Hyppää sisältöön
· Leena

Vastuullisuus näkyy ajatuksissa mutta ei matkailutottumuksissa 

Vastuullisuutta arvostetaan, mutta matkustustapoja ei vielä olla valmiita muuttamaan. Haaga-Helia amk:n Vastuullinen matkailu –kuluttajatutkimuksen mukaan ulkomaanmatkoihin liittyvä vastuullisuus koetaan laajalti tärkeänä. 

Teksti: Pasi Tuominen ja Eeva Puhakainen / Haaga-Helia

Vastuullinen matkustaminen on ollut talven puhutuimpia aiheita. Kansainväliset matkailualan yritykset pyrkivät löytämään vastuullisempia toimintamalleja, tuotteita ja palveluja, joiden hiilijalanjälki olisi aiempaa pienempi. Toimialan reagointi ja keskustelu matkailun vastuullisuudesta ovat hyviä signaaleja paremmasta tulevaisuudesta. Haaga-Helia amk:n Haagan kampuksella on tutkittu ja koulutettu matkailualan yrityksiä sekä matkailijoita kuluttajina jo usean vuoden ajan.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Keväällä 2019 toteutettiin Haaga-Helia amk:n tilaamana Vastuullinen matkailu -kuluttajatutkimus. Tutkimukseen osallistui 550 suomalaista. Tutkimustuloksista ilmenee kiinnostuksen lisääntyminen vastuullista matkailua kohtaan mutta kuluttajat eivät vielä ole valmiit konkreettisiin tekoihin.

Joka kymmenes on muuttanut matkustustapojaan

Ulkomaanmatkoihin liittyvä vastuullisuus koetaan laajalti tärkeänä. Tämä korostuu etenkin nuorien ja naisten keskuudessa. Kokonaisuutena 53 % vastaajista kokee matkailun vastuulliset periaatteet tärkeinä tai erittäin tärkeinä. Vertailun vuoksi: jopa 17 % vastaajista ei pidä matkailun vastuullisia periaatteita tärkeinä tai niillä on heille hyvin vähäinen merkitys. Vastuullisuutta tärkeänä pitäviä on enemmän naisten kuin miesten keskuudessa. Nuorten (18–24 v.) ja opiskelijoiden keskuudessa vastuullisuus koetaan tärkeämpänä kuin muiden väestöryhmien keskuudessa.

Kuusi prosenttia suomalaisista kertoo muuttaneensa paljon omia matkustustapojaan matkailusta aiheutuvien ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten johdosta, pääkaupunkilaisista joka kymmenes. Kuitenkin suurin osa suomalaisista (68 %) ei ole vielä muuttanut matkustustapojaan. Tutkimuksen mukaan miehet ovat viimeisen vuoden aikana muuttaneet matkustustapojaan naisia yleisimmin: jopa kahdeksan prosenttia miehistä on muuttanut paljon tai hyvin paljon omia matkustamistapojaan naisten vastaavan osuuden olleessa vain neljä prosenttia.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Vastaajan asuinalueellakin on merkitystä asenteisiin. Pääkaupunkilaisista paljon tai hyvin paljon omia matkustamistapoja muuttaneita on jopa 11 prosenttia, kun taas muualla asuvista vain noin 4-5 prosenttia kertoo muuttaneensa matkustustapojaan. Vähiten matkustustapaansa muuttaneita on Pohjois-Suomessa (Oulun ja Lapin läänissä asuvat 2 %).

Vaikuttaako vastuullisuus ostopäätökseen?

Ostopäätökseen vaikuttavat monet tekijät. Ystävien suosittelun, vinkkien ja tarinoiden lisäksi matkailija prosessoi tietoisesti ja tiedostamattaan satoja eri tekijöitä ennen päätöksentekoa. Matkailutuotteen vastuullisuus on noussut yhdeksi muuttujaksi ja se näkyy kansainvälisissä tutkimuksissakin. Kuitenkin ajatusten ja tekojen välillä on vielä suuri kuilu. Vastuullisten vaihtoehtojen sijaan valitaan vielä kiinnostavampi, edullisempi ja joustavampi vaihtoehto, joka ei noudata vastuullisuuden periaatteita.

Haaga-Helia amk:n tutkimuksen mukaan 58 % suomalaisista olisi silti valmis maksamaan matkailutuotteesta enemmän, jos matkakohteen työntekijöille luvattaisiin oikeudenmukaiset ja reilut palkat. Puolet suomalaisista (51 % suomalaisista) antaisi mieluusti rahallistakin tukea matkakohteen ympäristön suojeluun. Lisäksi myytävien tuotteiden ja palvelujen autenttisuus kiinnostaa suomalaisia matkailijoita. Vastanneista puolet (50 %) olisi valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta enemmän, jos se olisi paikallisesti tuotettu ja autenttinen.

Vuonna 2017 toteutetussa Kohti vastuullista matkailua -hankkeessa todettiin samaa. Tässä tutkimuksessa havaittiin eroja paikallisuutta, autenttisuutta ja kulttuuria arvostavien ja ympäristöasioita korostavien matkailijoiden välillä. “Esimerkiksi kulttuurista kestävyyttä arvostava matkailija ei välttämättä näe ympäristövastuullisuuden korostamista tärkeänä valitessaan matkailukohdetta tai päinvastoin”, hankkeessa todettiin.

Lentomatkustuksen ja laivaliikenteen hiilijalanjäljen saadessa merkittävästi palstatilaa asenteet matkalla käytettäviin kulkuneuvoihin muuttuvat. Tutkimuksen mukaan lisämaksua ympäristöystävällisten kulkuneuvojen käytöstä voisi maksaa kaksi viidestä (39 %) suomalaisista. Noin joka kolmas suomalainen voisi maksaa matkastaan enemmän, jos majoittuminen olisi ympäristöystävällisessä majoituksessa. Naiset ovat miehiä valmiimpia maksamaan lisämaksua erilaisista aktiviteeteista seuraavalla ulkomaan matkalla, jotta matka olisi kokonaisuutena vastuullisempi.

Vastuullinen matkailu -kuluttajatutkimuksen toteutus

– Valtakunnallinen kuluttajatutkimus, vastaajamäärä n=550, vastaajina yli 15-vuotiaat

– Tutkimus toteutettiin 26.3–2.4.2019 online-kyselynä väestöä edustavassa kuluttajapaneelissa (virhemarginaali 4 %)

– Toteuttaja: Suomen Tuotetieto Oy Haaga-Helia amk:n toimeksiannosta.

Tutkimus liittyy Haaga-Helia amk:n Vastuullisuus hospitality-alalla -trendiraporttiin. Trendiraportti julkaistaan toukokuussa 2019 LAB8-portaalissa.

Leena