Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Ulkomaalaiset jättivät Suomeen 1,1 miljardia heinä-syyskuussa 2023

Ulkomaiset matkailijat tekivät vuoden kolmannella vuosineljänneksellä yhteensä 1,56 miljoonaa matkaa Suomeen ja käyttivät keskimäärin 729 euroa matkaa kohden. Matkoista 80 prosenttia oli vapaa-ajan matkoja ja 20 prosenttia työmatkoja. Tiedot käyvät ilmi Visit Finlandin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tuottamasta kuukausitilasto Matkailijamittarista.

Ulkomaiset matkailijat tekivät heinä-syyskuussa Suomeen yhteensä 1,56 miljoonaa matkaa, joiden aikana yövyttiin 15,5 miljoonaa kertaa. Luku sisältää rekisteröidyt ja rekisteröimättömät majoitukset, kuten mökkimajoitukset, lyhytaikaiset vuokra-asumiset ja yöpymiset sukulaisten luona. Keskimäärin ulkomainen matkailija viipyi Suomessa neljä päivää.

Yhteensä ulkomaiset matkailijat käyttivät rahaa 1,1 miljardia euroa majoitukseen, ravintoloihin, liikkumiseen, kulttuuriin, ostoksiin ja muihin menoihin. Matkailijat käyttivät rahaa matkaa kohden enemmän vuoden kolmannella neljänneksellä kuin toisella ja matkavaraukset tehtiin myös suhteessa merkittävästi aiemmin. Kesäkvartaalin (kvartaali 3) matkavaraukset tehtiin keskimäärin 2,4 kuukautta ennen matkan alkua, kun kevään ja alkukesän luvuista kertovalla vuoden toisella kvartaalilla matkoja varailtiin vain 1,8 kuukautta ennen matkan alkua.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kuva: Kaikki matkailijat (Tiedot löytyvät Tilastopalvelu Rudolfista, avoimesta datasta sekä jatkossa dynaamisilla PowerBI -raporteilla.) 

Vapaa-ajan matkoja tehtiin 80 % kaikista matkoista ja työmatkoja 20 %. Vapaa-ajan matkoista 61 prosenttia oli lomamatkoja, 33 prosenttia vierailuja sukulaisten ja ystävien luokse ja noin 6 prosenttia muun henkilökohtaisen syyn, kuten opiskelun takia tehtyjä matkoja. Työmatkailijoista 19 prosentilla matkan tarkoitus oli osallistuminen konferenssiin, kongressiin tai messuille.

Matkailijoista kaksi kolmesta tuli EU-maista, 8 % Aasiasta, 8 % Yhdysvalloista ja 7 % Britanniasta. Muista maista tulevien matkailijoiden osuus oli 13 %.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

SUURIMMAT RAHANKÄYTTÄJÄT

Ulkomaiset matkailijat käyttivät Suomessa rahaa 1,1 miljardia euroa vuoden kolmannella kvartaalilla. Matkaa kohden matkailijat käyttivät keskimäärin 729 euroa. Suurimpia matkailijoiden rahankäyttäjiä olivat yhdysvaltalaiset (1000 €/matka) ja saksalaiset (753 €/matka).

Kuva: Kaikki matkailijat suurimmilta lähtömarkkinoilta. (Tiedot löytyvät Tilastopalvelu Rudolfista, avoimesta datasta sekä jatkossa dynaamisilla PowerBI -raporteilla.) 

Rahankäytöstä yhteensä 35 prosenttia meni majoitukseen, 22 ravintoloihin ja kahviloihin, 10 liikkumiseen Suomessa, viisi prosenttia kulttuuriin, liikuntaan ja virkistykseen sekä 26 prosenttia muihin menoihin, kuten ostoksiin.

SUOSITUIMMAT MATKAKOHTEET

Matkailijamittarissa selvitetään myös matkan pääkohdetta. Matkailijoista lähes 60 prosenttia ilmoitti heinä-syyskuussa ensisijaiseksi kohteekseen pääkaupunkiseudun, ja näistä noin joka toisen pääkohde oli nimenomaan Helsinki. Pirkanmaan osuus oli kuusi prosenttia, Varsinais-Suomen viisi prosenttia. Lapin oli valinnut matkan pääkohteekseen neljä prosenttia.

