Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

TEM: Matkailuyritysten suhdanneodotuksissa näkyy talouden epävarmuus

Matkailualan yritysten lähiajan suhdannenäkymät ovat selkeästi vuoden takaista heikommat, mutta muihin toimialoihin nähden myönteisemmät. Työllistämisodotukset matkailualan yrityksissä ovat kuitenkin paremmat kuin vuosi sitten. Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyy edelleen haasteita. Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia matkailuyritykset kokevat enemmän kuin muiden palvelualojen yritykset. Tiedot perustuvat 14.10.2022 julkaistuun pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavaan matkailun pk-yritysbarometriin.

Matkailualan pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat juuri ja juuri positiiviset. Matkailuyritykset uskovat kustannusten ja palvelujen hintatason nousevan sekä kannattavuuden laskevan. Huolimatta näistä odotuksista, kuitenkin hiukan yli viidesosa yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, mikä on selkeästi enemmän kuin pk-yritysten odotukset keskimäärin. Koronapandemia vaikutti henkilöstön siirtymiseen muualle ja tästä johtuvaa henkilöstöpulaa on useilla matkailuyrityksillä edelleen. Voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvavien matkailuyritysten osuus ei poikkea muista toimialoista.

Matkailuyrityksistä yli puolet arvioi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikuttaneen kielteisesti liiketoimintaansa. Vaikutukset näkyvät yleisimmin kasvavina tuotantokustannuksina ja kysynnän heikkenemisenä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Matkailuyritysten uusiutuminen on tapahtunut investointien ja toimintatapojen uudistamisen kautta sekä palkkaamalla uutta henkilöstöä. Henkilöstön kouluttamiseen on panostettu edellisvuotta useammin. Matkailualan yrityksistä investointeja on toteuttanut pienempi osuus verrattuna muiden toimialojen yrityksiin. Edellisvuoteen verrattuna investoivien matkailuyritysten osuus on pysynyt samalla tasolla.

Matkailualan yritykset kokevat markkinoinnissa ja myynnissä olevan eniten kehittämistarvetta. Matkailuyrityksissä kehittämisen esteenä on useammin työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat kuin muissa pk-yrityksissä. Vaikka uutta henkilöstöä on saatu palkattua, ongelmat liittyvät henkilöstön osaamiseen.

Matkailuyritykset hyödyntävät digitaalisia työkaluja ja palveluja, kuten sosiaalista mediaa ja verkossa tehtäviä ostoja ja myyntejä, liiketoiminnassaan selkeästi keskimääräistä useammin. Digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet auttavat matkailuyrityksiä asiakasryhmien tavoittamisessa ja yrityskuvan vahvistamisessa.

Tiedot käyvät ilmi pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavasta työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Yrittäjien ja Finnveran tuottamasta pk-yritysbarometrista. Matkailutoimialan yrityksiä vastaajien joukossa oli 470 kappaletta. Tiedonkeruu tapahtui kesä-heinäkuussa 2022 Taloustutkimuksen toimesta. Taloustutkimus on myös laatinut matkailun pk-yritysbarometrin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Linkki julkaisuun.

 

Lähde: TEM

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.