Pian kaikki matkustaja-autolautat käyttävät satamissa maasähköä

Kolme Itämeren satamaa, Helsinki, Tukholma ja Tallinna, ovat tehneet investointejansa yhteistyössä ja sopineet yhteisistä maasähköstandardeista ja ratkaisuista.

Nyt on viimeinenkin palapelin palanen paikallaan, ja Helsingin ja Tallinnan väliä kulkevat alukset voivat pian käyttää maissa tuotettua sähköä satamakäynneillään.

Helsingin ja Tukholman sekä Tukholman ja Tallinnan välillä kaikki alukset käyttävät jo maasähköä laiturissa ollessaan.

Maasähköinvestoinnit ovat tärkeä elementti satamien ja kaupunkien kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ne auttavat merkittävästi vähentämään alusten kasvihuonekaasupäästöjä ja muita ilmanlaatua heikentäviä päästöjä, kun alus on satamassa. Osassa satamia maasähköä on käytetty jo vuosien ajan.

Yhteistyön tuloksena kaikki kolmen sataman väliä kulkevat matkustaja-autolautat voivat pian käyttää maissa tuotettua sähköä satamakäynneillään. Kasvihuonekaasujen määrän arvioidaan pienenevän enemmän kuin 18 000 hiilidioksiditonnia vuosittain.

Yksi Helsingin Sataman tärkeimmistä strategisista tavoitteista on kulkea kestävän kehityksen kärjessä. Päästövähennykset vaativat konkreettisia toimenpiteitä ja maasähköinvestoinnit ovat merkittävä keino tehdä tavoitteista totta, sanoo Ville Haapasaari”, Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja.

Normaaliolosuhteissa pääkaupunkien satamien välillä on viikoittain 200 rahtia kuljettavien matkustaja-autolauttojen aluskäyntiä. Joka vuosi kuljetetaan noin 4 500 000 tonnia tavaraa, mikä on 380 000 kuorma-autoa/perävaunua, sekä 12 miljoonaa matkustajaa.

Alukset ovat jo pitkään lajitelleet jätteensä ja jättäneet ne, sekä kaikki jätevetensä näihin satamiin.

 

Lähde: Helsingin Satama

 

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X