Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Pyöräreittihanke Itä- ja Pohjois-Lappiin

Lapin ELY-keskus on myöntänyt Pyörämatkailukeskukselle 84 400 euroa harvaan asuttujen alueiden matkailuhankkeisiin varatusta määrärahasta avustusta EuroVelo-reitistön tuotteistamiselle Lapin alueelle. Hankkeen kokonaisrahoitus 93 800 euroa.

Pyörämatkailukeskuksen koordinoiman hankkeen tavoitteena on yhteistyössä alueen kuntien, toimijoiden ja yrittäjien kanssa kehittää reittikokonaisuus ja laatukriteeristö haja-asutusalueella kulkeville pitkän matkan pyöräilyreiteille. Reittikokonaisuus yhdistää ja tuo esille alueen palveluntarjoajat. Liikkeelle lähdetään Rautaesiripuksi nimetystä EuroVelo 13 -reitistä ja sen noin 550 kilometriä pitkästä osuudesta Itä- ja Pohjois-Lapin alueilla. Reitti kulkee Sallan, Savukosken, Pelkosenniemen, Sodankylän ja Inarin kuntien läpi. 

Suomen EuroVelo-reitit kulkevat pääosin haja-asutusalueilla

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

EuroVelo on koko Euroopan mantereen yhdistävä 90 000 kilometriä pitkä pyöräilyreittien verkosto, joka muodostuu 17 reitistä. Suomen halki kohti pohjoista kulkee neljä EuroVelo-reittiä: 7, 10, 11 ja 13, yhteensä 5 500 kilometriä, joista iso osa kulkee haja-asutusalueella. Pisimmällä Suomen EuroVelo-reiteistä on Vaalimaalta Tornioon kulkevan EuroVelo 10 -reitin kehitys, jossa osa reitistä on jo opastettu.  

EuroVelo-reittien kehityksen tavoitteena on turvallinen, suoraviivainen, yhtenäinen pyöräinfrastruktuuri ja pyöräreittiverkosto, jota voivat hyödyntää niin pyörämatkailijat kuin paikalliset asukkaat. Laadukkaan pyöräilykokemuksen varmistamiseksi reitille on luotu oma, yhtenäinen sertifiointikriteeristö.  

‘’Pitkien pyöräreittien laadun varmistaminen, jonka avulla taataan reitin sujuvuus, turvallisuus ja palvelutaso ovat tärkeä osa pyörämatkailun kehittämistä. Nykyinen EuroVelo-reittien sertifiointikriteeristö, joka on suunniteltu Keski-Euroopan väestö- ja palvelutiheydelle ei kuitenkaan sovellu sellaisenaan käytettäväksi Suomen Lapin kaltaiselle haja-asutusalueelle, jossa välimatkat ovat pitkiä ja palvelut kaukana toisistaan’’, kertoo Lapissa asuva Pyörämatkailukeskuksen koordinaattori Heli Laukkanen

Tavoitteena luoda pyörämatkailureitti, joka yhdistää Lapin kuntia kyliä ja palveluita 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kansainvälisten tutkimusten mukaan pyöräilijä kuluttaa 1,5 kertaa enemmän, viipyy alueella kaksi kertaa pidempään ja vierailee useammassa kohteessa kuin tavallinen matkailija. Haja-asutusalueilla sijaitsevien kuntien on kuitenkin haastavaa toimia yksittäin vetovoimaisina pyörämatkailukohteina, joten on tärkeää kehittää pyörämatkailureittejä, jotka yhdistävät kuntia ja niissä sijaitsevia kyliä ja palveluita. 

‘’Pyörämatkailu on maailmanlaajuisesti yksi kestävän matkailun nousevista trendeistä, joka monipuolistaa maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, lisää yrittäjyyttä ja luo työpaikkoja. Lapin alueen potentiaali pitkien maanteillä sekä maastossa kulkevien pyöräreittien kohteena on vielä hyödyntämättä’’, toteaa hankkeen asiantuntija Tuija Mikkonen Pyörämatkailukeskuksesta.    

Hankkeessa kehitetään pyörämatkailureitti, joka tuo esille alueen palveluita, kulttuuria ja nähtävyyksiä, lisäten matkailutuloa alueella. Tavoitteena on innostaa luomaan myös täysin uutta liiketoimintaa pyörämatkailun kautta ja näin varmistaa, että alueen palveluntarjoajilla on kohderyhmälle sopivia tuotteita. 

 

Lähde: Pyörämatkailukeskus
Kuva: Visit Finland

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.