Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Matkailuelämyksiä teknologiaa hyödyntäen

Kirjoittajat työskentelevät asiantuntijoina eTEMA -Elämysteknologiaa matkailuyrityksille (EAKR) –hankkeessa, jota toteuttaa Lapin ammattikorkeakoulu. Hankkeella lisätään Lapin matkailuyritysten osaamista hyödyntää elämysteknologiaa matkailutuotteissa.

Sanni Mustonen, asiantuntija, Sari Nisula, asiantuntija, Sini Kestilä, asiantuntija
Lapin ammattikorkeakoulu
Matkailuelämyksiä teknologiaa hyödyntäen

Osalle matkailuyrittäjistä verkossa toimiminen, digitaalisuus ja uudet laitteet ovat jo arkipäivää samalla kun toiset vielä hakevat jalansijojaan digitaalisessa maailmassa. Usein teknologian tuoma mahdollisuus matkailutuotteessa jätetään käyttämättä. Tämä voi johtua osaamisen puutteesta tai siitä, ettei ole rohkeutta kokeilla uutta. Yrittäjä voi kokea, että oma matkailutuote keskittyy luonnon ympärille ja on autenttinen kokemus asiakkaalle, jolloin teknologian lisääminen tuotteeseen voi tuntua päälle liimatulta.

Mitä hyötyä teknologiasta sitten on?

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Matkailija, joka matkustaa fyysisesti kohteeseen, haluaa luultavasti kokea todellisen maailman tapahtumat ja paikat.  Näitä todellisen maailman kokemuksia ja ihmisten välisiä kohtaamisia ei voida, eikä edes haluta korvata virtuaalisilla sisällöillä. Visit Finland on maininnut yhtenä matkailun megatrendinä digitaalisuuden ja teknologian. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki matkailutuotteet tulisi olla virtuaalisesti saavutettavissa vaan teknologian keinoin kehitetään muun muassa räätälöityjä palveluita, saavutettavuutta, ja turvallisuutta. Teknologian hyöty on matkailukontekstissa parhaimmillaan kun se tukee ja täydentää matkailijan kokemuksia ja sujuvoittaa käytännön järjestelyjä.

Mitä yrittäjä voi tehdä – kouluttautua ja kokeilla

Mahdollisuuksia oman teknologia- ja digiosaamisen kasvattamiseen löytyy sekä aiheisiin vasta tutustuville, että niille, jotka haluavat viedä jo kertynyttä osaamistaan pidemmälle. Koulutuksia on myös moniin tilanteisiin sopivina vaihtoehtoina.

Elämysteknologiaa matkailuun –oppaassa annetaan keinoja ja esimerkkejä, miten matkailuyrittäjä voi tuoda teknologian osaksi omaa tuotettaan. Opas  jakautuu neljään osaan: tarinallistamiseen, pelillistämiseen, teknologioiden esittelyyn ja tietoturvaan. Jokainen osa sisältää asiantuntijoiden alustuksen, jotka pohjustavat kuuntelijaa tehtävän tekoon. Alustukset antavat käytännönläheiset katsaukset laajoihin aiheisiin ja tehtävien avulla pääsee pohtimaan ja suunnittelemaan omaa elämystuotetta pala kerrallaan.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

 

Kuva: Elämysteknologiaa matkailuun -oppaan aloitussivu https://blogi.eoppimispalvelut.fi/etema/

Kaikkia aihealueita käsitellään matkailun näkökulmasta. Pohdinnassa ja suunnittelussa kehotetaan nostamaan kärjeksi oma tuote, osaaminen sekä resurssit ja kiinnostuksen kohteet. Ajatuksena ei ole, että yrittäjiä taipuu teknologian ympärille, vaan tarkoitus on ohjata näkemään, mitä eri teknologiat voivat tarjota kunkin omalle toiminnalle ja tuotteille. Myös tietoturvaa lähestytään jokapäiväisten tilanteiden kautta.

Ratkaisujen ei tarvitse olla teknisesti monimutkaisia ollakseen hyödyllisiä ja kokemusta parantavia. Esimerkiksi verkossa katsottavia videoita on markkinoinnin lisäksi mahdollista käyttää mihin tahansa itsenäisesti kulttuurikohteeseen tutustuvan matkailijan opastuksesta kelkkasafarin turvallisuusohjeiden mieleenpainuvaan esittämiseen. Tämän kaltaisissa toteutuksissa paino on enemmän sisällössä, ja teknologioiden osalta voidaan tehdä yrittäjälle itselleen helpoin tai kustannustehokkain valinta. Haluttaessa on toki mahdollista suunnitella isoja ja teknisesti vaativiakin kokonaisuuksia. Ehkä kohteen tai alueen historian voisi tuoda kokonaisvaltaisesti matkailijan silmien eteen virtuaali- tai lisätyn todellisuuden toteutuksella, jossa menneiden aikojen elämä herätään henkiin peleistä ja elokuvista tutuilla keinoilla.

Tärkeintä elämysteknologiatuotteen suunnittelussa on kuitenkin löytää kullekin matkailuyrittäjälle ja hänen asiakkailleen sopivat ratkaisut niin sisällön, kustannusten kuin ylläpidon näkökulmasta. Kun tämä toteutuu, teknologia on yrittäjälle apuna, ei lisätyön tuottajana, ja asiakkaalle kokemuksen rikastuttajana, eikä päälleliimattuna ylimääräisenä palasena. Tähän ajatteluun oppaan luennot ja tehtävät rohkaisevat: mikä juuri sinun toiminnassasi on tärkeintä ja miten elämysteknologia sopii sen ympärille ja yhteyteen.

Matkailijalle turvallinen elämys – sekä matkalla että digitaalisesti

Kuva: Elämysteknologiaa matkailuun -oppaassa esiintyvä esimerkkikohderyhmä.

 

Elämysteknologiatuotteen kiinnostavan sisällön lisäksi huomiota on muistettava kiinnittää myös matkailijan turvallisuuteen. Samalla tavalla kuin matkailija luottaa vuokrattavien varusteiden ja ajoneuvojen olevan ehjiä, ja mökkien paloturvallisia, hän odottaa digitaalisten palvelujen olevan tietoturvallisia. Tuote ei saa myöskään olla sellainen, mikä kiinnittää matkailijan huomion vaarallisessa paikassa, esimerkiksi liikenteen keskellä. Toisaalta digitaalisin keinoin on mahdollista auttaa matkailijaa huomioimaan turvallisuusnäkökohdat matkallaan joko jo ennen matkaa tai perillä matkakohteessa. Digitaaliseen ympäristöön on mahdollista tuottaa monenlaista materiaalia, mikä mahdollistaa myös kulttuuristen tekijöiden huomioimisen viestinnässä.

 

Kuvat: Mainostoimisto Advertising Kioski

 

Lähteet:

Visit Finland. 2021. Kansainvälisen matkailun tulevaisuuden trendit 2022 Kansainvälisen matkailun tulevaisuuden trendit 2022. Kansainvälisen matkailun tulevaisuuden trendit 2022, Visit Finland (businessfinland.fi)

 

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.