IATA: Lentojen kysyntä laski viime vuonna 75 % vuoteen 2019 verrattuna

Kansainvälinen ilmakuljetusliitto (IATA) on julkaissut koko vuoden 2021 maailmanlaajuisen matkustajaliikenteen tulokset, joiden mukaan kysyntä myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RKP) laski 58,4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna.

Tämä merkitsi parannusta vuoteen 2020 verrattuna, jolloin koko vuoden myydyt henkilökilometrit laskivat 65,8 % vuoteen 2019 verrattuna.

Alla olevat vertailuluvut ovat vuoteen 2019, ellei toisin mainita.

Kansainvälinen matkustajakysyntä vuonna 2021 oli 75,5 prosenttia vuoden 2019 tasoa alhaisempi. Kapasiteetti (tarjotuilla henkilökilometreillä eli ASK-kilometreinä) laski 65,3 prosenttia ja käyttöaste laski 24,0 prosenttiyksikköä 58,0 prosenttiin.

Kotimaan kysyntä vuonna 2021 oli 28,2 % pienempi kuin vuonna 2019. Kapasiteetti supistui 19,2 % ja käyttöaste laski 9,3 prosenttiyksikköä 74,3 %:iin.

Omikronin vaikutus:

Omikronin matkustusrajoitukset hidastivat kansainvälisen kysynnän elpymistä noin kahdella viikolla joulukuussa. Kansainvälinen kysyntä on elpynyt noin neljän prosenttiyksikön kuukausivauhdilla vuoteen 2019 verrattuna. Ilman Omikronia olisimme odottaneet, että joulukuun kansainvälinen kysyntä olisi parantunut noin 56,5 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Sen sijaan volyymit nousivat marginaalisesti 58,4 %:iin alle vuoden 2019 tason marraskuun -60,5 %:sta.

“Yleinen kysyntä vahvistui vuonna 2021. Tämä suuntaus jatkui joulukuussa Omikronin aiheuttamista matkustusrajoituksista huolimatta. Tämä kertoo paljon matkustajien luottamuksesta ja matkustushalusta. Vuoden 2022 haasteena on vahvistaa tätä luottamusta normalisoimalla matkustamista. Vaikka kansainvälinen matkustaminen on edelleen kaukana normaalista monissa osissa maailmaa, suunta on oikea. Viime viikolla Ranska ja Sveitsi ilmoittivat merkittävistä lieventämistoimista ja Iso-Britannia on poistanut kaikki rokotettujen matkustajien testausvaatimukset. Toivomme, että muut seuraavat näiden maiden tärkeää esimerkkiä erityisesti Aasiassa, jossa useat keskeiset markkinat ovat edelleen käytännössä eristyksissä”, IATA:n pääjohtaja Willie Walsh sanoi.

2021 Calendar year
(% chg vs 2019)
World share in 20211 RPK ASK PLF (%-pt)2 PLF (level)3
Total Market  100.0% -58.4% -48.8% -15.4% 67.2%
Africa 1.9% -62.8% -55.1% -12.3% 59.5%
Asia Pacific 27.5% -66.9% -56.7% -19.2% 62.6%
Europe 24.9% -61.3% -51.9% -16.6% 68.6%
Latin America 6.5% -47.4% -43.9% -5.2% 77.3%
Middle East 6.5% -69.9% -55.5% -24.6% 51.5%
North America 32.6% -39.0% -29.9% -11.0% 73.8%

1% of global RPKs   2Change in load factor vs same period in 2019 3Load Factor Level

 

Kansainväliset matkustajamarkkinat


Aasian ja Tyynenmeren alueen lentoyhtiöiden koko vuoden kansainvälinen liikenne laski 93,2 prosenttia vuonna 2021 vuoteen 2019 verrattuna, mikä oli kaikkien alueiden syvin lasku. Joulukuussa se laski 87,5 %, mikä oli hieman parempi kuin marraskuun 89,8 %:n lasku. Koko vuoden kapasiteetti laski 84,9 % vuoteen 2019 verrattuna. Käyttöaste laski 44,3 prosenttiyksikköä 36,5 prosenttiin.

Euroopan lentoyhtiöiden liikenne väheni 67,6 % vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019. Kapasiteetti laski 57,4 % ja käyttöaste laski 20,6 prosenttiyksikköä 65,0 %:iin. Joulukuussa liikenne laski 41,5 % vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna, mikä on parannus marraskuun 43,5 %:n vuosittaiseen laskuun verrattuna.

Lähi-idän lentoyhtiöiden vuotuinen matkustajamäärä vuonna 2021 oli 71,6 % pienempi kuin vuonna 2019. Vuosittainen kapasiteetti laski 57,7 % ja käyttöaste laski 25,1 prosenttiyksikköä 51,1 prosenttiin. Joulukuun liikenne laski 51,2 % vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna, mikä on vankka parannus marraskuun 54,3 %:n pudotuksesta.

Pohjois-Amerikan lentoyhtiöiden koko vuoden liikenne laski 65,6 % vuoteen 2019 verrattuna. Kapasiteetti laski 52,0 %, ja käyttöaste laski 23,8 prosenttiyksikköä 60,2 prosenttiin. Joulukuun kysyntä laski 41,7 % edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna, mikä on parannus marraskuun 44,6 %:n pudotuksesta.

Latinalaisen Amerikan lentoyhtiöiden koko vuoden liikenne laski 66,9 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kapasiteetti laski 62,2 prosenttia ja käyttöaste laski 10,2 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin, joka on alueiden korkein. Joulukuun liikenne laski 40,4 % vuoden 2019 joulukuuhun verrattuna, mikä on huomattavasti parempi kuin marraskuun 47,3 %:n lasku.

Afrikan lentoyhtiöiden kansainvälinen liikenne laski viime vuonna 65,2 % vuoteen 2019 verrattuna, mikä oli alueiden paras tulos. Kapasiteetti laski 56,7 %, ja käyttöaste laski 14,1 prosenttiyksikköä 57,3 prosenttiin. Joulukuun kysyntä oli 60,5 % pienempi kuin vuotta aiemmin, mikä on huonompi kuin marraskuun 56,5 %:n lasku, mikä johtui Omikronin aiheuttamien hallituksen matkustusrajoitusten vaikutuksesta.

Lähde: IATA

Jaa artikkeli:

Haluatko kirjautua ulos?
X