Finnair kuljetti heinäkuussa lähes miljoona matkustajaa

Finnair kuljetti heinäkuussa 999 600 matkustajaa eli 367,4 % enemmän kuin vuoden 2021 heinäkuussa. Heinäkuun 2022 matkustajamäärä oli 10,2 % enemmän kuin kesäkuussa 2022 (edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska kesäkuussa oli yksi päivä vähemmän).

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena heinäkuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi heinäkuussa 204,4 % vertailukaudesta ja 6,7 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 257 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 142,5 % enemmän verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun ja 0,8 % enemmän kuin kesäkuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 heinäkuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 520,8 % vertailukaudesta ja 15,8 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 86,6 % nousten 44,1 %-yksikköä vertailukaudesta ja 6,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 100,5 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 256,5 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 285,7 % ja kotimaanliikenteen 69,0 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 634,1 % Aasian-liikenteessä, 1 000,9 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 424,8 % Euroopan-liikenteessä ja 81,2 % kotimaanliikenteessä.

Matkustajakäyttöaste parani erityisesti Aasian-liikenteessä (79,2 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (90,4 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 88,7 % ja kotimaanliikenteen 77,3 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 650,6 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 975,4 % ja matkustajia jopa 81 700, joka on uusi ennätys. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 390,2 % ja kotimaanliikenteessä 109,2 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta heinäkuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 96,0 % vertailukaudesta (nousivat 4,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 56,8 % (laskivat 1,6 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen heinäkuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 43,8 % vertailukaudesta (nousivat 4,2 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 10,6 % (laskivat 1,2 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli heinäkuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös heinäkuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 33,8 % vertailukaudesta (laskivat 1,7 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 75,2 % (90,8 %) saapui heinäkuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet heinäkuu 2022

heinäkuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 999,6 367,4 4 874,2 537,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 871,0 204,4 17 627,4 394,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 485,6 520,8 11 029,2 866,5
Matkustajakäyttöaste % 86,6 44,1p 62,6 30,5p
Rahti ja posti tn 9 246,8 33,8 73 592,3 55,8
Tarjotut tonnikilometrit 393,8 121,3 2 660,6 157,0
Myydyt tonnikilometrit 279,3 220,0 1 470,8 226,4
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 72,6 650,6 331,0 986,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 684,0 100,5 4 734,1 178,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 541,7 634,1 2 496,5 988,3
Matkustajakäyttöaste % 79,2 57,6p 52,7 39,3p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 757,1 390,2 3 439,7 648,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 447,9 285,7 7 873,4 540,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 283,8 424,8 5 736,2 786,9
Matkustajakäyttöaste % 88,7 23,5p 72,9 20,3p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 81,7 975,4 306,0 2 392,4
Tarjotut henkilökilometrit milj. 677,4 256,5 4 301,2 1 129,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 612,3 1 000,9 2 295,8 2 474,2
Matkustajakäyttöaste % 90,4 61,1p 53,4 27,9p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 88,2 109,2 797,5 203,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 61,8 69,0 718,7 155,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 47,7 81,2 500,7 184,7
Matkustajakäyttöaste % 77,3 5,2p 69,7 7,2p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 013,2 760,6 12 462,6 877,4
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 716,1 127,0 20 518,6 775,1
– Aasian rahtiliikenne tn 4 356,5 25,5 31 583,7 79,2
– Kotimaan rahtiliikenne tn 25,7 -2,3 200,7 6,8
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 111,5 84,9 64 765,6 202,2
Rahtilento tn** 135,4 -93,2 8 826,7 -65,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 246,8 33,8 73 592,3 55,8
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 94,5 43,8 774,6 80,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 57,0 10,6 485,9 39,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 93,2 96,0 687,6 260,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,1 56,8 419,0 173,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 60,4 -18,2p 62,7 -18,6p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 51,5 -14,6p 59,1 -12,0p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 79,3 -6,5p 71,3 -14,7p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 60,2 -15,1p 60,9 -19,6p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X