Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Tallink Group: tulos parani, liikevaihto pieneni

Tallink-konsernin nettovoitto oli 49,7 miljoonaa euroa vuonna 2019 (40,0 milj. euroa vuonna 2018).

Myös konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) kasvoi vuonna 2019 ja oli 171,1 miljoonaa euroa (142,8 milj. euroa vuonna 2018). Tulos parani, vaikka konsernin liikevaihto pieneni hieman edellisvuoteen verrattuna ja oli 949,1 miljoonaa euroa (949,7 milj. euroa vuonna 2018).

Liikevaihdon 0,6 miljoonan euron lasku johtui pääasiassa yhtiön ydinliiketoiminnan liikevaihdon laskusta seitsemän aluksen telakoinnin ja suunnitellun kunnossapidon seurauksena vuoden alussa. Lisäksi yhtiön operoimien hotellien liikevaihto pieneni, kun niiden määrä laski viidestä neljään vuoden 2018 lopulla.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Yhtiön vuoden 2019 taloudellista tulosta vahvistivat matkustajien ennätysmäärät useana peräkkäisenä kuukautena sekä matkustajamäärien kasvu lähes kaikilla maantieteellisillä alueilla.

Toisaalta tulosta heikensivät meriliikenteen kiristyvä kilpailu etenkin Suomen ja Viron välisillä reiteillä sekä odotettua heikommat rahtimarkkinat Euroopan talouden epävarmuustekijöiden ja Suomessa vuoden lopulla järjestettyjen lakkojen seurauksena.

”Vuoden 2019 positiiviseen tulokseen vaikuttivat vahva kulujen hallinta, entistä keskitetympi hankintamenettely, liiketoimintojen optimointi, tiettyjen toimintojen automatisointi, energiatehokkuuteen jo aiemmin tehdyt investoinnit ja alustemme polttoaineenkulutuksen väheneminen sekä monet muut kannattavuuden parannustoimet. Myös polttoaineen hinnan osittainen suojaus liiketoimintamme kannalta erittäin suotuisalle tasolle oli hyvä saavutus ja vahvisti osaltaan koko vuoden tulostamme”, sanoo Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Positiivisen tuloksen lisäksi vuosi 2019 toi monia haasteita. Vuoden alussa telakoimme seitsemän laivaa. Telakointi on välttämätöntä, jotta voimme pitää laivat teknisesti ajan tasalla. Asiakkaiden näkökulmasta laivojen päivitykset ovat kiinnostavia ja piristäviä, mutta ne tarkoittavat myös sitä, että laivoja on liikenteessä tavallista vähemmän. Suunnittelemme telakoinnit aina huolellisesti, jotta välttämättömät työt saadaan tehtyä mahdollisimman nopeasti ja matkustajille aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä. Kun olimme modernisoineet ja päivittäneet aluksiamme ensimmäisellä vuosipuoliskolla, meillä oli yksi yhtiön historian menestyksekkäimmistä sesongeista. Rikoimme matkustajaennätyksiä useana peräkkäisenä kuukautena.”

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

”Positiivista oli, että Suomen ja Viron välisen reitin matkustajamäärät elpyivät ja liikevaihto kasvoi vuoden toisella puoliskolla, kun Viro alensi alkoholin valmisteveroa vuoden 2019 puolivälissä.”

”Lisäksi Tallink-konserni teki vuonna 2019 ratkaisevan tärkeitä investointeja yhteensä 60,9 miljoonan euron arvosta. Ne liittyivät laivojen teknisiin parannuksiin ja yleisten tilojen uudistuksiin, joiden avulla vähennetään jatkuvasti ympäristövaikutuksia, sekä nesteytettyä maakaasua polttoaineena käyttävään MyStar-alukseen, jonka avulla jatkamme Tallinnan ja Helsingin välisen elintärkeän yhteyden kehittämistä.”

”Tallink-konserni kasvaa maalla ja merellä, kehittää merikuljetuksen ydinliiketoimintaansa, laajentaa vähittäiskaupan valikoimaansa ja franchising-salkkuaan sekä kasvattaa maissa tapahtuvaa liiketoimintaansa Baltiassa, Pohjoismaissa ja niiden ulkopuolella. On selvää, että meidän on toimittava ja kasvettava vastuullisesti. Vuonna 2019 määrittämämme yhteiskuntavastuun strategia ja tavoitteet luovat lujan perustan vahvalle, vastuulliselle ja menestyksekkäälle Tallink-konsernille vuonna 2020 ja tulevaisuudessa.”

Hallitus ehdottaa vuoden 2020 yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 jaetaan osinkoa 0,06 euroa osaketta kohti.

 

Lähde: Tallink-konserni

 

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.