SMAL: Vastuullisuus ohjaa yhä useamman suomalaisen matkavalintoja

Kansainvälinen matkustus on vähitellen käynnistymässä yli 16 kuukauden hiljaiselon jälkeen Suomen uusien maahantulolinjausten myötä – ja niiden sekavuudesta huolimatta.

SMAL toteutti yhdessä jäsenyritystensä kanssa kyselyn, jonka avulla kartoitettiin suomalaisten ajatuksia matkustamiseen liittyvistä vastuullisista valinnoista sekä koronaviruspandemian vaikutuksista näihin valintoihin. Kyselyyn vastasivat niin työ- kuin vapaa-ajanmatkustajat ja vastauksia saatiin 1096.

Lähes kolme neljästä (73 %) vastaajasta kertoo, että vastuullisuusasiat vaikuttavat heidän tuleviin matkustusvalintoihin. Kysymykseen, miten vastuullisuus vaikuttaa valintoihin, saatiin noin 510 avointa vastausta.
Suurin osa vastaajista (31.5 %) kertoi ottavansa käynnissä olevan pandemian huomioon omissa valinnoissaan todeten, että matkustamisen tulee olla turvallista.
Toiseksi eniten vastaajat arvioivat tekevänsä tulevaisuudessa entistä harkitumpia valintoja kohteiden ja majoituksen sekä muiden vastuullisten valintojen suhteen (26 %).
Kolmanneksi eniten tuleviin matkoihin vaikuttavat kyselyn mukaan ekologisuus, hiilijalanjäljen vähentäminen sekä paikallisten palveluiden ja tuotteiden ostaminen.

Vastaajilta kysyttiin myös, miten tärkeänä he pitävät erilaisia vastuullisuuteen liittyviä tekijöitä matkustukseen liittyviä päätöksiä tehdessään.
Tärkeimmiksi asioiksi nousivat paikallisen kulttuurin säilyttäminen (87 %) ja paikallisten palveluiden sekä tuotteiden ostaminen (84 %).
Muita matkavalintaan keskeisesti liittyviä asioita olivat kohdemaan tasa-arvo ja ihmisoikeudet (80 %) sekä lasten oikeudet (79 %).
Kun vastaajien tuli valita kaksi tärkeintä vastuullisuuteen liittyvää valintakriteeriä, olivat paikallisten palveluiden ja tuotteiden ostaminen (46 %) sekä paikallisen kulttuurin säilyttäminen (40 %) edelleen tärkeimmät.
Kolmanneksi tärkeimmäksi asiaksi nousi jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen (35 %).

Kysymykseen, miten koronaviruspandemia on vaikuttanut vastaajan näkemyksiin vastuullisesta matkustuksesta, avoimia vastauksia saatiin yli 700.
Yllättäen lähes kolmannes totesi, että pandemialla ei ole ollut vaikutusta omiin näkemyksiin vastuullisesta matkustuksesta.
Noin 20 % vastaajista totesi, että koronaviruksen myötä hyvästä hygieniasta, suojautumisesta, ennakoinnista ja jopa matkustamisen välttämisestä on tullut aikaisempaa tärkeämpää.
Vastaajista myös noin viidesosa kertoi vastuullisten matkavalintojen olevan tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä, ja he arvioivat kiinnittävänsä asiaan aiempaa enemmän huomiota omissa valinnoissaan.

”Matkailuyrityksissä on tehty paljon töitä pandemian aikana matkustuksen terveysturvallisuuden eteen. Turvallisuus on ollut aina matkailun ykkösprioriteetti, ja koronapandemian myötä terveysturvallisuuteen tehdyt panostukset ja toimet tulevat monilta osin jäämään normaaleiksi käytännöiksi”, uskoo SMALin toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

SMALin tuoreimmassa kyselyssä selvitettiinkin vastaajilta myös sitä, mitä odotuksia heillä on matkanjärjestäjälle/palveluntarjoajalle koronaviruksen jälkeiseen matkustukseen. Tähän kysymykseen avoimia vastauksia tuli reilut 730.
Tärkein odotus on, että matkalle lähdölle luodaan turvalliset edellytykset (35 %) huolehtimalla hygieniasta, tarjoamalla turvallisia kohteita ja toimimalla muutoinkin vastuullisesti kaikissa matkan vaiheissa.
Toiseksi tärkeimmäksi odotukseksi nousi, että korona-aikana esitellyt joustavat matkaehdot säilyvät ja että hintataso ei nouse (17 %).
Tärkeäksi asiaksi koetaan matkailun avautuminen ylipäätään monipuolisin kohdevalikoimin (16 %) sekä avoin tiedonjako matkakohteen tilanteesta tai muutoksista sekä nopea reagointia muutoksiin (13 %).

 

Lähde: SMAL

Jaa artikkeli:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Haluatko kirjautua ulos?
X