Finnair kuljetti elokuussa 880 500 matkustajaa

Finnair kuljetti elokuussa 880 500 matkustajaa eli 230,4 % enemmän kuin vuoden 2021 elokuussa. Elokuun 2022 matkustajamäärä oli 11,9 % vähemmän kuin heinäkuussa 2022.

COVID-19:n vaikutukset, mukaan lukien monien valtioiden asettamat tiukat matkustusrajoitukset, vaikuttivat edelleen matkustajaliitännäisiin liikennelukuihin erityisesti Aasian-liikenteessä. Venäjän ilmatila sulkeutui Ukrainan sotaa seuranneiden vastapakotteiden takia helmikuun lopussa, mikä johti reitti- ja vuoroperuutuksiin Aasian-liikenteessä. Koska Finnair kuitenkin pystyi jatkamaan lentämistä suurimpaan osaan Aasian-kohteistaan pidemmistä lentoreiteistä huolimatta vahvan rahtikysynnän tukemana, ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian jo pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin pysyi maltillisena elokuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna nousi elokuussa 151,3 % vertailukaudesta, mutta laski 3,4 % edeltäneestä kuukaudesta.

Finnair operoi päivittäin keskimäärin 253 lentoa (pelkkää rahtia kuljettaneet lennot mukaan lukien), mikä oli 99,2 % enemmän verrattuna vuoden 2021 elokuuhun, mutta 1,6 % vähemmän kuin heinäkuussa 2022. Erot kapasiteettilukujen välillä verrattuna vuoden 2021 elokuuhun selittyvät keskimäärin pidemmillä operoiduilla lennoilla sekä suuremmilla operoiduilla lentokoneilla.

Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 365,0 % vertailukaudesta, mutta pieneni 13,3 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 77,8 % nousten 35,7 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 8,8 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 142,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta kasvoi 119,2 %. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 187,3 % ja kotimaanliikenteen 53,8 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 853,8 % Aasian-liikenteessä, 486,1 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä, 260,4 % Euroopan-liikenteessä ja 62,9 % kotimaanliikenteessä.

Elokuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (77,6 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (75,7 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 79,0 % ja kotimaanliikenteen 75,8 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 863,7 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä kasvua oli 475,0 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 226,7 % ja kotimaanliikenteessä 85,4 %.

Venäjän ilmatilan sulusta huolimatta elokuun rahtiluvut paranivat vertailukaudesta ja pysyivät suunnilleen edeltäneen kuukauden tasolla. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 94,1 % vertailukaudesta (nousivat 6,0 % edeltäneestä kuukaudesta). Vastaavat myydyt tonnikilometrit nousivat 57,6 % (nousivat 0,8 % edeltäneestä kuukaudesta). Molempien lukujen nousu johtui COVID-19-pandemian vaikutuksesta reittiliikenteeseen elokuussa 2021. Tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 50,4 % vertailukaudesta (nousivat 5,7 % edeltäneestä kuukaudesta) ja myydyt rahtitonnikilometrit nousivat 17,3 % (nousivat 0,3 % edeltäneestä kuukaudesta). Nämä luvut sisältävät myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot, jotka oli elokuussa lähes kokonaan korvattu rahtia kuljettaneilla matkustajareittilennoilla. Rahdin kysyntä jatkui vahvana myös elokuussa, sillä kokonaisrahti- ja postitonnit nousivat 40,4 % vertailukaudesta (laskivat 0,4 % edeltäneestä kuukaudesta).

Finnairin lennoista 80,8 % (90,7 %) saapui elokuussa aikataulussa. Saapumistäsmällisyys heikkeni vertailukaudesta, koska eurooppalainen ilmailujärjestelmä kärsi erilaisista kapasiteettihaasteista. Finnairin kotikenttä Helsinki-Vantaa toimi kuitenkin hyvin, ja Finnairin suhteellinen saapumistäsmällisyys oli siksi hyvällä tasolla.

 

Finnairin lentoliikenteen suoritteet elokuu 2022

elokuu muutos % vuoden 2022 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 880,5 230,4 5 754,8 458,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 774,1 151,3 20 401,5 337,2
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 157,1 365,0 13 186,3 721,5
Matkustajakäyttöaste % 77,8 35,7p 64,6 30,2p
Rahti ja posti tn 9 206,5 40,4 82 798,7 53,9
Tarjotut tonnikilometrit 380,9 96,3 3 041,5 147,5
Myydyt tonnikilometrit 250,1 177,5 1 720,9 218,3
Aasian reittiliikenne
Matkustajat 1 000 75,7 863,7 406,8 961,6
Tarjotut henkilökilometrit milj. 725,4 142,8 5 459,4 172,9
Myydyt henkilökilometrit milj. 562,9 853,8 3 059,3 960,7
Matkustajakäyttöaste % 77,6 57,8p 56,0 41,6p
Euroopan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 645,6 226,7 4 085,3 521,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 316,2 187,3 9 189,7 444,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 1 039,7 260,4 6 775,9 624,5
Matkustajakäyttöaste % 79,0 16,0p 73,7 18,3p
Pohjois-Amerikan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 67,9 475,0 373,9 1 452,3
Tarjotut henkilökilometrit milj. 667,6 119,2 4 968,8 659,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 505,4 486,1 2 801,2 1 496,9
Matkustajakäyttöaste % 75,7 47,4p 56,4 29,6p
Kotimaan reittiliikenne
Matkustajat 1 000 91,2 85,4 888,8 185,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 64,9 53,8 783,6 142,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 49,2 62,9 549,9 166,9
Matkustajakäyttöaste % 75,8 4,2p 70,2 6,5p
Rahtiliikenne
– Euroopan rahtiliikenne tn 1 964,8 790,5 14 427,4 864,6
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenne tn 2 571,8 50,7 23 090,5 470,0
– Aasian rahtiliikenne tn 4 559,0 52,0 36 142,7 75,3
– Kotimaan rahtiliikenne tn 27,2 -3,3 227,9 5,5
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 122,9 84,2 73 888,5 180,0
Rahtilento tn** 83,6 -94,8 8 910,3 -67,5
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 206,5 40,4 82 798,7 53,9
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 99,8 50,4 874,4 76,3
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 57,2 17,3 543,1 36,5
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 98,7 94,1 786,3 225,6
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 56,5 57,6 475,6 151,1
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 57,3 -16,2p 62,1 -18,1p
– Pohjois-Amerikan rahtiliikenteen käyttöaste* % 47,1 -16,8p 57,4 -10,4p
– Aasian rahtiliikenteen käyttöaste* % 77,4 -5,9p 72,0 -13,6p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 57,3 -13,3p 60,5 -17,9p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X