Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Yöpymiset tipahtivat vuoden 1995 tasolle

Tilastokeskuksen mukaan Suomen majoitusliikkeissä yöpymiset vähenivät koronakriisin vuoksi vuoden 1995 tasolle. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisten määrä vuonna 2020 väheni 25 prosenttia ja ulkomaisten matkailijoiden peräti 68 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2020 kotimaisissa majoitusliikkeissä kirjattiin 14,3 miljoonaa yöpymistä.

Koronakriisin vuoksi vuosi 2020 oli majoituspalveluiden kannalta hyvin poikkeuksellinen. Vuosi käynnistyi tammi-helmikuun yöpymisten osalta noin 7-8 prosentin kasvulla. Kuitenkin maaliskuussa alkanut pandemia alkoi vähentää matkailijamääriä reilusti. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät huhtikuussa 86 prosenttia ja ulkomaalaisten yöpymiset noin 95 prosenttia.

Kotimaisille matkailijoille kirjattiin vuonna 2020 yhteensä 12,0 miljoonaa yöpymistä ja ulkomaalaisille matkailijoille 2,3 miljoonaa yöpymistä. Heinä-elokuun aikana kotimaisten matkailijoiden yöpymiset lähentelivät vuoden 2019 tasoa, mutta syys-joulukuun aikana kotimaisten yöpymisten lasku pysyi 20 prosentin tuntumassa. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta yöpymiset jäivät touko-joulukuussa noin 85 prosenttia edellisvuotta alemmalle tasolla.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain, 2020/2019

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain, 2020/2019

Kotimaista kysyntää piti yllä vapaa-ajanmatkailu

Kotimaisten matkailijoiden yöpymisissä nähtiin koko vuoden osalta neljänneksen pudotus edellisvuoteen verrattuna. Yhdenkään maakunnan yöpymisten määrä ei yltänyt edellisvuoden tasolle, mutta yöpymiset vähenivät osassa maakunnista selvästi muita voimakkaammin.

Kotimaiset yöpymiset vähenivät 45 prosenttia Uudellamaalla, jossa yöpymiset Helsingissä laskivat 46 prosenttia ja Vantaalla 56 prosenttia. Harvaan asutuilla alueilla vuosimuutokset olivat huomattavasti maltillisempia. Pohjois-Pohjanmaalla kotimaiset yöpymiset laskivat noin 7 prosenttia ja Kainuussa 8 prosenttia.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kuusamossa kotimaisten matkailijoiden yöpymisissä päästiin 4 prosenttia korkeammalle tasolle kuin vuonna 2019.

Kotimaisten yöpymisten vuosimuutos (%) maakunnittain, 2020/2019

Kotimaisten yöpymisten vuosimuutos (%) maakunnittain, 2020/2019

Kotimaisten matkailijoiden osalta oli myös havaittavissa eroja vapaa-ajan- ja työmatkayöpymisten välillä. Vapaa-ajanmatkojen osalta kotimaiset yöpymiset kävivät heinä-elokuussa lähes edellisvuoden tasolla. Työmatkoihin liittyvät yöpymiset jäivät kuitenkin kevään jälkeen selkeästi matalammalle tasolle. Heinä-syyskuussa yöpymisiä työmatkoilla oli noin neljännes vähemmän, mutta loka-joulukuussa jo lähes 40 prosenttia vähemmän.

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain matkan tarkoituksen mukaan, 2020/2019

Yöpymisten vuosimuutokset (%) kuukausittain matkan tarkoituksen mukaan, 2020/2019

Majoitusliikkeillä tukala vuosi

Majoituspalveluiden kysynnän heikkeneminen heijastui selvästi majoitusliikkeiden tarjolla olevaan kapasiteettiin. Vuoden aikana oli keskimäärin auki 1 100 liikettä, joissa oli tarjolla noin 56 000 huonetta ja 144 000 vuodetta.

Moni majoitusliike on pandemian vuoksi joutunut sulkemaan ovensa tilapäisesti, minkä vuoksi kapasiteettia on ollut tarjolla aiempaa vähemmän. Auki olleiden liikkeiden määrä väheni 83 liikkeellä ja tarjolla oli yli 9 000 huonetta ja yli 18 000 vuodetta vähemmän kuin edellisvuonna. Tarjonnan supistumisesta huolimatta huoneiden käyttöaste laski 16 prosenttiyksikköä ollen keskimäärin noin 37 prosenttia. Huoneiden käyttöaste lasketaan avoinna olleiden liikkeiden tarjolla olevasta kapasiteetista.

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste (%) ja keskihinta (EUR)

Hotellihuoneiden kuukausittainen käyttöaste (%) ja keskihinta (EUR)

Hotelleissa yöpymiset vähenivät koko maassa 43 prosenttia ja myös käyttöaste putosi noin 18 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Hotellien keskimääräinen käyttöaste jäi siten noin 38 prosenttiin.

Hotellihuoneiden keskihinta alentui noin 8 euroa päätyen 102 euroon yöltä. Hotelliyöpymisissä kysynnän lasku on ollut voimakkaampaa kuin muissa majoitustyypeissä. Myös alueelliset erot tulevat esiin siten, että suurempien kaupunkien osalta pudotus on voimakkaampaa kuin harvaan asutuilla paikkakunnilla.

Muissa majoitusliikkeissä kuin hotelleissa yöpymisten väheneminen ei ollut yhtä suurta. Muissa majoitusliikkeissä kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 3 prosenttia edellisvuodesta, kun hotelleissa ne vähenivät 31 prosenttia. Ulkomaalaisten matkailijoiden osalta muutos yöpymisten määrässä ovat hotelleilla ja muilla majoitusliikkeillä lähempänä toisiaan: ulkomaiset yöpymiset hotelleissa vähenivät 69 prosenttia vuoden takaisesta ja muissa majoitusliikkeissä 61 prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden osalta eroa voi selittää se, että matkailijat ovat suosineet liikkeitä, joissa on helpompi yöpyä väljemmin ja ihmiskontaktit ovat vähäisempiä.

Ulkomaisia matkailijoita ei maaliskuun jälkeen juuri ollut

Ulkomaalaisten matkailussa Suomeen koettiin viime vuonna selkeä romahdus. Tärkeimmät lähtömaat pysyivät kuitenkin lähes samoina kuin aiempina vuosina. Kolme suurinta ulkomaalaisten ryhmää vuonna 2020 olivat venäläiset, saksalaiset ja britit. Tätä selittävät tammi-helmikuussa tehdyt matkat, jolloin pandemian vuoksi asetettuja rajoitustoimia oli pantu toimeen vain muutamissa maissa. Suuri osa ulkomaisista matkailijoista suuntasikin tammi-helmikuussa Pohjois- ja Itä-Suomen hiihtokeskuksiin.

Viiden tärkeimmän lähtömaan kesken tapahtui edellisvuosiin verrattuna muutoksia. Neljänneksi ja viidenneksi suurimmat ryhmät olivat ranskalaiset ja virolaiset, jättäen edellisvuonna samoilla sijoilla olleet ruotsalaiset ja kiinalaiset taakseen. Muutosta voi selittää lähtömaiden eriaikaiset koronarajoitustoimet. Ruotsalaisten ja kiinalaisten matkailijoiden yöpymiset putosivatkin yli 80 prosenttia edellisvuodesta.

Yöpymisten vuosimuutos (%) asuinmaittain 2020/2019

Yöpymisten vuosimuutos (%) asuinmaittain 2020/2019

Lähde: Majoitustilasto. Tilastokeskus

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.