Hyppää sisältöön
· Leena

Sikamainen juttu

Afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen halutaan ymmärrettävästi estää keinolla millä hyvänsä. Mutta se, että matkanjärjestäjiä ja muita alan toimijoita koetetaan laittaa maksumiehiksi, on pöyristyttävää.

Maa- ja metsätalousvaliokunta valmistelee eläintautilain muutosta. Tarkoituksena on ehkäistä vakavien eläintautien, kuten nyt afrikkalaisen sikaruton, leviäminen Suomeen tiedottamisen avulla.

Uudessa eläintautilaissa tiedottamisesta olisivat vastuussa satamien ja lentokenttien ohella Posti, laiva- ja lentoyhtiöt sekä matkanjärjestäjät.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Lähtökohta olisi, että tiedottaminen tehdään esim. matkapaketin varauksen yhteydessä ja satamissa sekä lentoasemilla olevien julisteiden ja lehtisten avulla.

Vastuu tiedotteiden asiasisällöstä ja sekä tuottamisesta oli tarkoitus sälyttää elinkeinolle, mm. matkanjärjestäjille.

SMAL sai hiljattain lausuntopyynnön ja oli kuultavana eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa eläintautilain muuttamiseen liittyen.

Lausunnossaan SMAL vastusti asian sälyttämistä matkanjärjestäjille. SMAL totesi lausunnossaan, että sekä sisältö että tiedottamiseen tarvittava materiaali on tuotettava Ruokaviraston toimesta nykyiseen tapaan. Matkanjärjestäjät ovat valmiita materiaalin ja tiedon levittämiseen, mutta eivät sen tuottamiseen ja maksamiseen.

Aikaisemmissa lainvalmistelun vaiheissa muutosehdotusta oli jo muutettu niin, että vastuu tietosisällön tuottamisesta olisi Ruokavirastolla, mutta materiaalin tekemisen kustannukset eri kieliversioineen maksaisivat matkanjärjestäjät ja laiva- ja lentoyhtiöt, satamat, lentokentät sekä Posti.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

SMAL on sekä suullisen että kirjallisen lausunnon myötä tuonut selväksi sen, että materiaalin tuottamiseen ei olla valmiita. Lainmuutoksilla tähdätään sikatalouden toimintaedellytysten varmistamiseen, joten kustannukset tiedottamisesta kuuluisivat valtion ohella kyseiselle toimialalle eikä missään nimessä matkailuyrityksille.

SMAL on koordinoinut asiaa mm. Varustamoyhdistyksen ja laivayhtiöiden kanssa, jotka ovat myös olleet kuultavina.

Nyt sopii toivoa, että kannanotoilla olisi merkitystä ja lainmuutos muokattaisiin alan kannalta edulliseksi.

Leena