Tallink-konserni julkaisi vuoden 2022 ensimmäisen kvartaalin tuloksen

Tallink-konserni on tänään julkaissut vuoden 2022 ensimmäisen vuosineljänneksen taloudellisen raportin (tilintarkastamaton). Vaikka koronaviruspandemia näyttäisi olevan laantumassa, vaikutti pandemian omikron-aalto sekä Ukrainan sodan alkaminen vahvasti alkuvuoden tulokseen.

Sodan syttyminen on johtanut polttoaineen, ruuan ja hyödykkeiden hintojen voimakkaaseen nousuun sekä matkustajien luottamuksen heikkenemiseen.

Tulokseen vaikuttivat myös yhtiön useiden laivojen suunnitellut telakoinnit, joiden lisäksi syksylle 2022 suunniteltuja telakointeja aikaistettiin alkuvuodelle, jotta liikennekatkoksilta vältyttäisiin myöhemmin tänä vuonna.

Konsernin liikevaihto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä (1.1.-31.3.2022) oli 106,1 miljoonaa euroa, eli kasvua vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen oli 97,5 prosenttia (53,7 miljoonaa euroa 2021/Q1).

Huolimatta matkustajamäärien ja liikevaihdon kasvusta vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, yhtiön tappio vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 40 miljoonaa euroa (nettotappio 34,4 miljoonaa euroa 2021/Q1).

Konsernin tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja (EBITDA) vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli -11 miljoonaa euroa (-6,3 miljoonaa euroa 2021/Q1). Vuoden 2021 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna polttoainekustannukset nousivat 17,1 miljoonaa euroa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä.

Yhtiö päätti aikaistaa myöhemmin vuodelle 2022 suunniteltuja laivojen telakointeja vuoden 2022 alkuun. Suurin osa yhtiön 8,9 miljoonan euron investoinneista vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä käytettiin nimenomaan laivojen huoltoon ja korjaukseen (kokonaisinvestoinnit 4,2 milj. euroa 2021/Q1).

Konsernin rahavarat olivat 101,0 miljoonaa euroa 31.3.2022 (14,8 miljoonaa euroa 31.3.2021), ja käyttämättömiä luottolimiittejä oli 123,4 miljoonaa euroa (81,7 miljoonaa euroa 31.3.2021). Likviditeettipuskuri (rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit) oli 224,4 miljoonaa euroa (96,4 miljoonaa euroa 31.3.2021).

”Ensimmäinen vuosineljännes on aina matalasesonkia, eivätkä pandemiavuodet ole poikenneet tästä. Pandemia ja rajoitukset ovat heikentäneet matalasesongin tulosta entisestään viime vuosien aikana. Lisäksi tänä vuonna Ukrainan sota ja siitä johtuvat hinnankorotukset ja matkustajien heikentynyt luottamus matkustukseen ovat myös olleet merkittäviä tekijöitä. Vaikka olemme tehneet suuria ponnisteluja ja tehneet erittäin tiukkoja kustannuksien hallintatoimia, kohtaamamme ulkoiset tekijät ovat vaikeuttaneet tavoitellun tuloksen saavuttamista. Merkittävä polttoaineen hinnannousu on kumonnut saavuttamamme lisääntyneet matkustajamäärät ja tulot”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

”Teimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä useita toimenpiteitä, joilla pyrimme minimoimaan tappiot, tästä esimerkkinä muutaman laivan liikennöinnin keskeyttäminen tammi-helmikuussa. Hyödynsimme laivojen seisonta-aikaa tekemällä huolto- ja korjaustöitä, jotta laivat olisivat parhaassa mahdollisessa kunnossa kesäkautta varten. Valmistauduimme alkuvuonna siihen, että kesäsesonki alkaisi huhtikuun lopulla mutta Ukrainan sota ja maailmanlaajuinen turvallisuuskriisi ovat jälleen muuttaneet tilannetta ja ajaneet meidät kaikki haastavaan taloudelliseen tilanteeseen. Näin ollen meidän on vain jatkettava sinnikästä työtä sodan ja kriisin vaikutusten minimoimiseksi”, Nõgene jatkaa.

”Olemme kuitenkin positiivisia toisen vuosineljänneksen suhteen ja luotamme, että matkustajamäärät jatkavat nousuaan ja palautuvat. Jo huhtikuun aikana on ollut lähtöjä, jotka on liikennöity laivan maksimikapasiteetilla, ja se antaa toivoa, että matkustaminen kaikilla liikennöimillämme reiteillä lisääntyy nopeasti tulevina vuosineljänneksinä”, sanoo Nõgene.

”Jatkamme myös vaihtoehtoisten mahdollisuuksien etsintää, kuten teimme jo vuonna 2021. Vuokrasimme Romantikan vuoden 2022 maaliskuussa muualle, ja Isabelle toimii pakolaisten majoituskäytössä Tallinnan satamassa ainakin neljän kuukauden ajan. Tällaiset sopimukset antavat meille mahdollisuuden vähentää liiketoimintamme riskejä näinä epävarmoina aikoina. Tavoitteenamme on päättää vuosi 2022 voitolla ja koko yhtiömme jatkaa työtä tämän tavoitteen eteen”, Nõgene lisää.

 

Lähde: Tallink

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X