Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Via Kareliasta kehitetään vastuullinen ruokamatkailukohde Lapissa

Matkailutie Via Karelian kehittämistyötä on aiemmin tehty sen eteläisissä osissa ja syksystä 2022 lähtien ruokamatkailun kehittämistyö on jatkunut pohjoisemmissa osissa.

Itä-Lapissa toimintaan ovat osallistuneet eri toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään vastuulliseen ruokaan ja luonnon kestävään käyttöön pohjautuvia matkailutuotteita- ja palveluita. Kehittämistyön pohjoisessa on mahdollistanut kahden hankkeen yhteistyö, Ruokamatkailun vastuullinen kehittäminen palvelumuotoilulla Via Karelialla -hanke (Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto) sekä Via Karelia – Vastuullista ruokamatkailua verkostoituen -hanke (ProAgria Itä-Suomi ry / MKN Itä-Suomi ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy). Tuki on myönnetty harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailuhankkeisiin.

 

Ruokamatkailun merkitys harvaan asutuilla alueilla

Ruokamatkailun kehittämistä syrjäseuduilla koskevan hanketyön tavoitteena on hyödyntää vähemmän tunnettujen tai syrjäisten alueiden ainutlaatuista kulinaarista tarjontaa. Ruokamatkailun avulla voidaan edistää alueen kulttuuriperintöä, edistää yritysten kestävää talouskasvua ja voimaannuttaa paikallista yhteisöä.

Ruokamatkailussa ei ole kyse vain matkailun tarjonnan laajentamisesta, sillä ruokamatkailun kysyntä kasvaa maailmalla. Ruokamatkailu vahvistaa myös ruokaturvaa harvaan asutuilla alueilla. Ruokamatkailun kysyntä voi auttaa elvyttämään ja tukemaan paikallista ruokatuotantoa ja -jakelukanavia.

Ruokamatkailun kehittämistyö keskittyy gastronomian, matkailun ja aluekehityksen leikkauspisteeseen ja pyrkii luomaan menestyviä ruokamatkailukohteita, jotka esittelevät paikallisia ruokaperinteitä, tukevat paikallisia tuottajia ja houkuttelevat aitoja kulinaarisia elämyksiä hakevia vierailijoita.

 

Kehittämässä ruokamatkailua Pohjois-Suomessa

Hankkeessa on kehitetty ruokamatkailua Itä-Lapissa monin tavoin.  Vastuullisuus- ja palvelumuotoilutyöpajoissa on syntynyt uusia oivalluksia ja merkityksellisiä kohtaamisia, joiden avulla on luotu uusia yhteistyömahdollisuuksia yritysten välille.

Yrityssparraukset ovat olleet yrityskohtaisia, osa yrityksistä on ollut mukana kumppaneidensa kanssa. Yritystapaamisissa on kehitetty yritysten liiketoimintaa, erityisesti markkinointi ja sosiaalisen median viestintä on ollut matkailualan mikroyritysten sparrausten toiveena. Vastuullisuuskartan ja -kompassin avulla on tunnistettu yritysten vastuullisen toiminnan nykytilaa, asetettu päämääriä tuleville toiminnoille ja pohdittu vastuullisista teoista viestimistä.

Työpajoissa syntyneitä palvelutuotteita on jatkokehitetty hankkeen toimesta ja näin on luotu alueelle uusia matkailupalveluita, joissa yhdistyy paikallisuus, luonto ja ruokamatkailu. Digitaaliseen tarinankerrontaan on suositeltu QR-koodia, jonka avulla asiakas voi tutustua yrittäjään ja hänen toimintaympäristöön vaikkapa videon avulla. Videon myötä asiakas viedään matkalle ruoan alkuperän luo. Matkailuyritysten kohtaamisissa syntyi tarve auttaa yrityksiä tunnistamaan heidän vastuullisia tekoja. Tätä varten luotiin Pieni opas, joka kertoo vastuullisista käytänteisistä ruokamatkailussa Via Karelia -reitin varrelta ja sen vierestä.

Paikalliset verkostot ovat tärkeässä roolissa ruokamatkailun kehittämisessä syrjäisillä alueilla. Työpajoissa ja sparraustilaisuuksissa eri toimijoiden kanssa on pohdittu ruokamatkailun yrittäjyyttä ja sen suhdetta luontoon, eläimiin ja muihin sidosryhmiin. Ruokamatkailun kehittäminen syrjäisillä alueilla voi kasvattaa pienten matkailuyritysten taloudellisia mahdollisuuksia, auttaa säilyttämään alueen kulttuuriperintö, vahvistaa paikallisyhteisöjä ja edistää kestävää aluekehitystä. Tästä hankkeesta saadut havainnot ja oivallukset voivat ohjata päättäjiä, matkailuorganisaatioita ja paikallisia sidosryhmiä toteuttamaan tehokkaita strategioita, jotka hyödyntävät ruokamatkailun voimaa kukoistavien ja kestävien matkakohteiden luomiseksi.


Kirjoittajat:
José-Carlos García-Rosell, Yliopistonlehtori, Dosentti, Lapin yliopisto
Minna Sipponen, Lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.