Kuva: Kaikki matkailijat kohdemaakunnittain (pääkohde)

Matkan aikana matkailijat yöpyivät keskimäärin 1,4:lla paikkakunnalla vuoden kolmannella vuosineljänneksellä. Tämä oli hieman enemmän mitä vuoden toisella kvartaalilla, jolloin matkailijat yöpyivät keskimäärin 1,24 paikkakunnalla.

MATKAILIJOIDEN PROFIILI

Matkailijoiden valmismatkojen osuus oli heinä-syyskuussa viisi prosenttia. EU-maista tulleista neljä prosenttia oli hankkinut matkansa valmismatkana. Kaukokohteista tulleiden matkailijoiden valmismatkojen osuus oli sen sijaan huomattavasti suurempi (Aasia 14 % ja Yhdysvallat 7 %).

Matkat varattiin tyypillisesti 2,4 kuukautta ennen matkaa. Yhdysvalloista ja Espanjasta tulleet varasivat matkansa tätä pidemmällä aikavälillä (3,2 kk ja 3,4 kk ennen matkaa). Naapurimaistamme Virosta ja Ruotsista matkojen varaukset tapahtuivat huomattavasti spontaanimmin (1,7 kk ja 1,6 kk ennen matkaa).

Vajaa kolmannes vapaa-ajanmatkailijoista matkusti yksin, neljäsosa matkusti puolison kanssa kahdestaan, 16 % lasten kanssa ja loput 30 % muussa seurassa, kuten sukulaisten, ystävien ja yli 15-vuotiaiden perheenjäsenten kanssa.

MATKAILIJOIDEN HIILIJALANJÄLKI

Keskimäärin matkan hiilijalanjälki oli 448 kg CO2 per matka. Euroopan ulkopuolelta saapuvien matkustajien hiilijalanjälki oli yli kaksinkertainen keskiarvoon verrattuna. Vähäisimmät matkakohtaiset hiilijalanjäljet olivat Ruotsista ja Virosta saapuvien matkustajien matkoilla. Ruotsista saapuvien matkailijoiden hiilijalanjälki oli 245 kg CO2 per matka ja Virosta saapuvien 126 kg CO2 per matka. Hiilijalanjäljessä on huomioitu meno- ja paluumatkasta, Suomessa liikkumisesta sekä majoituksesta ja aterioista aiheutuneet päästöt.

Visit Finland on julkaissut Matkailijamittarin PowerBI-raportin ensimmäisen version tulosten tarkempaa tutustumista varten. Raporttia kehitetään syksyn 2023 aikana.

FAKTAT

  • Matkailijamittari on Visit Finlandin tuottama uusi kuukausitilasto, jonka tiedonkeruu aloitettiin maaliskuussa 2023.
  • Tutkimuksen kohdejoukon muodostavat ulkomailla asuvat matkailijat, jotka matkustivat Suomeen. Kohdejoukkoon eivät sisälly niin sanotut transit- eli vaihtomatkustajat
  • Tilastokeskus vastaa tutkimuksen otannan suunnittelusta ja tutkimusaineiston tuottamisesta.
  • Tutkimusyritykset TAK Oy ja Norstat Oy vastaavat satamissa ja lentokentillä tehtävästä tiedonkeruusta.
  • Heinä-syyskuussa haastatteluja tehtiin Helsinki-Vantaan ja Tampereen lentoasemilla sekä Helsingin ja Turun satamissa. Heinä-syyskuun aineisto muodostuu 2313 haastattelusta. 
  • Matkamäärän virhemarginaali oli noin 4 % suuntaansa.
  • Tilastointiprosessia on kehitetty ensimmäisten kuukausien aikana, minkä vuoksi lukuihin on tehty muutamia tarkennuksia jälkikäteen.
  • Tutkimuksen tulokset julkaistaan tietokantatauluina Visit Finlandin Tilastopalvelu Rudolfissa sekä avoimena datana Matkailu ja turismi – Kategoriat avoindata.fi

 

Lähde: Visit Finland

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.