Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

TEM: Koronapandemia supisti matkailijoiden kulutusta Suomessa yli 40 prosenttia

Vuonna 2020 suomalaiset ja ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa 9,3 miljardia. Se on 42 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019, jolloin kulutus oli 16,1 miljardia euroa. Koronapandemia on siis leikannut matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 7 miljardia euroa.

Matkailun kokeman menetyksen mittakaava paljastuu, kun katsotaan Suomen talouden kehitystä, sillä Suomen bruttokansantuotteen lasku vuodelta 2020 on jäämässä noin 3 prosenttiin.

Tiedot käyvät ilmi suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden Suomessa vuonna 2020 käyttämän rahan eli matkailukysynnän ennakkoarviosta. Arvion ovat laatineet yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriö, Visit Finland, Tilastokeskus, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Suomen Matkailualan liitto SMAL ry. Toimijat ennakoivat jo syyskuussa 2020 matkailukysynnän kehitystä Suomessa, ja arvio vaikuttaa toistaiseksi käytettävissä olevien tilastotietojen perusteella toteutuneen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kansainvälisessä matkailussa kulutus supistui rajusti

Koronapandemian leviämisen johdosta tehdyt matkustuslinjaukset ja rajoitustoimet Suomessa sekä muissa maissa vaikuttivat rajat ylittävään matkailuun vakavasti.

Vuonna 2020 koronakriisi leikkasi ennakkoarvion mukaan ulkomaisesta matkailijoiden kulutuksesta Suomessa lähes 67 prosenttia eli 3,3 miljardia euroa. Ennakkoarvion mukaan suomalaisten ulkomaanmatkailusta aiheutuva kulutus Suomessa väheni 73 prosenttia eli noin 1,7 miljardia euroa.

Matkailun tilanteeseen Suomessa vaikuttaa voimakkaasti kansainvälisen matkailun käynnistyminen. Suomeen suuntautuva matkailu ja suomalaisten ulkomaanmatkailu elpyvät huomattavasti kotimaanmatkailua hitaammin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kotimaanmatkailun kysynnässä iso pudotus, vaikka kesä pelasti hieman

Kotimaanmatkailu vilkastui haastavien kevätkuukausien jälkeen selkeästi kesäkuukausina kesä-elokuussa, jolloin päästiin lähelle vuoden 2019 kysyntää. Rajoitustoimien tiukentuessa positiivinen kehitys kääntyi kuitenkin laskuun jo syyskuussa.

Kotimaanmatkailussa oli erotettavissa kaksi hyvin erilaista kehityskulkua. Vuokramökkien kysyntä kääntyi jyrkkään kasvuun toukokuussa, ja kehityskulku säilyi vuoden loppuun asti. Hotelleissa kysynnän kehitys oli negatiivista maaliskuusta alkaen. Muissa majoitusliikkeissä kysyntä lähti kasvuun heinäkuusta alkaen. Ennakkoarvion mukaan kotimaanmatkailun kysyntä supistui noin 20 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa vuonna 2020.

Arviot vuodelle 2021 julkaistaan maaliskuussa

Vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriö laati virkatyönä matkailukysynnän kehitystä kuvaavat arviot yhdessä Visit Finlandin, Tilastokeskuksen, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Suomen Matkailualan liitto SMAL ry:n kanssa. Arviot julkaistiin ensimmäisen kerran 6.5.2020, ja ne päivitettiin 9.9.2020.

Matkailukysynnän kehitysarvioiden päivitys julkaistaan seuraavan kerran 17.3.2021 järjestettävässä Visit Finlandin webinaarissa.

Matkailukysyntä kuvaa matkailupalveluiden ja -tuotteiden ostamiseen käytettyä rahamäärää vuoden aikana. Matkailun kokonaiskysyntä sisältää suomalaisten ja ulkomaisten matkailijoiden kulutusmenot Suomessa. Arviot kuvaavat koronaviruksen vaikutuksia matkailun kokonaisuuteen Suomessa.

 

Lähde: TEM

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.