Hyppää sisältöön
Matkailijat
· Riikka Krenn

UN Tourism: Kansainvälinen matkailu saavuttanut 97 % pandemiaa edeltävistä luvuista

UN Tourism ennustaa kansainvälisen matkailun täydellistä elpymistä vuoden 2024 aikana – ja jopa kahden prosentin kasvua pandemiaa edeltäneeseen vuoteen 2019 nähden.

Maailman matkailujärjestö UN Tourism (aiemmin UNWTO) on julkaissut tuoreet tilastot maailmanlaajuisesta matkustuksesta. Kansainväliset matkailijamäärät saavuttivat 97 % pandemiaa edeltävistä luvuista vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. UN Tourismin ennuste koko vuodelle on globaali elpyminen +2 % tasolle verrattuna vuoteen 2019.

Alueelliset erot tuntuvia

Globaali kokonaismäärä tammi–maaliskuussa 2024 oli yli 285 000 000 matkailijaa, mikä on noin 20 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Erot alueiden välillä ovat kuitenkin suuria.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Lähi-idässä suhteellinen kasvu oli voimakkainta, sillä kansainväliset saapuvat matkustajat ylittivät pandemiaa edeltäneen tason jopa 36 prosentilla vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on jatkoa vuoden 2023 poikkeukselliselle kehitykselle, jolloin Lähi-idästä tuli ensimmäinen alue, joka saavutti pandemiaa edeltävät luvut.

Eurooppa ylitti pandemiaa edeltäneen tason ensimmäistä kertaa, ylittäen vuoden 2019 vertailukauden yhdellä prosentilla. Euroopan kasvu perustuu pitkälti maanosan sisäiseen matkailuun.

Afrikkaan saapui vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 5 % enemmän matkailijoita kuin vuoden 2019 vertailukaudella.

Amerikassa palautuminen on käynnissä, mutta ei vielä täysin saavutettu. Pandemiaa edeltäviin lukuihin nähden vuoden 2024 ensimmäisen kvartaalin saapuvien matkailijoiden määrä oli 99 % vuoden 2019 tasosta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian ja Tyynenmeren alueilla ollaan vielä kauempana pandemiaa edeltävistä luvuista: 82 % vuoden 2019 vertailukaudesta. Vauhti on kuitenkin kova, sillä viime vuonna vastaava luku oli vain 65 %.

Kansainvälisen matkailun kokonaisvientitulot

UN Tourismin mukaan kansainvälisen matkailun kokonaisvientitulot nousivat 1,7 biljoonaan Yhdysvaltain dollariin (noin 1,56 biljoonaa euroa) vuonna 2023, mikä on noin 96 prosenttia pandemiaa edeltävästä tasosta.

Matkailun osuus globaalista bruttokansantuotteesta on UN Tourismin arvion mukaan noin 3 %.

Useat matkailumaat saavuttivat 2024 ensimmäisellä kvartaalilla huomattavia tulosparannuksia vuoden 2019 tasoihin verrattuna. Erityistä kasvua matkailutuloissa osoittivat etenkin Serbia (+127 %), Turkki (+82 %), Pakistan (+72 %), Tansania (+62 %), Portugali (+61 %), Romania (+57 %), Japani (+53 %), Mongolia (+50 %), Mauritius (+46 %) ja Marokko (+44 %).

Maailman matkailujärjestön ennuste on positiivinen

Selkeä matkailun vahvistuminen maailmanlaajuisesti vuonna 2024 on jo näköpiirissä.

Kansainvälisen matkailun odotetaan elpyvän täysin vuonna 2024 vahvan kysynnän, parantuneiden lentoyhteyksien sekä Kiinan ja muiden Aasian suurten markkinoiden jatkuvan elpymisen ansiosta.

UN Tourismin tuorein matkailun luottamusindeksi osoittaa myönteisiä näkymiä tulevalle kesäkaudelle, sillä touko-elokuun 2024 pisteet ovat 130 (asteikolla 0–200), mikä kuvastaa aiempaa myönteisempää tunnelmaa. Noin 62 prosenttia luottamustutkimukseen osallistuneista matkailuasiantuntijoista ilmaisi paremmat (53 %) tai paljon paremmat (9 %) odotukset tältä pohjoisen pallonpuoliskon kesäkauden kattavalta neljän kuukauden jaksolta, kun taas 31 % arvioi, että tulos on samanlainen kuin vuonna 2023.

Taloudelliset ja geopoliittiset vastatuulet aiheuttavat kuitenkin edelleen merkittäviä haasteita kansainväliselle matkailulle ja luottamukselle.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n viimeisimmässä maailmantalouden ennusteessa todetaan, että talouden elpyminen on vakaata mutta hidasta, joskin alueittain vaihtelevaa. Samaan aikaan jatkuva inflaatio, korkeat korot, epävakaat öljyn hinnat ja kaupan häiriöt aiheuttavat edelleen korkeita kuljetus- ja majoituskustannuksia.

Matkailijoiden odotetaan edelleen etsivän vastinetta rahoilleen ja matkustavan lähemmäs kotimaataan korkeiden hintojen ja yleisten taloudellisten haasteiden vuoksi, kun taas äärimmäiset lämpötilat ja muut sääilmiöt voivat vaikuttaa matkakohteiden valintaan. YK:n matkailualan asiantuntijapaneeli mainitsee tämän yhä useammin alan huolenaiheena.

Lähde: Maailman matkailujärjestö UN Tourism

Ikkunapaikan päätoimittaja Riikka Krenn
Riikka Krenn

Riikka Krenn on Ikkunapaikan päätoimittaja, joka seuraa matkailualan tapahtumia tarkalla silmällä ja uteliaalla mielellä.