Hyppää sisältöön
· Leena

WWF huolissaan Tansanian hakkuista

Tansanian hallitus suunnittelee yli 2,6 miljoonan puun hakkaamista Selousissa. Maailmanperintökohteisiin kuuluvalla alueella elää esimerkiksi uhanalaisia norsuja ja pensassarvikuonoja. WWF on vakavasti huolissaan hankkeesta, joka rikkoo myös Tansanian lakia.

Tansanian metsäviranomainen on tehnyt tarjouskilpailun yli 2,6 miljoonan puun myynnistä Selousin riistansuojelualueella. Päätös on johtamassa laaja-alaisiin hakkuisiin alueella, joka on yksi Afrikan tärkeimmistä luontoalueista. Selousissa elää esimerkiksi norsuja, pensassarvikuonoja, hyeenakoiria ja virtahepoja.

Selousin alue lisättiin UNESCO:n vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle vuonna 2014 laajan salametsästyksen vuoksi. Salametsästyksen seurauksena 90 prosenttia alueen norsuista ja lähes kaikki yli 2000:sta pensassarvikuonosta on menetetty. Populaatioiden kasvattamissuunnitelmat ovat vakavasti uhattuina, mikäli hakkuut käynnistyvät.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Hakkuut aiotaan toteuttaa alueilla, jotka jäisivät suunnitteilla olevan Stieglerin solan vesivoimahankkeen myötä veden alle. Puita hakattaisiin 1 436 neliökilometrin alueelta Selousin alueen sydämestä.

Tarjouskilpailu rikkoo Tansanian lakia, sillä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiprosessi on vielä kesken. Selousin puut ovat UNESCO:n ja kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n mukaan ”alueen tärkeimpiä ekologisia elementtejä”.

“Sopimus aiheuttaa toteutuessaan valtavaa tuhoa Selousin eläimille ja kariuttaa kaikki toiveet saada alue pois UNESCO:n vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalta. Kehotamme Tansanian hallitusta toteuttamaan Stieglerin solan vesivoimahankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin, jossa otetaan huomioon myös vaihtoehtoiset ja vähemmän ympäristölle haitalliset energiaprojektit. Nykyinen suunnitelma vaarantaa alueen uskomattoman ekologisen merkityksen ja myös yli 200 000 alajuoksulla asuvan ihmisen toimeentulon”, sanoo WWF Suomen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen.

Tansanian hallitus on viime vuosina puskenut suunnitelmaa Stieglerin solan vesivoimapadosta eteenpäin huolimatta sen ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista. Patosuunnitelmaa ei myöskään ole tehty maan lakia noudattaen, sillä ympäristövaikutusten arviointia ei ole suoritettu.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

UNESCO:n pääsihteeri ilmaisi aiemmin tänä vuonna huolensa patoprojektin Selousin alueelle mahdollisesti aiheuttavasta peruuttamattomasta vahingosta. Myös IUCN kirjoitti projektin olevan kohtalokkaan virheellinen ekologisten vaikutustensa vuoksi. Järjestö vaati Tansaniaa hylkäämään projektin pysyvästi.

WWF:n tilaaman vuonna 2017 julkaistun analyysin mukaan patoprojekti uhkaa Selousin aluetta ja viereistä Rufiji-Mafia-Kilwan aluetta.

Lähde WWF, kuva Virtahepo Selousin alueella © Michael Poliza WWF

Leena