Hyppää sisältöön
· Leena

Matkailualan vaaliehdokkaat

Ennakkoäänestys käy jo vilkkaana ja ensi viikon sunnuntai-iltana saamme tietää, ketkä asioitamme vie eduskunnassa eteepäin.

Matkailualan ammattilaisiakin on eduskuntaa ehdolla.
Tässä tietoomme tulleet – kerro meille, jos tiedät muitakin!

 

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

 

Hilkka Lindqvist.

Uudenmaan vaalipiirissä on ehdokkaana Hilkka Lindqvist,  joka työskentelee Matkahaukkassa Karjaalla.
Hilkka on ehdolla Liike Nyt -listoilla. Lisää Hilkasta

Mika Walkamo.

Hämeen vaalipiirissä on Kokoomuksen listoilla ehdokkaana Vanajanlinnasta tuttu Mika Walkamo.
Walkamon mietteitä voit käydä lukemassa tästä.

Kati Häkkinen.

Kaakkois-Suomen vaalipiirissä, Liike Nyt:n listoilla on ehdolla Kati Häkkinen, joka alalla tunnetaan Thaimaan Khanomissa sijaitsevasta Aava-hotellista.
Lisää Katista täältä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen
Nina Oinas.

Lapin vaalipiirissä on SDP:n ehdokkaana matkailu- ja ravitsemisalalla työskentelevä kahden lapsen äiti Nina Oinas.
Ninaan voi tutustua tästä.

 

SMAL on kerännyt koosteen asioista, joita se lobbaa hallitusohjelmaan tulevina vuosina.
Tässä hyviä täkyjä, kun tenttaat vaaliehdokastasi!
.

  • EU-maissa myyjiä koskevien velvoitteiden pitäisi olla yhdenmukaisia. Näin ei kuitenkaan ole, koska EU-lainsäädäntö on säädetty jäsenmaissa eri sisältöisenä esim. arvonlisäverotuksen osalta, vaikka lakien pitäisi lähtökohtaisesti olla pitkälti samanlaisia. Tämä vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn. Yritykset eri jäsenmaissa tulisi saattaa samalle viivalle. Suomessa toimivien yritysten asemaa on yritettävä saada parannettua niin kansallisella kuin EU-tason lobbauksella.
  • Matkanjärjestäjät soveltavat myyntiinsä 24 %:n arvonlisäverokantaa. Matkailualalla toimivien palveluntuottajien verokanta on sen sijaan alhaisempi (10 tai 14 %). Tämä epäkohta pitäisi saada korjattua ja myös matkanjärjestäjien tulisi päästä alennettujen verokantojen piiriin.
  • Matkanjärjestäjien ahdinkoa lisäävät vaikean kilpailuaseman ja korkean verokannan lisäksi verohallinnon ottamat erikoiset tulkinnat esim. opaspalvelun myyntiä koskevasta käännetyn verovelvollisuuden soveltamisvelvollisuudesta. Nämä johtavat matkanjärjestäjien osalta jopa kaksinkertaisen veron maksuvelvollisuuteen. Tämä epäkohta tulisi oikaista.
  • Liikematka-asiakkaille tapahtuvassa myynnissä olisi tärkeää, että ostava yritys saisi tehdä ostoistaan mahdollisimman suuret vähennykset maksamistaan arvonlisäveroista. Tällöin todelliset yritykselle jäävät kustannukset saataisiin mahdollisimman pieniksi. Kun yrityksen on pakko soveltaa myös liikematkamyynnissä marginaaliverotusta, on vähennettävän veron määrä huomattavasti pienempi kuin mitä se olisi, jos matkanjärjestäjä saisi myydä ostamansa palvelut   komissiokaupan muodossa eli samalla verokannalla kuin se on ostanut ne palveluntuottajilta. Tavoite matkailualalla on se, että marginaaliverotusta ei tulisi soveltaa yritysten väliseen kauppaan.  Marginaaliverotusmenettelyn toimivuus on otettu EU-tasolla tarkastelun kohteeksi. Suomen päättäjien tulisi ajaa marginaaliverotuksen purkua, ainakin yrityksille tapahtuvan myynnin osalta.   
  • Sopimusvastuut tasapuolisiksi kaikille toimijoilla – yhdenmukaiset velvoitteet kaikille samoja kokonaisuuksia myyville – lainsäädäntöaukot tukkoon
  • EU-tasolta tulee vyörymällä uutta matkailualaa koskevaa epäselvää, tulkinnallista ja suuria vastuita tuovaa lainsäädäntöä. Tavoitteena Suomessa on ollut keventää lainsäädännön tuomaa taakkaa yrityksille ns. normipurku-tavoiteasetannalla. Tähän tavoitteeseen ei olla päästy, vaan menty paremminkin toiseen suuntaan. Pakottavan EU-lainsäädännön lisäksi Suomessa on säädetty lukuisia kansallisia, erittäin epäselviä lakeja; tästä esimerkkinä liikennepalvelulaki. Nyt olisi tärkeää saada tälle linjalle loppu ja lähtökohtaisesti pitäytyä vain EU:n tuomien velvoittavien säädösten kansallisessa käyttöönotossa.
  • Matkailualan kilpailutusta koskeva käytäntö tulisi saattaa sellaiseksi, että yhä useampi toimija voisi aidosti osallistua kilpailutukseen.

Lue SMALin koko tiedote sen tavoitteista.

 

Leena