Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Visit Finlandin uusi matkailijamittari kertoo tarkkaa tietoa Suomeen saapuvista matkailijoista

Ulkomaiset matkailijat tekivät 465 000 kesäkuussa päättynyttä matkaa Suomeen. Kesäkuun matkoista 57 prosenttia tehtiin lentäen ja 43 prosenttia laivalla. Matkoista yli 60 prosenttia oli vapaa-ajanmatkoja ja lähes 40 prosenttia työmatkoja. Kesäkuussa päättyneiden matkojen varaukset oli tehty keskimäärin 1,8 kuukautta ennen matkan alkua. Tiedot löytyvät Visit Finlandin uudesta Matkailijamittari-kuukausitilastosta.

Kesäkuussa päättyneiden vapaa-ajanmatkojen mediaanikesto oli neljä päivää, ja yöpymisiä oli 4,3 miljoonaa. Yöpymisen sisältäneistä vapaa-ajanmatkoista kymmenen prosenttia oli valmismatkoja.

Ulkomaiset matkailijat käyttivät kesäkuussa Suomessa yhteensä 355 miljoonaa euroa. Matkaa kohden laskettuna summa oli 762 euroa ja matkapäivää kohden 75 euroa. Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö Suomessa muodostuu majoituksesta, ravintoloista ja kahviloista, polttoaineesta, liikkumisesta, kulttuurista, urheilusta ja virkistyksestä sekä ostoksista ja muista menoista. Rahankäyttöön ei sisälly meno- ja paluumatkan lento- ja laivalippuihin käytettyä rahaa.

Kesäkuussa päättyneiden matkojen yhteenlaskettu hiilijalanjälki vastasi noin 200 000:ta tonnia hiilidioksidia (CO2), eli matkakohtainen hiilijalanjälki oli 421 kg CO2. Lentomatkojen keskimääräinen hiilijalanjälki oli 544 kg ja laivamatkojen 252 kg CO2. Hiilijalanjäljessä on huomioitu meno- ja paluumatkasta, Suomessa liikkumisesta sekä majoituksesta ja aterioista aiheutuneet päästöt.

MAALIS-KESÄKUUSSA YLI 1,4 MILJOONA MATKAA JA 1,12 MILJARDIA EUROA

Matkailijamittarin tiedonkeruu aloitettiin kuluvan vuoden maaliskuussa. Maalis-kesäkuussa Suomeen tehtiin yhteensä 1 429 000 matkaa, joista yli yön matkoja oli 1 259 000 eli 88 prosenttia. Vapaa-ajan matkailijoiden osuus oli 66 prosenttia ja työmatkailijoiden 34 prosenttia.

Ulkomaisten matkailijoiden rahankäyttö neljän kuukauden mittausjaksolla ylsi 1,12 miljardiin euroon.

KUUKAUSITRENDI KERTOO MATKAILUN RAKENTEESTA ERI SESONKEINA

Ulkomaisten matkailijoiden määrät Suomeen ja sen mukana rahankäyttö kasvavat vuoden päälomasesongin, kesäkauden alkaessa. Vapaa-ajan matkailijoiden mediaaniviipymä on kuitenkin pysynyt melko tasaisesti neljässä yössä kevään ja alkukesän ajan.

Kesäkaudella matkavaraus tehdään tyypillisesti lähempänä matkan alkua kuin talvikaudella. Lisäksi valmismatkojen osuus kesäkaudella on selkeästi pienempi kuin talvella.

Rahankäyttö matkaa ja matkapäivää kohden näyttää alkukesän tulosten perusteella olevan talvikautta vähäisempää, johtuen mm. palveluiden hintatasosta. Kesäkuun tulosten perusteella voi kuitenkin varovasti arvioiden odottaa heinä- ja elokuun rahankäytön kasvavan jonkin verran matkaa ja matkapäivää kohden.

Visit Finland julkaisee alkusyksystä PowerBI -raportin tulosten tarkempaa tutustumista varten.

TÄRKEIMMÄT TUNNUSLUVUT

FAKTAT

  • Matkailijamittari on Visit Finlandin tuottama uusi kuukausitilasto
  • Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat.
  • Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta
  • Tutkimusyritykset TAK Oy ja Norstat Oy vastaavat satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta
  • Kesäkuussa haastatteluja tehtiin Helsinki-Vantaan ja Tampereen lentoasemilla sekä Helsingin ja Turun satamissa.
  • Maalis-kesäkuun aineisto muodostuu 2 038:sta ja kesäkuun aineisto 758:sta kohdejoukkoon kuuluvan henkilön haastattelusta.
  • Matkamäärän virhemarginaali oli maalis-kesäkuussa noin 10% ja kesäkuussa noin 8 % suuntaansa.
  • Tilastointiprosessia on kehitetty ensimmäisten kuukausien aikana, minkä vuoksi lukuihin on tehty muutamia tarkennuksia jälkikäteen.
  • Tutkimuksen tulokset julkaistaan tietokantatauluina Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfissa sekä avoimena datana Matkailu ja turismi – Kategoriat avoindata.fi
  • Lue lisää Matkailijamittarista Visit Finlandin sivuilta

 

Lähde: Visit Finland
Kuva: Elina Manninen / Visit Finland

 

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.