Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairilla tammikuussa yli miljoona matkustajaa

Matkustajamäärät nousivat muualla paitsi kotimaassa
Kapasiteetin kasvu nopeinta Euroopassa – Pohjois-Amerikan reiteillä kysyntä kasvoi tarjontaa nopeammin

Finnair kuljetti tammikuussa 1 007 800 matkustajaa eli 4,4 % enemmän kuin vuoden 2018 vastaavalla jaksolla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 10,0 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,7 %, ja matkustajakäyttöaste laski 3,1 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 77,0 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti joulukuussa 2018 käyttöön otettu uusi A350-lentokone. Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 7,7 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin-reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin, Phuketiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti nousi 3,1 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 16,9 %. Kasvuun vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvu yhdellä A321-lentokoneella vertailukaudesta, lisäistuimet osassa nykyisiä kapearunkokoneita, keskimäärin pidemmät lentoreitit sekä parempi lentokoneiden käyttöaste. Lisäkapasiteetti kohdistui pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin ja uusiin reitteihin Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin. Kotimaan liikenteenkapasiteetti kasvoi 1,6 % vertailujaksosta, Hankalat talviolosuhteet ja niistä aiheutuneet lentojen perumiset vaikuttivat etenkin kotimaan ja Euroopan liikenteeseen, mikä näkyy näiden liikennealueiden luvuissa.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit nousivat 3,9 % Aasian-liikenteessä, 11,1% Euroopan-liikenteessä, 3,6 % Pohjois-Amerikan liikenteessä ja laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 83,8 %, Euroopan-liikenteen 70,0 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 79,9 % ja kotimaan liikenteen 56,6 %.

Matkustajamäärät nousivat Aasian-liikenteessä 4,4 %, Pohjois-Amerikan -liikenteessä 4,5 % ja Euroopan-liikenteessä 8,0 %, mutta ne laskivat kotimaan liikenteessä 4,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat tammikuussa 15,2 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 25,9 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös pohjoismaisella markkinalla.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Hankalat sää- ja talviolosuhteet Finnairin kotikentällä Helsinki-Vantaalla sekä Euroopassa vaikuttivat täsmällisyyteen. Finnairin lennoista 64,7 % (69,4 %) saapui tammikuussa aikataulussa.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2019

Tammikuu   muutos %  vuoden 2019 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000 1 007,8 4,4 1 007,8 4,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, (ASK) 3 604,0 10,0 3 604,0 10,0
Myydyt henkilökilometrit milj, (RPK) 2 774,9 5,7 2 774,9 5,7
Matkustajakäyttöaste % 77,0 -3,1p 77,0 -3,1p
Rahti ja posti tn 11 985,7 27,5 11 985,7 27,5
Tarjotut tonnikilometrit 534,1 9,1 534,1 9,1
Myydyt tonnikilometrit 324,4 9,6 324,4 9,6

Aasian reittiliikenne 
Matkustajat 1000 204,9 4,4 204,9 4,4
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 847,3 7,7 1 847,3 7,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 547,1 3,9 1 547,1 3,9
Matkustajakäyttöaste % 83,8 -3,1p 83,8 -3,1p

Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 564,6 8,0 564,6 8,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 276,7 16,9 1 276,7 16,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 893,8 11,1 893,8 11,1
Matkustajakäyttöaste % 70,0 -3,6p 70,0 -3,6p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 27,5 4,5 27,5 4,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 267,2 3,1 267,2 3,1
Myydyt henkilökilometrit milj, 213,6 3,6 213,6 3,6
Matkustajakäyttöaste % 79,9 0,4p 79,9 0,4p

Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 210,8 -4,3 210,8 -4,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 212,8 1,6 212,8 1,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 120,4 -4,3 120,4 -4,3
Matkustajakäyttöaste % 56,6 -3,5p 56,6 -3,5p

Rahtiliikenne 
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 340,0 139,2 2 340,0 139,2
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 651,0 34,3 651,0 34,3
– Asian rahtiliikenne tn 8 939,2 20,7 8 939,2 20,7
– Kotimaan rahtiliikenne tn 55,5 37,3 55,5 37,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 11 985,7 34,5 11 985,7 34,5
Rahtilento tn** 0,0 0,0 0,0 0,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 11 985,7 27,5 11 985,7 27,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 136,5 14,2 136,5 14,2
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 76,1 24,3 76,1 24,3
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 136,5 15,2 136,5 15,2
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 76,1 25,9 76,1 25,9
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 55,7 4,5p 55,7 4,5p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 55,2 14,3p 55,2 14,3p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 61,8 3,6p 61,8 3,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 55,7 4,7p 55,7 4,7p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Leena