Finnair kuljetti tammikuussa 816 200 matkustajaa

Finnair kuljetti tammikuussa 816 200 matkustajaa eli 80,9 % enemmän kuin vuoden 2022 tammikuussa, mutta 2,0 % vähemmän kuin joulukuussa 2022.

Venäjän ilmatilan sulun negatiivinen vaikutus Aasian edelleen pandemian heikentämiin matkustajaliikennelukuihin näkyi tammikuussa. Etäisyyteen perustuvissa raportoiduissa liikenneluvuissa ei huomioida suljetusta ilmatilasta aiheutuneita pidempiä lentoreittejä, koska ne ovat isoympyräetäisyyteen pohjautuvia lukuja.

Finnairin yhteistyö Qatar Airwaysin kanssa alkoi 1. marraskuuta, kun Finnairin operoimat päivittäiset lennot Kööpenhaminasta ja Tukholmasta Dohaan aloitettiin. Päivittäiset lennot Helsingin ja Dohan välillä alkoivat joulukuun puolivälissä. Finnair raportoi näiden lentojen liikenneluvut ja ne sisällytettiin vuoden 2022 loppuun asti Eurooppa-liikennealueeseen. Vuoden 2023 alusta alkaen Finnair otti käyttöön uuden liikennealueen Lähi-idän ja edellä mainitut sekä Dubain- ja Israelin-lennot siirrettiin tähän uuteen liikennealueeseen.

Kokonaiskapasiteetti tarjotuilla henkilökilometreillä (ASK) mitattuna kasvoi tammikuussa 19,4 % vertailukaudesta ja 0,5 % edeltäneestä kuukaudesta. Liikenne myydyillä henkilökilometreillä mitattuna (RPK) kasvoi 91,0 % vertailukaudesta, mutta laski 0,2 % edeltäneestä kuukaudesta. Matkustajakäyttöaste oli 72,2 % nousten 27,1 %-yksikköä vertailukaudesta, mutta laskien 0,6 %-yksikköä edeltäneestä kuukaudesta.

Aasian-liikenteen tarjonta (ASK) kasvoi vertailukaudesta 25,8 %. Pohjois-Amerikan-liikenteen tarjonta pieneni 42,8 %, koska liikennöinti Tukholman ja Pohjois-Amerikan-kohteiden välillä päättyi lokakuun 2022 lopulla. Euroopan-liikenteen kapasiteetti kasvoi 24,5 % Lähi-idän kapasiteetin kasvaessa 687,1 % Qatar Airways -yhteistyön myötä. Kotimaanliikenteen tarjonta kasvoi 26,4 %.

Myydyt henkilökilometrit nousivat vertailukaudesta 142,9 % Aasian-liikenteessä, mutta laskivat 3,4 % Pohjois-Amerikan-liikenteessä. Euroopan-liikenteessä ne nousivat 67,9 %, Lähi-idän-liikenteessä 729,8 % ja kotimaanliikenteessä 53,9 %.

Tammikuussa matkustajakäyttöaste parani vertailukaudesta erityisesti Aasian-liikenteessä (75,2 %) ja Pohjois-Amerikan-liikenteessä (65,8 %). Euroopan-liikenteen matkustajakäyttöaste oli 71,5 %, Lähi-idän-liikenteen 74,3 % ja kotimaanliikenteen 65,8 %.

Matkustajamäärät kasvoivat vertailukaudesta Aasian-liikenteessä 152,0 %. Pohjois-Amerikan-liikenteessä laskua oli 4,7 %. Euroopan-liikenteessä matkustajamäärät kasvoivat 69,8 %, Lähi-idän-liikenteessä 745,1 % ja kotimaanliikenteessä 67,7 %.

Venäjän ilmatilan sulun ja erittäin vahvan vertailukauden vuoksi monet tammikuun rahtiluvut laskivat vertailukaudesta. Reittiliikenteen tarjotut rahtitonnikilometrit nousivat 0,7 % vertailukaudesta, mutta vastaavat myydyt tonnikilometrit kuitenkin laskivat 7,5 %. Rahdin kysyntä jatkui hyvänä myös tammikuussa, vaikka kokonaisrahti- ja postitonnit (mukana myös pelkkää rahtia kuljettaneet lennot) laskivat 24,7 % vertailukaudesta, jolloin operoitiin useita pelkkää rahtia kuljettaneita lentoja. Edelliskuukauteen verrattuna laskua oli 12,4 % lähinnä kausiluonteisuuden vuoksi.

Finnairin lennoista 81,2 % (63,1 %) saapui tammikuussa aikataulussa.

