Hyppää sisältöön
· Leena

Finnairilla viime vuonna ennätysmäärä matkustajia

Joulukuun matkustajamäärä oli 1 033 300 eli 8,6 % enemmän kuin vuoden 2017 vastaavalla jaksolla.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi joulukuussa 11,1 %. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 5,5 %, ja matkustajakäyttöaste laski -4,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta 76,4 %:iin.

Kaukoliikenteessä kapasiteettia kasvatti aavistuksen verran joulukuun loppupuolella käyttöön otettu uusi A350-lentokone.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) nousi 6,3 % vertailukaudesta. Lisäkapasiteetti kohdistui uudelle Nanjingin reitille ja lisävuoroille Osakaan, Hong Kongiin ja Delhiin. Pohjois-Amerikan kapasiteetti puolestaan laski -4,3 %.

Euroopan-liikenteen tarjonta kasvoi 20,7 %. Siihen vaikutti kapearunkolaivaston koon kasvattaminen vertailujaksosta ja lisäistuimet osassa nykyisistä kapearunkokoneista.

Lisäkapasiteetti kohdistui useille Euroopan reiteille, mutta keskittyi keskimäärin pidempiin Etelä-Euroopan reitteihin.

Euroopan-liikennettä kasvattivat myös viimeisen vuoden aikana avatut uudet reitit Stuttgartiin, Lissaboniin, Lyoniin ja Minskiin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kotimaan liikenteen tarjonta kasvoi 21,8 % vertailujaksosta. Vertailuajankohtaan nähden lensimme suuremmilla koneilla, samalla kun reitit painottuivat enemmän Pohjoisen-Suomen kohteisiin.

Myydyt henkilökilometrit kasvoivat koko liikenteessä tarjonnan kasvua hitaammin, mikä näkyi matkustajakäyttöasteissa. Myydyt henkilökilometrit laskivat -0,5 % Aasian-liikenteessä ja nousivat Euroopan-liikenteessä 16,4%, laskivat Pohjois-Amerikan liikenteessä -2,1 % ja nousi kotimaan liikenteessä 12,7 %. Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 77,8 %, Euroopan-liikenteen 75,7 %, Pohjois-Amerikan -liikenteen 80,0 % ja kotimaan liikenteen 64,6 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä -0,1 % ja Pohjois-Amerikan -liikenteessä -0,4 % ja nousivat Euroopan-liikenteessä 11,4 % ja kotimaan -liikenteessä 10,3 %.

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit kasvoivat joulukuussa 17,4 % vertailujaksosta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit kasvoivat 12,8 % pääasiassa Japanin ja Länsi-Euroopan hyvän rahtimarkkinakehityksen ansiosta. Suotuisa kehitys oli nähtävissä myös Pohjolan markkinalla.

Joulukuussa 63,4 % (64,0%) Finnairin lennoista saapui aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet joulukuu 2018 

joulukuu 2018  muutos %  vuoden 2018 alusta  muutos % 
Koko liikenne yhteensä 
Matkustajat 1000 1 033,3 8,6 13 281,5 11,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, (ASK) 3 486,2 11,1 42 385,8 14,8
Myydyt henkilökilometrit milj, (RPK) 2 663,6 5,5 34 660,4 12,7
Matkustajakäyttöaste % 76,4 -4,0p 81,8 -1,5p
Rahti ja posti tn 13 418,2 11,7 158 139,6 0,7
Tarjotut tonnikilometrit 513,9 9,9 6 235,1 13,0
Myydyt tonnikilometrit 323,2 6,9 4 102,6 10,3

Aasian reittiliikenne 
       
Matkustajat 1000 179,4 -0,1 2 384,6 13,3
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 749,5 6,3 21 052,1 14,7
Myydyt henkilökilometrit milj, 1 361,7 -0,5 17 999,6 13,1
Matkustajakäyttöaste % 77,8 -5,4p 85,5 -1,2p

Euroopan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 591,4 11,4 8 207,7 11,6
Tarjotut henkilökilometrit milj, 1 264,6 20,7 16 297,8 15,2
Myydyt henkilökilometrit milj, 957,3 16,4 12 804,9 12,1
Matkustajakäyttöaste % 75,7 -2,8p 78,6 -2,1p

Pohjois-Amerikan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 27,3 -0,4 358,8 12,7
Tarjotut henkilökilometrit milj, 257,6 -4,3 3 135,6 13,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 206,1 -2,1 2 626,3 13,6
Matkustajakäyttöaste % 80,0 1,8p 83,8 0,5p

Kotimaan reittiliikenne 
Matkustajat 1000 235,2 10,3 2 330,4 9,5
Tarjotut henkilökilometrit milj, 214,6 21,8 1 900,2 15,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 138,5 12,7 1 229,5 11,2
Matkustajakäyttöaste % 64,6 -5,2p 64,7 -2,7p
       
Rahtiliikenne         
– Euroopan rahtiliikenne tn 2 613,3 58,1 22 894,5 -10,5
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 776,3 30,8 10 436,0 13,8
– Asian rahtiliikenne tn 9 980,2 9,8 116 369,4 11,9
– Kotimaan rahtiliikenne tn 48,5 -2,8 568,0 -38,3
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 13 418,2 17,8 150 267,9 7,6
Rahtilento tn** 0,0 0,0 7 871,7 -54,7
Kokonaisrahti- ja posti tn 13 418,2 11,7 158 139,6 0,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 136,8 15,9 1 643,3 11,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 84,9 11,2 1 000,8 3,2
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 136,8 17,4 1 627,2 17,1
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 84,9 12,8 987,8 11,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 62,1 -2,6p 60,9 -4,9p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 57,1 10,4p 52,1 1,8p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 69,1 -3,9p 68,3 -3,2p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 62,1 -2,5p 60,7 -3,1p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia 

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

–      Muutos- %: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)

–      Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä

–      Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

–      Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Leena