Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnair kuljetti joulukuussa 832 900 matkustajaa

Finnair kuljetti joulukuussa 832 900 matkustajaa eli 38,2 % enemmän kuin vuoden 2021 joulukuussa ja 10,9 % enemmän kuin marraskuussa 2022. Edelliskuukauden luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska marraskuussa oli yksi päivä vähemmän.

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien joidenkin valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Vaikka Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin näkyi joulukuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Finnairin yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa alkoi 1. marraskuuta, kun päivittäiset lennot Kööpenhaminasta ja Tukholmasta Dohaan aloitettiin. Päivittäiset lennot Helsingin ja Dohan välillä alkoivat joulukuun puolivälissä. Finnair raportoi näiden lentojen liikenneluvut ja ne sisällytetään tällä hetkellä Eurooppa-liikennealueeseen. Tammikuun 2023 liikennetiedoista alkaen Finnair ottaa käyttöön uuden liikennealueen Lähi-idän ja edellä mainitut sekä Dubain- ja Israelin-lennot siirretään tähän uuteen liikennealueeseen.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 13,4 % vertailukaudesta ja 15,1 % edeltäneestä kuukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 263 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 14,3 % enemmän verrattuna vuoden 2021 joulukuuhun ja 4,8 % enemmän kuin marraskuussa 2022. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 51,4 % vertailukaudesta ja 17,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 72,7 % nousten 18,3 %-yksikköä vertailukaudesta ja 1,3 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 17,9 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 35,4 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 37,3 % ja kotimaanliikenteen 16,4 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 119,2 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 17,7 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 51,7 % ja kotimaanliikenteessä 23,5 %.

Joulukuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (72,4 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (71,3 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 74,0 % ja kotimaanliikenteen 68,4 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 129,3 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä laskua oli 19,8 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 37,2 % ja kotimaanliikenteessä 28,8 %.

Venäjän ilmatilan sulun takia monet joulukuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Suurin osa luvuista kuitenkin parani marraskuusta 2022. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 7,1 % vertailukaudesta (nousivat 17,7 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 8,7 % (nousivat 7,4 % edeltäneestä kuukaudesta). Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat 19,2 % vertailukaudesta (nousivat 17,8 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit laskivat 34,8 % (nousivat 7,5 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, joita operoitiin joulukuussa vain muutama. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös joulukuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit laskivatkin 24,2 % erittäin vahvasta vertailukaudesta (nousivat 7,1 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 67,8 % (56,3 %) saapui joulukuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyyteen vaikuttivat ennen kaikkea vaikeat sääolosuhteet.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2022

joulukuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 832,9 38,2 9 095,8 218,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 877,5 13,4 31 298,4 158,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 092,4 51,4 21 156,8 308,6
Matkustajakäyttöaste % 72,7 18,3p 67,6 24,8p
Rahti ja posti tn 10 798,3 -24,2 122 719,0 16,9
Tarjotut tonnikilometrit 411,5 -5,6 4 564,8 76,1
Myydyt tonnikilometrit 253,5 12,4 2 678,2 117,3
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 104,0 129,3 746,6 498,5
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 067,7 17,9 8 953,1 100,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 773,4 119,2 5 586,0 484,1
Matkustajakäyttöaste % 72,4 33,5p 62,4 41,0p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 499,8 37,2 6 355,2 230,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 266,5 37,3 14 330,1 208,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 936,9 51,7 10 730,2 251,4
Matkustajakäyttöaste % 74,0 7,0p 74,9 9,1p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 32,3 -19,8 524,7 455,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 352,8 -35,4 6 743,3 195,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 251,7 -17,7 3 946,2 460,9
Matkustajakäyttöaste % 71,3 15,4p 58,5 27,7p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 196,9 28,8 1 469,4 107,2
Tarjotut henkilökilometrit milj. 190,5 16,4 1 271,8 80,6
Myydyt henkilökilometrit milj. 130,4 23,5 894,4 92,5
Matkustajakäyttöaste % 68,4 4,0p 70,3 4,3p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 3 361,2 167,9 25 213,2 441,6
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 1 442,6 -42,1 30 642,3 127,4
– Aasian rahtiliikenne tn 5 934,0 -9,2 57 440,9 37,6
– Kotimaan rahtiliikenne tn 34,4 5,3 360,4 3,2
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 10 772,2 4,4 113 656,8 88,7
Rahtilento tn** 26,1 -99,3 9 062,2 -79,8
Kokonaisrahti- ja posti tn 10 798,3 -24,2 122 719,0 16,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,6 -19,2 1 281,8 30,6
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 66,7 -34,8 788,4 2,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 115,3 7,1 1 192,4 108,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 66,5 -8,7 720,2 67,0
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,7 -13,8p 61,5 -17,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 53,1 -12,1p 56,6 -14,0p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 62,3 -12,4p 71,7 -11,3p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 57,7 -10,0p 60,4 -15,0p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.