Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Finnairin matkustajamäärät edelleen laskussa

Finnair kuljetti maaliskuussa 86 300 matkustajaa eli 82,7 % vähemmän kuin vuoden 2020 maaliskuussa, vaikka COVID-19-vaikutukset olivat näkyvissä jo tuolloin.

Maaliskuun 2021 matkustajamäärä oli 1,1 % vähemmän kuin helmikuussa 2021.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna laski maaliskuussa 81,3 % vertailukaudesta. Finnair operoi päivittäin keskimäärin 74 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 34,6 % verrattuna vuoden 2020 maaliskuuhun. Erot kapasiteettilukujen välillä selittyvät keskimäärin lyhyemmillä operoiduilla lennoilla sekä pienemmillä operoiduilla lentokoneilla verrattuna vuoden 2020 maaliskuuhun. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) laski 92,0 %. Matkustajakäyttöaste laski 33,4 prosenttiyksikköä 24,6 %:iin.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) laski 78,7 % vertailukaudesta. Pohjois-Amerikan kapasiteetti laski 91,4 %. Euroopan-liikenteen tarjonta laski 85,0 % ja kotimaanliikenteen kapasiteetti laski 65,3 %.

Myydyt henkilökilometrit laskivat 96,4 % Aasian-liikenteessä, 99,3 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 89,4 % Euroopan-liikenteessä ja 59,6 % kotimaanliikenteessä.

Aasian-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 9,9 %, mutta sitä tukivat erittäin vahvat rahtioperaatiot ja korkea rahdin käyttöaste. Pohjois-Amerikan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 5,3 %, Euroopan-liikenteen 39,6 % ja kotimaanliikenteen 58,9 %.

Matkustajamäärät laskivat Aasian-liikenteessä 96,2 %, Pohjois-Amerikan-liikenteessä 99,2 %, Euroopan-liikenteessä 85,5 % ja kotimaanliikenteessä 65,1 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat maaliskuussa 73,2 % vertailukaudesta. Vastaavat myydyt tonnikilometrit laskivat 56,5 %. Molempien lukujen lasku johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen. Tarjotut rahtitonnikilometrit laskivat kuitenkin vain 16,6 % ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 26,5 %, sillä ne sisältävät myös pelkät rahtilennot, joita lennettiin pääasiassa Euroopan ja Aasian sekä Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä. Pelkkää rahtia kuljettaneiden lentojen tonnit nousivat 36,9 % ja kokonaisrahti- ja postitonnit 30,0 % helmikuusta 2021, koska rahdin kysyntä pysyi edelleen erittäin vahvana erityisesti Aasian-liikenteen osalta. Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste oli sen vuoksi selvästi vuoden 2020 vertailukautta korkeampi.

Finnairin lennoista 93,1 % (92,0 %) saapui maaliskuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet maaliskuu 2021

maaliskuu muutos % vuoden 2021 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä        
Matkustajat 1 000 86,3 -82,7 259,2 -90,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 424,2 -81,3 1 201,5 -87,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 104,4 -92,0 306,5 -95,6
Matkustajakäyttöaste % 24,6 -33,4p 25,5 -47,1p
Rahti ja posti tn 8 007,7 9,0 19 410,1 -35,5
Tarjotut tonnikilometrit 164,8 -51,0 414,4 -70,9
Myydyt tonnikilometrit 68,4 -58,3 169,4 -79,3
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 3,0 -96,2 9,1 -98,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 227,9 -78,7 664,2 -85,8
Myydyt henkilökilometrit milj, 22,5 -96,4 67,9 -98,1
Matkustajakäyttöaste % 9,9 -49,1p 10,2 -66,1p
       
Euroopan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 40,5 -85,5 120,9 -92,0
Tarjotut henkilökilometrit milj, 127,1 -85,0 361,1 -89,9
Myydyt henkilökilometrit milj, 50,4 -89,4 147,4 -94,0
Matkustajakäyttöaste % 39,6 -16,6p 40,8 -28,0p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 0,1 -99,2 0,1 -99,8
Tarjotut henkilökilometrit milj, 17,3 -91,4 17,3 -98,0
Myydyt henkilökilometrit milj, 0,9 -99,3 0,9 -99,9
Matkustajakäyttöaste % 5,3 -60,1p 5,3 -71,1p
       
Kotimaan reittiliikenne        
Matkustajat 1 000 42,7 -65,1 129,1 -78,2
Tarjotut henkilökilometrit milj, 51,9 -65,3 158,9 -72,6
Myydyt henkilökilometrit milj, 30,6 -59,6 90,3 -74,4
Matkustajakäyttöaste % 58,9 8,3p 56,8 -4,0p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 159,7 -90,5 556,2 -91,8
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 149,9 -73,8 149,9 -94,0
– Aasian rahtiliikenne tn 2 502,2 -50,4 6 837,1 -66,9
– Kotimaan rahtiliikenne tn 29,4 -17,8 85,6 -25,0
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 2 841,2 -61,3 7 628,8 -74,6
Rahtilento tn** 5 166,4 100,0 11 781,2 100,0
Kokonaisrahti- ja posti tn 8 007,7 9,0 19 410,1 -35,5
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj, 74,4 -16,6 175,9 -51,4
Myydyt rahtitonnikilometrit milj, 59,2 26,5 142,3 -24,8
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj, 23,9 -73,2 65,5 -81,9
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj, 20,4 -56,5 54,0 -71,4
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 79,6 27,1p 80,9 28,7p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 84,6 16,9p 84,6 18,5p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 88,7 31,3p 85,7 29,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 85,3 32,8p 82,5 30,3p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä

Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.