SMALin puheenjohtajaehdokas: Anne-Marjut Väänänen

SMALin syyskokouksessa keskiviikkona 28.10. valitaan liiton puheenjohtaja kaudelle 2021–2022. Uusi puheenjohtaja aloittaa kautensa vuodenvaihteessa yhtenä tärkeimpänä tehtävänään luotsata ala koronakriisin yli.

Ehdolla on kaksi tuttua ehdokasta, jotka kisasivat puheenjohtajuudesta myös vuonna 2018; Anne-Marjut Väänänen ja Timo Saranpää.

Ikkunapaikka haastatteli kumpaakin ehdokasta – nyt esittelyvuorossa on nykyinen puheenjohtaja Anne-Marjut Väänänen.

 

Päättyvä puheenjohtajakausi oli poikkeuksellinen – silti uudistuksia on saatu läpi

Anne-Marjut Väänänen on toiminut SMALin puheenjohtajana vuoden 2019 alusta alkaen. ”Puheenjohtajakauteni on ollut täysin poikkeuksellinen, sillä puolet kaudesta on mennyt yhdessä liiton toimiston kanssa koronakriisin hoidossa. Työtä on ollut paljon”, kertoo Anne-Marjut Väänänen. ”Minulla on paljon ajatuksia siitä, kuinka haluaisin lähteä kehittämään liittoa uuden organisaatiomuutoksen ja strategian pohjalta, mutta koronakriisi on pakottanut priorisoimaan ja hidastamaan tiettyjen uudistusten eteenpäinvientiä.”

Väänäsen puheenjohtajakauden aikana SMALissa on tehty niin organisaatio- kuin nimenmuutoskin. Suomen matkailualan liitto palvelee nyt entistä laajempaa matkailutoimialaa, ja liiton toimintaan osallistuu aktiivisesti useiden eri matkailun toimialojen osaajia.

Liiton eri työryhmät (mm. viestintä-, vastuullinen matkailu- ja lakityöryhmät) ovat aktivoituneet. Väänänen näkee tärkeäksi liiton strategian päivityksen nyt, kun maailma ja toimintaympäristömme on muuttunut. Uutta organisaatiota on vietävä eteenpäin ja yhteistyötä uusien johtokuntien kesken lisättävä.

”Organisaatiomuutoksen ja uuden viestintästrategian myötä saimme alkuvuonna, ennen koronaa, täytettyä jo 55 % uusista jäsentavoitteista. Olemme pystyneet pitämään yllä hyvää yhteishenkeä myös näinä haastavina aikoina ja saaneet aikaan rakentavaa neuvottelukulttuuria myös liiton sisällä.”

”Korona on joukossamme todennäköisesti vielä pitkään. Meidän tulee pohtia, miten matkailu mahdollistetaan myös korona-aikana; liikematkustus ja vapaa-ajanmatkustus ulkomailta Suomeen ja Suomesta ulkomaille sekä maamme sisällä. On tärkeää löytää suomalaisen matkailuteollisuuden yhteinen ääni. Siihen kuuluvat niin Suomeen kuin Suomesta tehtävä matkustus ja niin maalla, merellä kuin ilmassakin tapahtuva matkustus. Suurella joukolla ääni on kovempi.”

Monipuolinen osaaminen ja alan tuntemus

”Puheenjohtajan työ on mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Siinä on monta ulottuvuutta; toimitaan jäsenistön kanssa ja jäsenistön hyväksi, johdetaan moniulotteista hallitustyöskentelyä, toimitaan keulakuvana ulospäin ja työskennellään tiiviisti SMALin toimiston kanssa. Omiin luottamustehtäviini on kuulunut ECTAAn hallituksen varajäsenyys ja Finnish Travel Galan tuomariston puheenjohtajuus. Istun myös Matka-messujen kehitysryhmässä ja olen toiminut SMALin viestintäryhmän samoin kuin organisaatiomuutosta työstäneen strategiatyöryhmän vetäjänä.”

Työssään Anne-Marjut toimii Olympia Kaukomatkatoimiston toimitusjohtajana. Aiemmin hän on työskennellyt liikematkatoimistossa ja online-pohjaisessa vapaa-ajanmatkatoimistossa. Väänänen luettelee vahvuuksikseen matkailualan laaja-alaisen asiantuntemuksen, hyvät verkostot sekä luottamuksen alalla. ”Olen työskennellyt myös kansainvälisissä matkailualan yrityksissä, mikä tuo lisänäkemystä ja kokemusta omaan osaamiseeni. Minulla on kielitaitoa ja työskentely kansainvälisissäkin luottamustehtävissä on luontevaa. Kuopion kasvattina olen välitön ja helposti lähestyttävä; kanssani on vaivatonta tehdä yhteistyötä.”

Yhteistyö on voimaa

Yhteistyön tärkeyttä eri alojen toimijoiden välillä on Väänäsen mukaan syytä korostaa. Viime aikoina yhteydenpito on ollut tiivistä varsinkin TEMin kanssa, ja yhteisiä tavoitteita on viety eteenpäin Maran, Visit Finlandin, Suoman, työmarkkinajärjestöjen, KKV:n, Suomen yrittäjien, Mailin ja ECTAAn kanssa.

