Hyppää sisältöön
Sini Puntanen
· Ikkunapaikka

Suomen Yrittäjät: taksiuudistuksen tulee parantaa markkinoiden toimivuutta

Yrittämisen vapauden, reilujen markkinoiden ja tasapainoisen sääntelyn on oltava taksialan uudistuksen keskiössä, Suomen Yrittäjät toteaa lausunnossaan taksialan lainsäädännön muutostarpeista.

Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu arviomuistio taksilainsäädännön muutostarpeista. Muistiossa esitellään taksimarkkinoiden ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia muutosehdotuksia.

Edellinen taksiuudistus ongelmallinen

Hankkeen tavoitteena on lisätä kuluttajien luottamusta taksiliikenteeseen, edistää taksien saatavuutta, huomioida eri asiakasryhmät koko maassa sekä tehostaa taksiliikenteen valvontaa ja kitkeä harmaata taloutta.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

“Taksilainsäädännön uudistuksen tulee mahdollistaa erilaiset liiketoimintamallit, parantaa taksipalvelujen saantia ja taksimarkkinoiden toimivuutta”, Suomen Yrittäjien liikenne- ja kaupunkipolitiikan asiantuntija Sini Puntanen muistuttaa.

Suomen Yrittäjät toteaa muistiosta jättämässään lausunnossa, että taksisääntelyn tulee olla niin vaivatonta ja oikeasuhtaista kuin mahdollista, jotta markkina voi kasvaa ja kehittyä asiakastarpeiden mukaisesti.

Yrittäjät pitää tärkeänä, että taksinkuljettajiksi saadaan motivoitunutta ja osaavaa työvoimaa.

“ Uskomme ehdotetun taksinkuljettajan koulutusvelvoitteen lisäävän kuljettajien osaamista ja taksialan luotettavuutta”, Puntanen toteaa.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Ei takautuvaa koulutusvaatimusta

Kuljettajakokeen jo suorittaneilta ja ammatissa toimineilta ei koulutuksen käymistä tulisi vaatia takautuvasti. Seuraavan ajoluvan uusimisen yhteydessä voisi harkita lyhyempää, esimerkiksi puolen päivän koulutusta siirtymäsäännöksenä.

Suomen Yrittäjät puoltaa taksien tunnistamiseen liittyvien ratkaisujen sekä taksamittarin tai vastaavan, riittävät tiedot tuottavan laitteen selvittämistä. Taksien tunnisteet ja riittävän kyytitiedon tuotanto ovat tärkeitä reilun toimintaympäristön luomiseksi ja rehellisen liiketoiminnan edistämiseksi. Toisaalta ne tuovat lisäkustannus- ja hallintokulutekijän.

“Valmisteltavissa säädöksissä tulee huomioida ehdotusten soveltuminen erilaisiin taksiliikennetoiminnan liiketoimintamalleihin sekä sivutoimiseen yrittäjyyteen”, Puntanen huomauttaa.

Valmisteilla oleva uudistus ei Yrittäjien mukaan huomioi kaikkia taksiyritysten toimintaympäristön piirteitä. Taksivälityskeskusten ja yksittäisten taksiyritysten välinen yhteistoiminta on sopimusoikeudellista toimintaa, jossa on myös alustatalouden piirteitä. Hyvinvointialueiden kilpailutukset, niiden kriteerit ja toiminta vaikuttavat merkittävästi erityisesti haja-asutusalueen taksitoimintaan.

“Uudistuksessa tulisikin tarkastella taksimarkkinoiden toimivuutta kokonaisuutena, myös välitystoiminta ja julkiset taksiliikenteen hankinnat sekä haja-asutusalueen haasteet huomioiden”, Puntanen sanoo.

Lähde: Suomen yrittäjät

Kuva: Johanna Erjonsalo

Ikkunapaikka
Ikkunapaikka

Uutisvinkit ja palaute Ikkunapaikan toimitukselle: mail@ikkunapaikka.fi.