Ruka ja Pyhä vähentäneet päästöjä jo 90 %

Ruka ja Pyhä siirtyvät 100-prosenttisesti jätteistä ja tähteistä valmistetun Neste MY Uusiutuva Polttoöljy™ -tuotteen käyttöön marraskuun aikana. Sen käyttöönotto vähentää Rukan ja Pyhän rinnekoneiden kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia* verrattuna fossiilisen polttoöljyn käyttöön. Tämä tarkoittaa, että kasvihuonekaasupäästöt vähenevät yli 600 tonnia vuodessa, mikä vastaa 230 henkilöauton poistamista Suomen tieliikenteestä vuodeksi.

Tämän päätöksen myötä olemme luopuneet lähes kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä hiihtokeskuksissamme. Haluamme olla hiihtokeskusten edelläkävijä myös ympäristövastuullisuudessa”, Rukan ja Pyhän toimitusjohtaja Ville Aho sanoo.

Nesteen uusiutuvan polttoöljyn käyttöönotto on osa Rukan ja Pyhän johdonmukaista vastuullisuustyötä, jonka Ruka ja Pyhä aloittivat alalla ensimmäisinä ympäristöohjelman muodossa vuonna 2008. Molemmat tunturit ovat jo hiilineutraaleja energiankäytön osalta, Pyhä vuodesta 2011 ja Ruka vuodesta 2018. Hiilineutraalius on saavutettu siirtymällä uusiutuvan sähkön, biokaukolämmön ja maalämmön käyttöön. Lisäksi polttoainepäästöt sekä henkilökunnan työmatkapäästöt on kompensoitu.

Vuodesta 2008 lähtien tunturien kokonaispäästöjä on jo vähennetty 80 prosentilla. Uusiutuvan polttoöljyn käyttöönoton myötä kokonaispäästöjen vähennys yltää 90 prosenttiin. Jäljelle jäävä kymmenen prosentin osuus kompensoidaan Gold Standard -sertifioituihin kohteisiin. Tavoitteena on edelleen pienentää kompensoitavien päästöjen määrää kohti nollaa.

Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi uusiutuvaan polttoöljyyn siirtyminen vähentää lähipäästöjä, sillä Neste MY Uusiutuva Polttoöljy palaa fossiilisia polttoaineita puhtaammin.

Ilmanlaadun parantuminen tukee Pyhän strategista tavoitetta olla maailman puhtain hiihtokeskus. Lisäksi se on hyöty, jota uskomme sekä asiakkaidemme että henkilökuntamme arvostavan”, Rukan ja Pyhän vastuullisuustyötä vuodesta 2008 johtanut Jusu Toivonen sanoo.

Rukan ja Pyhän pitkän aikavälin tavoite on energian käytön merkittävä vähentäminen. Molemmissa tuntureissa on investoitu viime vuosina uuteen teknologiaan, joka auttaa rinnekoneiden ja lumetuksen energiatehokkuuden kehittämisessä.

Pitkän aikavälin tärkein tavoitteemme on energian kulutuksen vähentäminen. Olemme mukana EU:n energiatehokkuussopimuksessa. Olemme tehneet aikaisemmin isoja investointeja muun muassa lumetusjärjestelmämme energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällä saralla töitä riittää pitkälle tulevaisuuteen”, Aho sanoo.

*) Elinkaaripäästöjen ja päästövähenemän laskentamenetelmä on EU:n uusiutuvaa energiaa koskevan direktiivin (2018/2001/EU) mukainen.

 

Lähde: Rukakeskus

 

 

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X