Hyppää sisältöön
Tampereen yliopisto
· Ikkunapaikka

Tampereen yliopisto perustaa elämystalouden professuurin

Tampereen yliopisto perustaa yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa elämystalouden työelämäprofessuurin.

Elämystalouden professuuriin kytkeytyy tutkimus- ja koulutuskokonaisuus, jonka avulla luodaan uutta ymmärrystä elämystalouden ekosysteemeistä ja kehitetään osaamista elinkeinoelämän ja julkisten organisaatioiden tarpeisiin.

Elämykset ovat nousseet kansantalouden ja yhteiskunnan kulmakiviksi: ne luovat hyvinvointia yksilöille, taloudellista toimeliaisuutta yrityksille ja elinvoimaa yhteiskunnille. Elämykset ovat keskeisiä kaupunkikeskustojen elävöittäjiä. Yhtäältä ne luovat elämän laatua ja hyvinvointia yksilöille, toisaalta ne ovat tärkeitä kansantalouden näkökulmasta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Elämystalouden professuurin sekä tutkimus- ja koulutuskokonaisuuden avulla tutkitaan elämystalouden roolia ja potentiaalia Suomessa ja koulutetaan alan tulevia osaajia.

Teknologian rooli elämyksissä tulee korostumaan

Elämystaloudella viitataan joukkoon toimialoja, joissa on keskeistä luoda merkityksellisiä kuluttaja- ja asiakaskokemuksia. Siihen kuuluvat esimerkiksi tapahtumaliiketoiminta, kulttuurialat, viihde- ja peliteollisuus, urheilu sekä matkailu- ja ravintola-ala. Teknologian rooli erilaisissa elämyksissä tulee tulevaisuudessa entisestään korostumaan, minkä vuoksi sen potentiaalin tarkastelu on keskeinen osa hankekokonaisuutta.

“Elämystalouden tutkimuksella ja siihen liittyvällä professuurilla pyrimme löytämän ratkaisuja kansalaisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin samalla edistäen alan elinkeinotoimintaa. Siirtämällä tutkittua tietoa ja osaamista käytäntöön lisäämme entisestäänkin alueemme vetovoimaa”, sanoo Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen.

“Tampere on tunnistanut, että elämystalous on nopeimmin kasvava globaali toimiala ja siten tärkeä osa kaupungin elinkeinorakenteen kehittämistä ja kaupungin houkuttelevuuden, viihtyvyyden ja kilpailukyvyn rakentamista. Professuurin myötä saamme tärkeää globaalia ja kansallista toimialaymmärrystä kehittämisen pohjaksi ja tueksi”, toteaa Tampereen kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Professuurin avulla kehitetään suomalaisten yritysten, kaupunkien, järjestöjen ja julkisten organisaatioiden kilpailukykyä elämystalouden liiketoiminta-alueilla. Lisäksi professuuri tuottaa korkeatasoista tutkimustietoa elämystalouden toimijoiden käyttöön.

Elinkeinoalaa kehitetään koko Suomessa

Tampereen kaupunki osallistuu elämystalouden professuurin perustamisen rahoittamiseen. Tampereen elinvoima- ja osaamislautakunta myönsi joulukuussa 2023 avustuksena 50 000 euroa professuurin rahoittamiseen. Kaupunki rahoittaa professuuria sekä alkuvaiheen tutkimus- ja opetustoimintaa vuosina 2025–2028 yhteensä 400 000 eurolla, mikäli valtuusto hyväksyy vuosittain hankkeen määrärahan.

Professuuri edistää elämystaloutta kaupunkien elinvoimaisuuden kannalta tärkeällä alalla. Myös kaupunkien tarve elävöittää kaupunkikeskustoja ohjaa kehittämään elämyksiä. Tampereen kaupunki on toiminut viime vuosina edelläkävijänä tapahtumateollisuuteen ja elämystalouteen panostamisessa ja alan kehittämisessä.

Elämystalouden professuuri sijoittuu Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa kauppatieteiden yksikköön.

Professuuria rahoittavat ensivaiheessa kaupungin lisäksi Noho Partners, Tampereen kauppakamari, SM-liiga, Jääkiekkosäätiö, Tampereen liikesivistyssäätiö ja Tampereen Messut. Hankkeen kumppaniverkostoa täydennetään vielä vuosien 2024–2025 aikana.

Lähde ja kuva: Tampereen yliopisto

Ikkunapaikka
Ikkunapaikka

Uutisvinkit ja palaute Ikkunapaikan toimitukselle: mail@ikkunapaikka.fi.