

11,4

216,1

-1,1

Rahti reittiliikenteessä yhteensä

4 953,5

90,1

26 384,7

-25,5

Rahtilento tn**

1 603,6

11,1

27 399,9

115,9

Kokonaisrahti- ja posti tn

6 557,1

61,9

53 784,6

11,7

Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj,

66,4

81,9

495,9

-5,5

Myydyt rahtitonnikilometrit milj,

48,8

70,5

398,0

26,5

Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj,

50,9

127,7

241,5

-40,7

Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj,

35,9

99,2

189,4

-14,9

Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %

73,5

-4,9p

80,2

20,3p

– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* %

63,9

N/A

67,8

1,5p

– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* %

83,3

-6,2p

85,6

26,5p

Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %

70,5

-10,1p

78,4

23,8p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X