Hyppää sisältöön
SUP-lautailija
· Riikka Krenn

Traficom muistuttaa vesikulkuneuvojen vuokraajia lainsäädännön noudattamisesta – valvontaiskuja tulossa

Vene, vesiskootteri, kajakki, kanootti, SUP-lauta tai muu vesikulkuneuvo – lain edellyttämät vaatimukset koskevat kaikkia näistä. Sääntöjä on noudetettava sekä yksityishenkilöltä vuokrattaessa että ammattimaisessa vuokraustoiminnassa, muistuttaa Traficom.

Viranomaiset valvovat turvallisuutta

Vuokraamisen suosio on kasvanut ja vesikulkuneuvoja antavat vuokralle niin vuokraamiseen erikoistuneet yritykset kuin yksittäiset vesikulkuneuvojen omistajatkin. Kun annat veneen, vesiskootterin, kajakin, kanootin, SUP-laudan tai muun vesikulkuneuvon vuokralle, tulee jokaisen huomioida lain edellyttämät vaatimukset.

Säännösten tavoitteena on, että sekä vuokraus että vesillä liikkuminen sujuvat turvallisesti. Viranomaiset valvovat vuokraustoimintaa vesillä kesän aikana tapahtuvien valvontaiskujen avulla.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Vesiliikennelaki määrittää toimintaa

Vuokralle antajan lakisääteinen vastuu on määritelty vesiliikennelaissa (782/2019). Sen mukaan vesikulkuneuvoa ei saa vuokrata sellaiselle henkilölle, jolla ei ole siihen edellytettyä ikää, kykyä ja taitoa.

Vuokralle antajan tulee myös huolehtia siitä, että vesikulkuneuvo on luovutushetkellä kyseiselle vesialueelle ja sen olosuhteisiin nähden rakenteeltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Lisäksi on huolehdittava siitä, että vesikulkuneuvon vastaanottajalle on annettu riittävä opastus sen turvalliseen käyttöön.

”Turvallisuus vesillä liikkuessa on luonnollisesti niin vuokranantajan kuin vuokraajankin etu. Varautuminen on viisautta – koska vaaratilanteet eivät tule kello kaulassa. Kun vuokralle antaja varmistaa vuokraajan taidot ja kokemuksen sekä antaa tarvittavan opastuksen vesikulkuneuvonsa käyttöön ja vesillä liikkumiseen, voidaan vaaratilanteet minimoida. Jokaisen vuokranantajan on syytä muistaa vastuunsa vesikulkuneuvoa ulos vuokratessaan”, painottaa Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka.

Perusohjeet haltuun

Traficom muistuttaa näistä perussäännöistä lainmukaiseen ja turvalliseen vuokraustoimintaan.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
 • Varmista vuokraajan ikä, toimintakyky, vesillä liikkumistaidot ja kokemus
 • Luovuta vuokrattava vesikulkuneuvo aina kasvotusten, jolloin voit varmistua keskeisistä turvallisen vuokrauksen edellytyksistä.
 • Käy läpi vesikulkuneuvon päällikön vastuu ja väistämissäännöt vesillä liikkuessa.
 • Käy läpi varustevaatimukset ja kaluston soveltuvuus eri olosuhteisiin.
 • Tarjoa vesikulkuneuvon vuokrauksen yhteydessä jokaiselle kelluntapukineet.
 • Opasta vesikulkuneuvon turvalliseen käyttöön: Käy läpi vuokrattavan vesikulkuneuvon käyttö ja siihen liittyvät keskeiset toimintaohjeet ja turvallisuus ongelmatilanteissa.
 • Huolehdi ajantasaisten merikarttojen saatavuudesta ja opasta reittisuunnittelussa.
 • Mikäli vesikulkuneuvossa on meri-VHF-radiopuhelin, varmista että aluksen radiolupa on voimassa ja käyttäjällä on asianmukainen meriradioliikenteen pätevyystodistus. Muista myös valojen käyttösäännöt
 • Jaa paikallistuntemusta sekä tietoa alueen mahdollisista poikkeusolosuhteista, kuten rajoitusalueista ja sääolosuhteista.
 • Opasta ympäristön ja muiden vesilläliikkujien huomioimisessa ja ohjeista kertomaan läheisille matkasuunnitelmasta.
 • Kerro, miten toimia hätätilanteessa. Meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000, sisävesillä 112.

Kirjallinen sopimus on tärkeä

Sopimukseen kannattaa kirjata vuokrasopimuksen perustietojen lisäksi maininnat vuokrattavan vesikulkuneuvon kunnosta ennen vuokrausta, vakuutusturvasta, käyttötarkoituksesta ja ilmoittamisesta ongelmatilanteissa.

Kirjaa sopimukseen myös, kuinka vuokraajan osaaminen on varmistettu sekä kuinka häntä on opastettu.

Vuokrauksen lainmukaisuutta valvotaan kesäkaudella

Vesiliikennelain mukaiset valvovat viranomaiset eli Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, Poliisi, Tulli ja Rajavartiolaitos valvovat vesikulkuneuvojen vuokrausta ja järjestävät valvontaiskuja kesän aikana.

Jos vesikulkuneuvo annetaan vuokralle osana ohjattua ohjelma- tai elämyspalvelua, toimintaa säätelee myös kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011), jota Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes valvoo.

Vesillä tapahtuvat ohjelma- ja elämyspalvelut edellyttävät pääsääntöisesti turvallisuusasiakirjan laatimista. Tukes on antanut tarkempia ohjeita muun muassa melonta- ja koskenlaskupalveluista.

“Jos tarjoat ohjattuja tai opastettuja palveluita, tulee sinun noudattaa kuluttajaturvallisuuslakia. Tunnista palvelun vaarat, kouluta työntekijät ja ohjaa ja opasta asiakkaat toimimaan turvallisesti. Varmista, että henkilökunta osaa toimia tehokkaasti ja oikein hätätilanteissa. Ohjatussa toiminnassa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista ja läheltä piti -tilanteista tulee tehdä ilmoitus Tukesiin. Lisää tietoa saat Tukesin sivuilta”, kertoo ylitarkastaja Hannu Väärälä Tukesista.

Hyödyllisiä linkkejä vuokraustilanteisiin

•    Vesiliikennelaki 
•    Kuluttajaturvallisuuslaki 
•    Palveluntarjoajan velvollisuudet | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)   
•    Koskenlasku | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)  
•    Apua! – Veneilijän turvallisuusopas | Rajavartiolaitos 
•    Näin luot turvalliset puitteet SUP-lautailulle (pdf) 
•    Melonnan turvallisuusohje – Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry 

Lähde: Traficom
Kuva: Istockphoto

Ikkunapaikan päätoimittaja Riikka Krenn
Riikka Krenn

Riikka Krenn on Ikkunapaikan päätoimittaja, joka seuraa matkailualan tapahtumia tarkalla silmällä ja uteliaalla mielellä.