Väänänen katsoo yhdeksi tärkeimmistä tehtävistä myös järjestöjen, ministeriöiden ja alan sisäisten toimijoiden yhteistyön lisäämisen ja laajentamisen entisestään. ”Haluan olla sillanrakentaja. Koronan aikana on käynyt ilmi, että alan sisällä on hyvin erilaisia pyrkimyksiä. Alan sisällä tulee aina olemaan erilaisia edunvalvontatavoitteita, mutta meidän pitää hakea aktiivisemmin yhteisiä nimittäjiä ja puhaltaa yhteen hiileen, jotta saamme äänemme kuuluviin. Yhteistyö korostuu myös siinä, että tiedostetaan minkä kumppanin kautta pystytään viemään omaa viestiä eteenpäin. Palta, Maili ja Suomen Yrittäjät ovat tärkeitä kumppaneita.  On pohdittava, miten työmarkkinajärjestöt voivat auttaa matkailuelinkeinoa selviytymään.”

”Meillä on hyvät ja luottamukselliset neuvotteluvälit elinkeinoministeri Mika Lintilän kanssa. Paljolti Lintilän ansiosta saimme matkustusrajoitusten tautimäärien raja-arvon nostettua kahdeksasta edes 25:een. Lintilä on luvannut ajaa eteenpäin kustannustuen jatkoa niin, että siitä olisi alallemme jotakin hyötyä. Kriteerit on kerrottu Lintilälle ja hänen esikunnalleen ja teemme työtä, että saamme ne läpi. Taistelemme myös nykyistä järkevämpien matkustusrajoitusten puolesta.”

 

SMALin tehtävä on korostunut ja selkeytynyt kriisin aikana

”Olemme SMALissa jo reilut puoli vuotta uppoutuneet koronakriisin hoitoon: laatineet lukuisia lausuntoja, vetoomuksia ja yhteydenottoja ministeriöille ja muille päättäjille, sopeuttaneet tekemäämme työtä kriisitilanteeseen, koordinoineet mielenilmauksen ja antaneet haastatteluja eri medioissa.”

Väänänen näkee SMALin ensisijaiseksi tehtäväksi jäsenten edunvalvonnan. Edunvalvonnassa SMAL on vahva ja ajaa aidosti jäsenistönsä etuja. Kattava laki- ja neuvontapalvelu on yksi tärkeimmistä jäseneksi liittymisen syistä. Liiton tulee jatkaa lobbaamista matkapakettilainsäädännön muuttamiseksi, jotta se vastaisi paremmin tämän päivän tarpeita. Korona on osoittanut, että lainsäädäntö ei toimi tämän tason kriisissä. Yksi suurimmista ongelmista on kohdistunut maksujen palautuksiin. Jatkossa tarvitaan jo tänä vuonna painostamamme voucher-mallin tyyppinen ratkaisu tai pidempi aika maksunpalautuksille. Lobbausta tarvitaan myös yhtenäisille pelisäännöille siitä, miten majoitus- ja kuljetusliikkeet palauttavat ennakkoon maksettuja varausmaksuja. Vakuuskäytäntöä tule selkeyttää niin, että tuplavakuuksilta vältytään ja uusia vakuusmalleja tulee luoda.

”Joudumme tekemään hartiavoimin työtä päästäksemme kriisin yli ja säilyttääksemme työpaikat. Puheenjohtajana tärkeimmäksi tehtäväkseni näen tällä hetkellä liiton jäsenyritysten johdattamisen hengissä yli koronakriisin. Tarvitsemme välitöntä taloudellista tukea alan yrityksille niin kauan, että matkustus elpyy. Päämääränämme on matkustusrajoitusten saaminen yhteneväiseksi muun Euroopan kanssa ja matkailun asteittainen avautuminen. Liiton tehtävänä on jäsenyritysten toimintamahdollisuuksien varmistaminen muuttuneessa toimintaympäristössä myös tulevaisuudessa.”

”Olen nähnyt, että kriisiaikana oman järjestömme merkitys on kasvanut. Teemme yhteistyötä ja koetamme yhdessä löytää ratkaisuja.  Katson, että toimintamme on läpinäkyvää ja avointa. Tarvitsemme SMALin toimintaan mukaan aktiivisia ihmisiä tuomaan uusia tuulia ja kehittämään toimintaa – kuitenkin niin, että takaamme strategianmukaisen jatkuvuuden.  Varsinkin näin poikkeusaikana voisimme järjestää muiden jäsentapahtumien lisäksi esimerkiksi kvartaaleittain ”SMAL tiedottaa” -tilaisuuksia Teamsilla tai webinaarina. Tehostaisimme näin entisestään yhteydenpitoa jäsenistöömme nyt, kun korona on vienyt meiltä face-to-face tapaamiset.”

Uusi puheenjohtaja hakee aina oman tapansa tehdä asioita, mikä on varsinkin SMALin toimiston rajapinnassa joka kerta uusi haaste. ”Olen ensimmäisellä puheenjohtajuuskaudellani onnistunut löytämään harmonisen yhteistyömallin kaikkien toimistossa arvokasta työtä liiton eteen tekevien työntekijöiden kanssa. Välillämme vallitsee molemminpuolinen luottamus ja arvostus. Toivon olevani SMALin jäsenistön luottamuksen arvoinen myös tulevalla kaudella ja saavani kunnian luotsata joukkomme yhdessä läpi koronakriisin – entistä vahvempana ja yhtenäisempänä joukkona”, päättää Väänänen.

 

 

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X