Hyppää sisältöön
· Riikka Krenn

Himos-Jämsä hakee kasvua luonto- ja hyvinvointimatkailua tuotteistamalla

Keski-Suomen liiton rahoituksella toteutettava hanke edistää Himos-Jämsän vetovoimaisuutta luontomatkailukohteena.

Luonto- ja hyvinvointimatkailu vahvassa nosteessa

Luontomatkailu tarjoaa paljon mahdollisuuksia, joihin Himos-Jämsä vastaa luontomatkailua ja hyvinvointia edistävällä hankkeella. Lumovoimaa luonnosta – Luontomatkailu kilpailutekijäksi Himos-Jämsässä (LULU) -hankkeen tavoitteena on kehittää Himos-Jämsän vetovoimaisuutta monipuolisena ja ympärivuotisena luontomatkailukohteena, tuottaa uusia luontomatkailupalveluja ja innostaa matkailijoita ja paikallisia asukkaita luonnon virkistyskäyttöön.

Himos-Jämsä haluaa näyttäytyä vetovoimaisena luontomatkailukohteena sekä kotimaisille että kansainvälisille matkailijoille. Tavoitteellisen kehittämistyön lähtökohtana on Himos-Jämsän matkailustrategia ja yritysten sekä verkostokumppaneiden kanssa yhteisesti linjatut matkailun kehittämistoimenpiteet. Hanke toteutetaan Keski-Suomen liiton myöntämällä AKKE-rahoituksella vuosina 2024–2026.

Hanke tukee sekä matkailutavoitteita että paikallisten vapaa-ajanviettoa

Lumovoimaa luonnosta -hankkeessa kehitetään konsepti, joka kiteyttää asiakaslähtöisesti Himos-Jämsän matkailualueen upeat luontokohteet, reitistöt, aktiviteetit ja palvelut. Hankkeella halutaan edistää matkailun kestävää kasvua ja elinvoimaisuuden kehittymistä. Näin pyritään luomaan uutta kysyntää ja vahvistamaan paikallisten yritysten ja toimijoiden kilpailukykyä luontomatkailubisneksessä.

Tavoitteena on tuotteistaa erottuvia luontomatkailutuotteita ja -palveluja, jotka tuovat uutta asiakasvirtaa matkailualueelle. Hankkeen tavoitteet tukevat myös paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja retkeilyintoa.

– Luonto- ja hyvinvointimatkailun palveluja tuotteistamalla, kestävän matkailun toimenpiteitä vahvistamalla sekä markkinoinnin toimenpiteillä vastaamme luontomatkailun kasvavaan kysyntään ja asiakkaiden ja yritysten toiveisiin. Jatkamme edellisten kehittämishankkeiden työtä yhteistyössä reitistöjen infrahankkeen ja Keski-Suomen kansainvälisen matkailun kehittämiseen liittyvien toimenpiteiden kanssa, toteaa matkailu- ja markkinointijohtaja Ulla Haggrén.

Digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus avainasemassa

Hankkeen aikana kehitetään matkailijan asiakaskokemusta parantamalla matkailukohteiden ja -reitistöjen löydettävyyttä sekä kehittämällä matkailijoita palvelevaa sisältöä niin digitaalisissa kanavissa kuin luontoreitistöillä.

Selkeä luontomatkailukonsepti ja digitaalisesti hyvin löydettävät ja ostettavat palvelut ovat avainasemassa matkasuunnittelussa. Matkailijat odottavat saavansa nopeasti tietoa kohteista ja palveluista eri kanavien kautta. Hankkeen aikana tuotetaan myös reittikarttoja himosjamsa.fi-sivustolle ja luontomatkailuapplikaatioon, joka otetaan käyttöön.

Lumovoimaa luonnosta -hanke toimii yhteistyössä Jämsän kaupungin reitistöhankkeen kanssa, jossa rakennetaan Himos-Jämsän ulkoilureitistöjä vuosina 2024-2026. Hanke nivoutuu myös Keski-Suomen kansainväliseen matkailualueen saavutettavuuteen liittyvään hankkeeseen, jossa luonto- ja hyvinvointimatkailutuotteet saavat näkyvyyttä.

Ikkunapaikan päätoimittaja Riikka Krenn
Riikka Krenn

Riikka Krenn on Ikkunapaikan päätoimittaja, joka seuraa alan tapahtumia tarkalla silmällä ja uteliaalla mielellä. Kokenut matkailutoimittaja ja verkkomedian tekijä.