Hyppää sisältöön
· Leena

Matkatoimistojen liikevaihto kasvussa – matkanjärjestäjillä hiipumassa

SMALin toimeksiannosta Tilastokeskuksessa laadittava matkatoimistoalan liikevaihtotilasto on päivitetty toukokuulle 2019 saakka.
Tilaston lähdeaineistona on verohallinnon kausiveroaineisto (kokonaisaineisto), jonka li­säksi hyö­dynnetään Tilastokeskuksen omaa kuukausittaista suoraa tiedonkeruuta sekä vuositilastoja.

Matkatoimistojen toiminta
Matkatoimistojen liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 7,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Tammikuun 2,0 prosentin kasvulukema jäi ajanjakson matalimmaksi, sillä sekä helmi- että maaliskuussa yllettiin yli kymmenen prosentin vuosikasvuun. Ensimmäistä vuosineljännestä seuranneen huhtikuun vuosikasvulukema jäi hieman negatiiviseksi (-0,7 %), mutta toukokuussa noustiin jälleen 10,0 prosentin vuosikasvuun.

Matkatoimistojen toiminnan liikevaihto madaltui hieman vuonna 2018 verrattuna edellisvuoteen. Laskua oli 0,1 prosenttia. Liikevaihto oli lievässä 0,5 prosentin kasvussa vielä vuoden 2018 ensimmäisellä vuosineljänneksellä, mutta toinen (-4,1 %) ja kolmas (-0,5 %) vuosineljännes toivat laskua alan liikevaihtoon. Viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihto lähti jälleen kasvu-uralle yltäen 4,1 prosentin nousuun vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Kasvukatsauksesta ilmenee, että kasvua matkatoimistojen toimintaan vuodelle 2018 toivat nuoret, alle 5 vuotta toimineet yritykset.

Voimakkain positiivinen vaikutus liikevaihdon kehitykseen tuli yli 15 prosenttia kasvaneilta yrityksiltä, joiden ryhmään kuului lähes 40 prosenttia kaikista toimialan yksiköistä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Liikevaihdon kehitystä hidastivat vuonna 2018 eniten yli 15 prosenttia supistuneet yritykset, joiden lukumäärä oli suunnilleen yhtä suuri kuin yli 15 prosenttia kasvaneiden yritysten. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä tapahtunut kasvu puolestaan johtui eritoten vanhoista yrityksistä, joiden positiivinen muutosvaikutus vuosikasvuun oli 6,4 prosenttiyksikköä.

Matkanjärjestäjien toiminta
Matkanjärjestäjien liikevaihto putosi runsaasti vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Supistumista oli 15,5 prosenttia edellisvuoden ensimmäisestä vuosineljänneksestä. Liikevaihto kutistui edellisvuoteen verrattuna tammikuussa 17,4 prosenttia, helmikuussa 14,9 prosenttia ja maaliskuussa 14,0 prosenttia.

Ensimmäistä vuosineljännestä seurasi 5,4 prosentin lasku huhtikuussa, mutta toukokuussa vuosikasvu kääntyi viimein positiiviseksi. Toukokuun 2019 liikevaihto oli 0,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 toukokuussa.

Matkanjärjestäjien toiminnan liikevaihto kasvoi vuoden 2018 aikana 4,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Alan liikevaihto nousi 9,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljännesvuodella. Toisella neljännesvuodella kasvu ylsi 17,9 prosenttiin vuodentakaisesta vastaavasta ajanjaksosta.

Vielä kolmannellakin neljännesvuodella liikevaihto kehittyi myönteisesti tuoden alan liikevaihtoon 6,6 prosenttia nousua. Liikevaihto kääntyi laskuun viimeisellä neljännesvuodella, jolloin liikevaihto väheni 9,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Kasvukatsauksen mukaan vuonna 2018 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana matkanjärjestäjien toiminnan toimialaa kasvattivat etenkin yli 15 prosenttia kasvaneet yritykset ja 5 vuotta tai kauemmin toimineet yritykset.

Heinä-syyskuussa suurimman osan kasvusta toivat sen sijaan 0–15 prosenttia kasvaneet yritykset. Viimeisen vuosineljänneksen negatiivinen kehitys johtui enimmäkseen vanhoista yrityksistä ja 0–15 prosenttia supistuneista yrityksistä. Matkanjärjestäjien toiminnan liikevaihto jatkoi laskuaan vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lasku johtui jälleen vanhojen yrityksien heikoista tuloksista, mutta edellisneljänneksestä poiketen kutistumisen tärkein alkuperä oli yli 15 prosenttia supistuneiden yrityksien huono kehitys.

Varauspalvelut, matkaoppaiden palvelut ym.
Varauspalveluiden, matkaoppaiden palveluiden ym. liikevaihto kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljännekselle 0,9 prosenttia edellisvuodesta.

Tammikuussa liikevaihto oli reippaassa 10,1 prosentin kasvussa, mutta kasvu hyytyi tämän jälkeen. Helmikuussa 2019 liikevaihto supistui 0,3 prosenttia ja maaliskuussa 5,8 prosenttia verrattuna vuotta aikaisempaan.

Positiiviseen vuosikasvuun kuitenkin palattiin ensimmäisen vuosineljänneksen päätyttyä. Vuoden 2019 huhtikuussa kasvua oli 16,2 prosenttia ja toukokuussa 6,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Varauspalveluiden, matkaoppaiden palveluiden ym. liikevaihto oli kasvussa vuonna 2018. Liikevaihdon kasvu vuoden aikana ylsi 8,5 prosenttiin edellisvuodesta. Nopeinta kasvu oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto nousi 17,0 prosenttia vuotta aiemmasta ajanjaksosta. Vuoden toisella neljänneksellä liikevaihto kasvoi 2,6 prosenttia, kun taas kolmannella vuosineljänneksellä kasvu oli jälleen voimakasta yltäen 10,9 prosenttiin. Vuoden viimeinen neljännes kasvatti alan liikevaihtoa maltilliset 0,5 prosenttia.

Kasvukatsauksessa on havaittavissa, että vuonna 2018 yli 15 prosenttia liikevaihtoaan kasvattaneiden yritysten muutosvaikutus oli muita korkeampi läpi vuoden. Nuorien, alalla alle viisi vuotta toimineiden yritysten muutosvaikutus oli positiivinen kaikkina neljännesjaksoilla vuonna 2018.

Vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljännekselle koettu liikevaihdon kasvu johtui myös alle viisi vuotta toimineista yrityksistä. Eniten kokonaistuloksiin vaikuttivat yli 15 prosenttia kasvaneet yritykset, joiden ryhmään kuului 42 prosenttia kaikista yksiköistä.

 

Lähde: SMAL

Leena