Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Talvikaudesta kesäkauteen siirtyminen laski lukuja tilapäisesti

Finnair kuljetti huhtikuussa 868 400 matkustajaa eli 27,7 % enemmän kuin vuoden 2022 huhtikuussa, mutta 8,9 % vähemmän kuin maaliskuussa 2023. Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska huhtikuussa oli yksi päivä vähemmän. Huhtikuun tilapäisesti alempia matkustajamääriä selittävät myös kapasiteetin pienenemiseen johtaneet lentokonehuollot, Lapin huippusesongin päättyminen pääsiäisen jälkeen, Lähi-idän talvikauden päättyminen sekä liikematkustuksen väheneminen pääsiäisen aikaan.

Huhtikuun matkustajaliikenneluvut paranivat koronapandemian vaikutusten väistyessä vertailukaudesta. Lisäksi Venäjän ilmatila oli jo tuolloin suljettuna, minkä takia vuoroja sekä reittejä peruttiin Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus näkyi huhtikuussa 2023 kuitenkin Aasian-matkustajaliikenneluvuissa pandemiaa edeltäviin lukuihin verrattuna. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi huhtikuussa 17,0 % vertailukaudesta, mutta laski 1,6 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 45,7 % vertailukaudesta, mutta laski 6,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 74,2 % nousten 14,6 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 3,5 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 149,7 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 22,2 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 4,4 % Lähi-idän kapasiteetin kasvaessa 1 015,7 % marraskuussa 2022 alkaneen Qatar Airways -yhteistyön myötä. Kotimaanliikenteen tarjonta pieneni 4,3 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 145,1 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 21,8 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 19,6 %, Lähi-idän-liikenteessä 904,2 % ja kotimaanliikenteessä 3,5 %.

Huhtikuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (73,6 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (64,6 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,5 %, Lähi-idän-liikenteen 64,5 % ja kotimaanliikenteen 76,9 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 149,7 %, mutta pienenivät Pohjois-Amerikan-liikenteessä 22,2 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 18,9 %, Lähi-idän-liikenteessä 732,8 % ja kotimaanliikenteessä 12,8 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Monet huhtikuun rahtiluvut nousivat vertailukaudesta Qatar Airways -yhteistyön sekä Aasian-liikenteen kasvaneen kapasiteetin myötä, vaikka Ruotsin ja Yhdysvaltojen välisen liikennöinnin loppuminen leikkasi Pohjois-Amerikan rahtikapasiteettia. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 28,4 % vertailukaudesta ja vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 11,1 %. Kokonaisrahti- ja postitonnit (mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot) nousivat vain 6,7 % vertailukaudesta, sillä katsauskaudella ei lennetty pelkkää rahtia kuljettaneita lentoja. Edelliskuukauteen verrattuna laskua oli 6,1 %, mutta osa siitä selittyi lyhyemmällä kuukaudella.

Finnairin lennoista 86,1 % (81,0 %) saapui huhtikuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet huhtikuu 2023

huhtikuu muutos % vuoden 2023 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 868,4 27,7 3 461,1 58,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 940,7 17,0 11 490,9 21,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 181,6 45,7 8 599,9 80,4
Matkustajakäyttöaste % 74,2 14,6p 74,8 24,3p
Rahti ja posti tn 10 630,3 6,7 41 288,5 -7,7
Tarjotut tonnikilometrit 426,9 14,1 1 648,8 8,1
Myydyt tonnikilometrit 260,1 31,8 1 021,6 39,7
Aasia
Matkustajat 1 000  102,4  149,7  424,2  187,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 047,5  72,7 4 206,5  52,2
Myydyt henkilökilometrit milj.  771,3  145,1 3 188,3  186,2
Matkustajakäyttöaste %  73,6  21,8p  75,8  35,5p
Eurooppa
Matkustajat 1 000  573,4  18,9 2 019,0  44,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 179,4  4,4 4 215,5  16,4
Myydyt henkilökilometrit milj.  937,9  19,6 3 284,5  41,1
Matkustajakäyttöaste %  79,5  10,1p  77,9  13,7p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1 000  32,7 – 22,2  114,5 – 1,4
Tarjotut henkilökilometrit milj.  378,3 – 42,4 1 359,7 – 43,1
Myydyt henkilökilometrit milj.  244,3 – 21,8  881,1  0,4
Matkustajakäyttöaste %  64,6  17,0p  64,8  28,1p
Lähi-itä
Matkustajat 1 000  35,1  732,8  176,1  616,9
Tarjotut henkilökilometrit milj.  241,2 1 015,7 1 070,6  654,1
Myydyt henkilökilometrit milj.  155,5  904,2  781,1  659,3
Matkustajakäyttöaste %  64,5 – 7,2p  73,0  0,5p
Kotimaa
Matkustajat 1 000  124,9  12,8  727,3  44,7
Tarjotut henkilökilometrit milj.  94,3 – 4,3  638,6  25,4
Myydyt henkilökilometrit milj.  72,5  3,5  465,0  34,9
Matkustajakäyttöaste %  76,9  5,8p  72,8  5,1p
Rahtiliikenne
– Euroopan-rahtiliikenne tn 1 718,5 – 11,4 6 055,3  18,8
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn 1 322,1 – 58,8 5 216,4 – 55,5
– Lähi-idän-rahtiliikenne tn 1 514,0 1 786,4 7 415,5  587,3
– Aasian-rahtiliikenne tn 6 049,2  49,6 22 370,4  22,7
– Kotimaanrahtiliikenne tn  26,5  1,5  124,4  7,9
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 630,3  14,3 41 181,9  13,6
Rahtilento tn** 0,0 – 100,0  106,6 – 98,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 630,3  6,7 41 288,5 – 7,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj.  121,2  19,7  463,4 – 5,1
Myydyt rahtitonnikilometrit milj.  65,0  2,0  252,8 – 17,4
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj.  121,2  28,4  462,1  14,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj.  65,0  11,1  252,1  4,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* %  53,6 – 9,3p  54,6 – 8,1p
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenteen käyttöaste* %  42,6 – 19,3p  50,4 – 9,0p
– Aasian-rahtiliikenteen käyttöaste* %  63,4 – 9,0p  60,8 – 5,5p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* %  53,6 – 8,4p  54,6 – 5,1p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.