Ympäristösertifikaatti Green Keyn kriteeristö tiukentuu

Kansainvälisen Green Key -ympäristösertifikaatin manner-Suomea koskeva kriteeristö on julkaistu. Vuoden 2022 alussa voimaan astuva, 2025 loppuun saakka voimassa oleva kriteeristö tiukentuu entuudestaan. Merkittävimmät muutokset liittyvät energian käyttöön, jätteen lajitteluun ja kiertotalouteen, sekä yritysten ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen.

Tiukennusten taustalla on matkailualan toimintaympäristössään kohtaamat velvoitteet ja haasteet kuten hiilijalanjäljen pienentäminen, resurssitehokkuuden parantaminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu sekä jätteen ja ruokahävikin vähentäminen. Osa velvoitteista on säädösten sanelemaa, mutta myös loppuasiakkaat, matkailijat, ovat entistä ympäristötietoisempia ja haastavat majoitusliikkeitä ja vierailukohteita vastuulliseen toimintaan.

Jatkuvaan kehittämiseen kannustava Green Key -ohjelma tukee osallistujia vastuullisuustyössään. Uuden kriteeristön myötä CO2-päästöjen laskenta tulee pakolliseksi, kun tähän saakka vain veden ja energian kulutusta on seurattu.

Vastaisuudessa osallistujat saavat vuosittaisen vertailuraportin energian ja vedenkulutuksensa sekä CO2-päästöjensä kehityksestä, jolloin yrityskohtaisten tavoitteiden asettaminen ja toimenpiteiden suunnittelu helpottuu. Myös matkailualan yritysten inklusiivisuutta pyritään parantamaan kiinnittämällä huomiota saavutettavuuteen, esteettömyyteen sekä asiakkaiden tasa-arvoiseen kohteluun taustasta riippumatta.

Suomessa matkailualalla eletään varsinaista vastuullisuusbuumia, jonka suurin selittävä tekijä on paitsi yleinen ympäristötietoisuuden kasvu, myös Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -merkki. Visit Finland pyrkii merkkinsä avulla tekemään Suomesta yhden maailman vastuullisimmista matkailumaista. Saadakseen merkin, matkailualan yrityksellä tulee olla jokin Visit Finlandin valtuutetuista sertifikaateista, joista Green Key on yksi.

Linkki uuteen kriteeristöön löytyy Green Key -sivuston kautta http://greenkey.fi/ajankohtaista/

 

Lähde: Going Green Oy

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X