Hyppää sisältöön
· Leena

Matkailijoiden rahankäyttö oli viime vuonna 3 miljardia euroa

Maaliskuussa ilmestyneessä Visit Finland matkailijatutkimus -raportissa kerrottiin ulkomaalaisten matkailijoiden jättäneen Suomeen 2,6 miljardia euroa. Raportin luku perustui virheeseen laskentakaavassa, jossa ei oltu huomioitu matkailijamäärissä tapahtunutta muutosta. Todellisuudessa luku olikin 3 miljardia euroa.

Kun huomioidaan lisäksi kansainvälisestä matkustajaliikenteestä Suomen saama vientitulo (henkilöliikennetaseen tulot), joka vuonna 2017 oli arviolta 1,4 miljardia euroa, saadaan matkailuviennin arvoksi 4,4 miljardia euroa vuodelta 2017.

Kaksi kolmasosaa kasvusta venäläisiltä ja kiinalaisilta

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Ulkomaalaisten matkailijoiden Suomessa käyttämä rahamäärä kasvoi ennakkomaksut mukaan lukien 0,856 miljardia euroa 2,158 miljardista eurosta vuonna 2016 ja 3,014 miljardiin euroon vuonna 2017. Kaksi kolmasosaa tästä kasvusta syntyi venäläisten (+0,264 miljardia euroa) ja kiinalaisten (+0,286 miljardia euroa) ansiosta.

Venäläisten matkailu Suomeen lisääntyi 17 prosenttia heidän tehtyään noin 445 tuhatta matkaa enemmän kuin vuotta aiemmin. He myös käyttivät rahaa 60 euroa enemmän matkaa kohden kuin vuonna 2016. Syynä tähän oli ruplan arvon vahvistuminen 12 prosentilla vuoden 2016 keskiarvotasosta 74,14 ruplaa/euro vuoden 2017 keskiarvotasoon 65,94 ruplaa/euro.

Kiinalaisten määrä Suomessa kasvoi yli 60 prosenttia ja aiempaa suurempi osa heistä matkusti pelkästään Suomeen. Osittain kiinalaisten matkailijoiden määrän kasvua (noin 10 % kasvusta) selittää opiskelijoiden määrän kolminkertaistuminen edellisestä vuodesta. Opiskelijat viipyvät Suomessa pitkään, jolloin heidän käyttämänsä rahamäärä on yleensä muita matkailijoita suurempi.
Näistä syistä sekä kiinalaisten matkailijaa kohden Suomessa käyttämä rahamäärä (+332 € / vierailu) että kiinalaisten Suomeen jättämä rahamäärä kasvoivat merkittävästi vuodesta 2016

Talvikaudella 2017-2018 kasvu jatkui

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Marras-huhtikuussa Suomessa vieraili yli 600 000 matkailijaa (18 %) enemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten lisääntyivät matkat EU-maista (+266 000 matkaa), mutta suhteellisesti voimakkainta kasvu oli Aasiasta (+47%). Myös venäläisten matkustus lisääntyi viidellä prosentilla, vaikka ostosmatkailu onkin jo kääntynyt laskuun. Lisää tuloksia ulkomaalaisten matkailusta löytyy Visit Finland Matkailijatutkimuksesta.

Pasi Nurkka/Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy

Leena