Hyppää sisältöön
· Leena Aalto

Matkapakettien tulevaisuus vaakalaudalla

Matkanjärjestäjät ovat huolissaan EU-komission suunnitelmista matkustajien kuluttajansuojan parantamisessa – Komission tavoitteet lisäävät epätasa-arvoa matkailuyritysten kesken.

Thessalonikissa 24.–25. marraskuuta järjestetyssä Euroopan matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien kattojärjestö ECTAAn kokouksessa matkanjärjestäjät ja matkatoimistot sekä niitä edustavat kansalliset järjestöt ilmaisivat vakavan huolensa Euroopan komission harkitsemien lainsäädäntötoimien suunnasta.

Euroopan komissiolla on parhaillaan käynnissä kuuleminen liittyen matkapakettidirektiivin muutostarpeisiin ja matkustajien oikeuksien vahvistamiseen. Tarkastelun kohteena olevat vaihtoehdot osoittavat kuitenkin, että matkailualan sisällä komission suunnitelmat lisäisivät epätasa-arvoa toimijoiden kesken, ja erityisesti matkanjärjestäjiin ja lentoyhtiöihin sovellettavat toimenpiteet eivät olisi läheskään yhtenevät.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Komissaari Didier Reynders, jonka vastuualueeseen kuluttajansuoja kuuluu, on selvästi ilmaissut aikomuksensa esimerkiksi rajoittaa matkanjärjestäjien ennakkomaksuja matkapakettidirektiivin muutoksen yhteydessä.

Liikenneasioista vastaavat komissaari Adina Valeanin ei lentomatkustajan oikeuksia koskevassa lainmuutosselvityksessä ole kuitenkaan esittänyt rajoituksia lentoyhtiöiden mahdollisuuteen periä asiakkailta ennakkomaksuja.

ECTAAn ja sen jäsenten mielestä komission toiminta osoittaa täydellistä tietämättömyyttä siitä, miten matkailuala toimii. Lähes poikkeuksetta asiakkaan rahat eivät jää matkanjärjestäjän haltuun, vaan matkanjärjestäjä maksaa rahat matkapalveluiden tuottajille, kuten lentoyhtiöille, jotka useimmissa tapauksissa vaativat ennakkomaksut kokonaisuudessaan.

Samoin komissio harkitsee matkapakettien järjestäjien maksukyvyttömyyssuojan lisäsääntelyä.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Mitään konkreettisia ehdotuksia vaihtoehdoista lentoyhtiöiden maksukyvyttömyyssuojan tehokkaaksi sääntelemiseksi, ei komissio ole esittänyt. Tämä siitäkin huolimatta, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin suositteli kesäkuussa 2021, että matkapakettidirektiivin tarjoama maksukyvyttömyyssuoja, mukaan luettuna kotiuttamiskulut, tulisi ulottaa koskemaan lentoyhtiöitä asetuksen (EY) N:o 261/2004 nojalla.

ECTAAn puheenjohtaja Frank Oostdam toteaa: “Ennakkomaksujen rajoittaminen ja maksukyvyttömyyssuojan asettaminen vain arvoketjun yhdelle osapuolelle eli matkanjärjestäjälle tulisi johtamaan siihen, että enimmäkseen pk-yrityksistä muodostuva sektori syrjäytettäisiin kokonaan markkinoilta. Tämä kehitys poistaisi kuluttajilta olennaisen matkatuotteen, matkapaketti, joka tarjoaa matkustajalle korkeatasoisen suojan.” Oostdam lisää: “Kehotamme komissaareja Reyndersiä ja Valeania yhdenmukaistamaan toimenpiteitä koko matkailun arvoketjun osalta, jos heidän tavoitteenaan todella on kuluttajansuojan parantaminen.”

 

Lähde: ECTAA / SMAL

Leena Aalto

Ikkunapaikan konkari jo vuodesta 1998. Lehden pitkäaikainen päätoimittaja ja nykyinen advisor, joka seuraa edelleen tiiviisti matkailualan tapahtumia ja trendejä.