Finnairin lentoliikenteen suoritteet tammikuu 2023

tammikuu muutos % vuoden 2023 alusta muutos %
Koko liikenne yhteensä
Matkustajat 1 000 816,2 80,9 816,2 80,9
Tarjotut henkilökilometrit milj. 2 892,6 19,4 2 892,6 19,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 2 087,4 91,0 2 087,4 91,0
Matkustajakäyttöaste % 72,2 27,1p 72,2 27,1p
Rahti ja posti tn 9 456,2 -24,7 9 456,2 -24,7
Tarjotut tonnikilometrit 412,9 -0,7 412,9 -0,7
Myydyt tonnikilometrit 226,0 21,6 226,0 21,6
Aasia
Matkustajat 1 000 108,5 152,0 108,5 152,0
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 077,6 25,8 1 077,6 25,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 810,7 142,9 810,7 142,9
Matkustajakäyttöaste % 75,2 36,3p 75,2 36,3p
Eurooppa
Matkustajat 1 000 447,7 69,8 447,7 69,8
Tarjotut henkilökilometrit milj. 1 022,5 24,5 1 022,5 24,5
Myydyt henkilökilometrit milj. 730,8 67,9 730,8 67,9
Matkustajakäyttöaste % 71,5 18,5p 71,5 18,5p
Pohjois-Amerikka
Matkustajat 1 000 27,3 -4,7 27,3 -4,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 323,1 -42,8 323,1 -42,8
Myydyt henkilökilometrit milj. 212,6 -3,4 212,6 -3,4
Matkustajakäyttöaste % 65,8 26,8p 65,8 26,8p
Lähi-itä
Matkustajat 1 000 47,8 745,1 47,8 745,1
Tarjotut henkilökilometrit milj. 286,4 687,1 286,4 687,1
Myydyt henkilökilometrit milj. 212,9 729,8 212,9 729,8
Matkustajakäyttöaste % 74,3 3,8p 74,3 3,8p
Kotimaa
Matkustajat 1 000 184,9 67,7 184,9 67,7
Tarjotut henkilökilometrit milj. 183,1 26,4 183,1 26,4
Myydyt henkilökilometrit milj. 120,5 53,9 120,5 53,9
Matkustajakäyttöaste % 65,8 11,8p 65,8 11,8p
Rahtiliikenne
– Euroopan-rahtiliikenne tn 1 277,6 18,3 1 277,6 18,3
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenne tn 1 312,3 -41,2 1 312,3 -41,2
– Lähi-idän-rahtiliikenne tn 1 815,8 420,9 1 815,8 420,9
– Aasian-rahtiliikenne tn 4 991,9 -9,8 4 991,9 -9,8
– Kotimaanrahtiliikenne tn 31,4 6,1 31,4 6,1
Rahti reittiliikenteessä yhteensä 9 428,9 2,2 9 428,9 2,2
Rahtilento tn** 27,2 -99,2 27,2 -99,2
Kokonaisrahti- ja posti tn 9 456,2 -24,7 9 456,2 -24,7
Tarjotut rahtitonnikilometrit* milj. 115,9 -21,5 115,9 -21,5
Myydyt rahtitonnikilometrit milj. 58,5 -33,7 58,5 -33,7
Tarjotut reittiliikenteen rahtitonnikilometrit* milj. 115,5 0,7 115,5 0,7
Myydyt reittiliikenteen rahtitonnikilometrit milj. 58,3 -7,5 58,3 -7,5
Rahtiliikenteen kokonaiskäyttöaste* % 50,5 -9,3p 50,5 -9,3p
– Pohjois-Amerikan-rahtiliikenteen käyttöaste* % 53,2 6,3p 53,2 6,3p
– Aasian-rahtiliikenteen käyttöaste* % 54,7 -9,8p 54,7 -9,8p
Reittiliikenteen rahdin kokonaiskäyttöaste* % 50,5 -4,5p 50,5 -4,5p

* Laskentaperusteena on käytetty keskimääräistä operatiivista kuljetuskapasiteettia

** Mukana myös Finnairin ostoliikenne

  • Muutos-%: muutos edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden (p = prosenttiyksikköä, N/A = ei saatavilla)
  • Tarjotut henkilökilometrit: Tarjottujen paikkojen lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt henkilökilometrit: Matkustajien lukumäärä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Matkustajakäyttöaste: Myytyjen henkilökilometrien osuus tarjotuista henkilökilometreistä
  • Tarjotut tonnikilometrit: Matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjottujen tonnien määrä kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Myydyt tonnikilometrit: Kuljetettujen matkustajien, rahdin ja postin muodostama kuorma tonneissa kerrottuna lennettyjen kilometrien määrällä
  • Kokonaiskäyttöaste: Myytyjen tonnikilometrien osuus matkustajien, rahdin ja postin kuljetukseen tarjotuista tonnikilometreistä

 

Lähde: Finnair

Jaa artikkeli:

Tilaa uutiskirjeemme

Liittymällä Ikkunapaikan postituslistalle, saat uutiskirjeen lehtien ilmestymisen välillä, noin 8 kertaa vuodessa.

Haluatko kirjautua ulos?
X